Державна атестація університету в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма наукової, науково-освітньої та інноваційної діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького для реалізації у 2023-2024 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наукова діяльність кафедр Університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація щодо виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік журналів вільного доступу Університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Публікації співробітників Університету у виданнях, що індексуються світовими наукометричними базами (Scopus, Web of Science) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

МДПУ імені Богдана Хмельницького у міжнародних та всеукраїнських рейтингах (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Конференції, семінари та інші наукові заходи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр трансферу технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Діяльність Ради молодих вчених та Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)