Положення про ректорат Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відділ кадрів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Ведення особових справ працівників і здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бухгалтерську службу університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформаційно-обчислювальний центр університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр освітніх дистанційних технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про центр болгаристики МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчальний відділ МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Бібліотеку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підготовче відділення (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Агробіологічний комплекс (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про адміністративно-господарську частину МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про деканат факультету (директорат інституту) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ міжнародних зв`язків МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України при МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про архів МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Канцелярiю (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр тьюторської майстерності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-освітню лабораторію готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Психологічний центр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Службові відрядження в межах України та за кордон працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про особливості виборчої системи та порядок обрання ректора (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про виборчу комісію з питань виборів ректора (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організаційний комітет МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Студентські гуртожитки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчально-науковий польовий комплекс с. Степанівка1 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ наукової роботи студентів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кафедру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про оздоровчий навчально-туристичний комплекс МДПУ імені Богдана Хмельницького (с. Богатир Якимівського району) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Редакційно-видавничу раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр соціологічних досліджень МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про освітньо-науковий центр соціо-культурного розвитку особистості дитини Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-методичний центр із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів приазов’я МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про педагогічну лабораторію початкової школи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Лабораторію фізіологічних досліджень (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр здоров’я (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Вчену раду факультету та навчально-наукового інституту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Експертну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Факультет та навчально-науковий інститут (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр вивчення іноземних мов (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду бібліотеки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Лабораторію духовно-морального виховання на базі кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про комісію з питань евакуації (тимчасовий орган з евакуації) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про цивільний захист (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про добровільну пожежну дружину (команду) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Заочну форму навчання МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Заочний відділ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію фізичного виховання і спорту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок ведення претензійно-позовної роботи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок навчання з питань охорони праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система управління охороною праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-методичну раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-дослідну лабораторію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Студентське самоврядування (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Тендерний комітет (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про преміювання співробітників, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 

Порядок  використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Присвоєння почесного звання «Ветеран університету» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Нагородження Почесною грамотою, грамотою та цінним подарунком (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр трансферу технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Раду молодих вчених (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Steam-лабораторію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію психофізіологічних досліджень (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію психології здоров’я (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про відділ з організаційно-виховної роботи та професійної орієнтації молоді (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відділ підвищення кваліфікації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр неперервного професійного розвитку освітян (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок ведення договірної роботи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зоологічний музей (ПЕРЕГЯНУТИ)

Лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комісію вченої ради університету з іншомовної освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчально-методичну комісію факультету (інституту) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-технічну раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інституційний Репозиторій (електронний архів) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Міс Університет»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Містер Університет»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)