Положення про ректорат Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ кадрів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про ведення особових справ працівників і здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бухгалтерську службу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про інформаційно-обчислювальний центр Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр освітніх дистанційних технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр болгаристики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчальний відділ Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бібліотеку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підготовче відділення Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про агробіологічний комплекс Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про адміністративно-господарську частину Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про деканат факультету (директорат інституту) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ міжнародних зв`язків Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних та водних екосистем України при Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про архів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про канцелярiю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-освітню лабораторію готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про лабораторію філологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про психологічний центр Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про особливості виборчої системи та порядок обрання ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про виборчу комісію з питань виборів ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організаційний комітет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентські гуртожитки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчально-науковий польовий комплекс с. Степанівка-1 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ наукової роботи студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кафедру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про оздоровчий навчально-туристичний комплекс (с. Богатир Якимівського району) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про редакційно-видавничу раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про освітньо-науковий центр соціо-культурного розвитку особистості дитини Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-методичний центр із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів приазов’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про педагогічну лабораторію початкової школи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду факультету та навчально-наукового інституту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Експертну комісію Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про факультет та навчально-науковий інститут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду бібліотеки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію з питань евакуації (тимчасовий орган з евакуації) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про цивільний захист Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про добровільну пожежну дружину (команду) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Положення про заочну форму навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію фізичного виховання і спорту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення конфлікту інтересів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про політику запобігання, попередження та протидію булінгу (цькуванню), дискримінації та сексуальним домаганням  у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр недискримінаційної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 
Положення про службу з охорони праці в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-методичну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-дослідну лабораторію Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про студентське самоврядування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Тендерний комітет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про іменний факультетський конкурс студентських творчих робіт та загальноуніверситетський конкурс Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про преміювання співробітників, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 

Положення про порядок  використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про присвоєння почесного звання «Ветеран університету» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про нагородження Почесною грамотою, грамотою та цінним подарунком Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр трансферу технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Steam-лабораторію Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про лабораторію психофізіологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про лабораторію психології здоров’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ з організаційно-виховної роботи та професійної орієнтації молоді Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відділ підвищення кваліфікації Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про центр неперервного професійного розвитку освітян Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок ведення договірної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про зоологічний музей Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЯНУТИ)

Положення про лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісії Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію вченої ради університету з іншомовної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчально-методичну комісію факультету (інституту) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-технічну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Інституційний Репозиторій (електронний архів) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про добровільну пожежну дружину (команду) Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про юридичну клініку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про бюро Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького із досліджень у сфері захисту інтелектуальної власності(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про міжкафедральну лабораторію комплексного краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про лабораторію дослідження історії півдня України Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-дослідну лабораторію рекреаційної географії та туризму Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-дослідницький центр імені Дмитра Донцова Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр сприяння розвиткові й функціонуванню української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про лабораторію досліджень функціональних можливостей організму людини та фізичної реабілітації Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращу академічну групу року” Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Міс Університет» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення щорічного конкурсу «Містер Університет» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)