Проектна група:

 Москальова Людмила Юріївна

Керівник проекту доктор педагогічних наук, професор

Яковенко Ірина Олександрівна

Відповідальний виконавець проекту кандидат педагогічних наук, старший викладач

Троїцька Тамара Серафимівна

Консультант проекту доктор філософських наук, професор

Члени проектної групи:

Троїцька Олена Михайлівна
доктор філософських наук,
професор

Аверіна Катерина Сергіївна
кандидат педагогічних наук,
доцент

Канарова Ольга Вікторівна
кандидат педагогічних наук,
доцент

Чорна Вікторія Володимирівна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач

Єрьоміна Лілія Євгенівна
старший викладач

Мільчевська Ганна Сергіївна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач

Мусаєва Айше

Чим ми займаємось

Сучасні глобальні проблеми людства принципово змінюють значення релігійних інституцій у розбудові громадянського суспільства. Релігійна ідентичність, що формується навколо релігійних знань, цінностей та поведінки, виступає засобом збереження та відтворення духовності і моральності у суспільстві, глибинних аксіологічних засад національного буття. У розвитку культурної людини історично провідну роль відігравали традиційні релігії як «продуценти» етосу та освітньо-виховні системи як механізми його «впровадження», а на теренах Північного Приазов’я, де співіснували люди з різними моральними кодексами, виробився й досвід діалогічної взаємодії, пошуку «спільної мови» на спільній землі.

Авторами проекту за останні 4 роки виконано масштабні наукові та експериментальні розробки, які були пов’язані з підготовкою наукових робіт у вигляді дисертацій, звітів та експертних висновків на основі характеристики культурно-духовних практик громади на територіях Північного Приазов’я. Роботи проводилися згідно чинного законодавства та з урахуванням принципів Декларації про розповсюдження серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги та взаєморозуміння між народами.

Мета проекту:

Теоретично обґрунтувати діалогічні конструкти консенсуальної етики релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я, розробити та експериментально перевірити методику супроводу комунікаційної взаємодії репрезентантів релігійних культур.

Завдання:

1) Концептуалізувати діалогічну взаємодію та закономірності розвитку консенсуальної етики релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я.

2) Розробити методичні рекомендації щодо реалізації та організованого проведення діалогу між представниками різних релігійних культур.

3) Створити банк-практикум тренінгової, консультативної, корекційної допомоги для процесу діалогічної взаємодії між різними релігійними ідентичностями у культурно-освітніх практиках.

4) Організувати форум-презентацію етики і культури представників різних релігійних громад за для консолідації українського суспільства.

З ким ми працюємо

  • – учнівська молодь;
  • – студентство;
  • – релігійні організації;
  • – етнічні спільноти та інші зацікавлені організації.