ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Нам потрібні ті, кому більше всіх треба! Саме вони – лідери студентського життя!

Студентське самоврядування – це форма самоорганізації здобувачів вищої освіти, механізм представництва й відстоювання своїх прав, можливість самореалізації. Саме студентське самоврядування покликане захищати права здобувачів і бути їхнім представником в адміністрації Університету.

Студентське самоврядування визначається правом і реальною здатністю студентської громади самостійно вирішувати питання в межах чинного законодавства й статуту університету.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості здобувачів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

Діяльність органу студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Здобувачів, зростання у студентської молоді соціальної активності. Забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів та їх участь в управлінні університетом.

У Студентській раді кожен зможе знайти порозуміння, підтримку та допомогу. Ви станете впевненими в собі, успішними, навчитеся влаштовувати заходи і проводити їх, працювати в команді, придбаєте різні професійні навички і багатий життєвий досвід.

Рада Мелітопольського державному педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

– організовує діяльність студентського самоврядування і вносить пропозиції на розгляд студентської конференції університету щодо перспективних напрямів роботи студентської ради університету;
– проводить організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
– здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в університеті;
– звітує про свою діяльність на студентській конференції університету;
– представляє студентське самоврядування університету в органах управління університету, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;
– приймає рішення в межах своїх повноважень;
– делегує своїх представників до робочих і та дорадчих органів університету, інституту, факультету;
– скликає щорічну та позачергову конференції здобувачів університету;
– вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських, громадських об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
– сприяє працевлаштуванню осіб, які навчаються в університеті;
– розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходиться на балансі та банківських рахунках студентського ради.

Тут ви зможете реалізувати себе у багатьох напрямках. Студентська рада має певні відділи, голови яких відповідають за виконання чинних обов’язків. Так, наприклад:

Освітньо-науковий відділ – допомагає адміністрації університету в організації навчально-виховної роботи в університеті, інститутах та на факультетах, і сприяють її проведенню, шляхом залучення студентів до участі в конференціях; організовує співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляють університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських організаціях.

     

Відділ з культурно-дозвіллєвої та спортивно оздоровчої діяльності – сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості здобувача шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадсько; сприяє участі здобувачів у чемпіонатах, турнірах, олімпіадах, а також організовує туристичне дозвілля здобувачів.

Житлово-побутовий відділ – організовує та проводить у вільний від навчання час трудових десантів, спрямованих на благоустрій навчальних корпусів, гуртожитків та прилеглих територій університету.

Відділ національно-патріотичного виховання та соціальної роботи зі студентською молоддю – сприяє формуванню у здобувачів університету патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста, Альма-матер, а також почуттів честі та гідності, також залучає здобувачів до соціальної роботи в університеті та поза його межами.

Інфомедійний відділ – розповсюджує інформацію про діяльність органів студентського самоврядування, висвітлює головні події в університеті, країні, світі.

Насправді, як саме буде діяти студентське самоврядування у МДПУ, залежить від ТЕБЕ. Бо ТИ – можеш стати вагомою часткою студентської громади, яка зможе все. Саме ТУТ зможеш здійснити неймовірні ідеї, найсміливіші фантазії.