Метою діяльності Ради молодих вчених є об’єднання та залучення молодих вчених до участі в науково-дослідній роботі, сприяння реалізації прав молодих вчених, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, захисту їх інтересів, участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, конкурсах на здобуття грантів, подання пропозицій до Вченої Ради Університету, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород, збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень.

Метою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених є створення умов для розкриття наукового і творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація науки, розвиток інноваційної діяльності.

Станом на початок 2024 року в університеті працюють 37 молодих вчених, серед яких: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 4 доктора філософії (PhD), 1 молодий вчений має вчене звання професора, 4 – мають вчене звання доцента, 1 обіймає посаду декана, 5 – задіяні в управлінських структурах університету.

Рада молодих вчених реалізує свою діяльність у тісному зв’язку з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету: беруть участь в організації та проведенні Міжнародних, Всеукраїнських і регіональних конференцій, наукових семінарів, круглих столів, тренінгів, конкурсному відборі проєктів наукових робіт, беруть участь у розробці проєктів на отримання грантового фінансування, подають пропозиції щодо вдосконалення розпорядчих документів в університеті, працюють зі студентськими науковими гуртками.

Головні досягнення: з 2017 р. по 2020 р. започаткована і щорічно проводилася Всеукраїнська конференція «Сучасна наука: тенденції та перспективи», у 2022 р. підписано Меморандум про партнерство з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. З 2023 р. започатковано і щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Євроінтеграційні орієнтири інноваційного наукового пошуку молоді України”, присвячена 100-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Контакти

Голова Ради молодих вчених 
Кирієнко Олександр Геннадійович
Email: kiriyenkoa@ukr.net
 
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 
Таблер Тетяна Іванівна
Email:  tabler1988@gmail.com
 
https://www.facebook.com/groups/349347848036870/?ref=share_group_link