Положення про ректорат Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповення до Положення про Вчену раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповення до Положення про Вчену раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відділ кадрів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Ведення особових справ працівників і здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бухгалтерську службу університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформаційно-обчислювальний центр університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчальний відділ МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Бібліотеку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підготовче відділення (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Агробіологічний комплекс (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про адміністративно-господарську частину МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про факультет (інститут) МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про деканат факультету (директорат інституту) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про канцелярію МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ міжнародних зв`язків МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України при МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про архів МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Психологічний центр (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Службові відрядження в межах України та за кордон працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про особливості виборчої системи та порядок обрання ректора (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про виборчу комісію з питань виборів ректора (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організаційний комітет МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентський гуртожиток університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ). Зміни (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр дистанційного навчання університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчально-науковий польовий комплекс с. Степанівка1 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (нтсімв) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ наукової роботи студентів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кафедру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про докторантуру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про оздоровчий навчально-туристичний комплекс МДПУ імені Богдана Хмельницького (с. Богатир Якимівського району) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про редакційно-видавничу раду МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр соціологічних досліджень МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-методичний центр із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів приазов’я МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про педагогічну лабораторію початкової школи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Лабораторію фізіологічних досліджень (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр здоров’я (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду факультету (інституту) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Експертну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Факультет (інститут) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр вивчення іноземних мов (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільног віку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду бібліотеки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Лабораторію духовно-морального виховання на базі кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про штаб цивільної оборони (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про добровільну пожежну дружину (команду) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду ветеранів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про евакуаційну та евакоприймальну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Заочну форму навчання МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Заочний відділ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни до Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію фізичного виховання і спорту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію соціально-психологічної адаптації першокурсників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок ведення претензійно-позовної роботи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про атестацію педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Нагородження Почесною грамотою, грамотою та цінним подарунком (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Присвоєння почесного звання “Ветеран університету” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок щорічного звітування директора інституту, декана факультету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок навчання з питань охорони праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система управління охороною праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Облікову політику (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-методичну раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-дослідну лабораторію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Редакційно-видавничий відділ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок надання платних послуг (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Студентське самоврядування (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Тендерний комітет (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Проведення конкурсу студентських творчих робіт імені Івана Франка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Всеукраїнську олімпіаду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр трансферу технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Раду молодих вчених (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Steam-лабораторію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію психофізіологічних досліджень (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію психології здоров’я (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію готельно-ресторанної справи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відділ підвищення кваліфікації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок ведення договірної роботи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зоологічний музей (ПЕРЕГЯНУТИ)

Освітньо-інформаційний центр “Інноваційні обрії української словесності” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчально-методичну комісію факультету (інституту) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-технічну раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Практичну підготовку здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інституційний Репозиторій (електронний архів) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращого куратора академічної групи” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Міс Університет»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Містер Університет»(ПЕРЕГЛЯНУТИ)