Метою діяльності Ради молодих вчених є сприяння реалізації прав молодих вчених, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх інтересів.

Метою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених є створення умов для розкриття наукового і творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація науки, розвиток інноваційної діяльності.

Станом на 2017 рік в університеті працюють 55 молодих вчених, що складає 18 % від складу науково-педагогічних працівників, серед молодих вчених: 3 доктори наук, 46 кандидатів наук, 10 осіб мають вчене звання доцента, 1 працює на посаді професора, 2  завідують кафедрами, 11 осіб задіяні в управлінських структурах університету.

Рада молодих вчених реалізує свою діяльність у тісному зв’язку з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету: приймають участь в організації та проведенні Всеукраїнських і регіональних конференцій, наукових семінарів, круглих столів, тренінгів, конкурсному відборі проектів наукових робіт, проведенні І туру Всеукраїнських олімпіад, підготовці студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнських профільних олімпіад та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, приймають участь у розробці проектів на отримання грантового фінансування, подають пропозиції щодо вдосконалення розпорядчих документів в університеті, працюють зі студентськими науковими гуртками.

Головні досягнення: у 2017 р. започаткована і щорічно проводиться Всеукраїнська конференція «Сучасна наука: тенденції та перспективи», з 2014 р. публікується мультидисциплінарний науково-практичний журнал для школярів та студентів «Еврика», з 2016 р. молодими вченими університету реалізовується наукова бюджетна тема «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер реєстрації – 011U006913), керівник – проректор з наукової роботи, д.пед.н., проф. Москальова Л.Ю. У ході дослідження науковими співробітниками було здійснено ряд регіональних розвідок для збору краєзнавчого етнографічного матеріалу.

Контакти

Завітайте до нас у Facebook: https://www.facebook.com/groups/1620089248053554/
Голова Ради молодих вчених 
Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к.психол.н., доц.
Email: prok.olesya@gmail.com
 
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Чорна Вікторія Володимирівна, к.пед.н.
Email:  chernajaviki@gmail.com