Договори про співпрацю

 1. Громадська організація «Лагуна» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 2. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 3. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 4. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 5. Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 6. Донбаський державний педагогічний університет (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 7. Донецький юридичний інститут МВС України (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 8. Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 9. Житомирський державний університет імені Івана Франка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 10. Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 11. Інститут Археології НАНУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 12. Інститут екології Карпат НАН України (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 13. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 14. Комунальний вищий навчальний заклад «Мелітопольський медичний коледж» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 15. КЗ «Бериславський медичний коледж» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 16. Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 17. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 18. Київський університет імені Бориса Гринченка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 19. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 20. Криворізький ботанічний сад НАН України (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 21. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 22. Комунальна установа «Агенція розвитку Мелітополя» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 23. Комунальна установа «Обласний методичний центр культури і мистецтва» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 24. Львівський національний університет імені Івана Франка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 25. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 26. Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 27. Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ університету «Україна» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 28. ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 29. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» №76/39-06 від 05.02.2021. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 30. Навчально-наукова лабораторія арттерапії та інноваційних технологій психологічного консультування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 31. Підприємство Науково-дослідний центр «Дніпровська природна інспекція» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 32. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 33. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 34. Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 35. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 36. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 37. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 38. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 39. Хмельницький національний університет (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 40. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»№42/48-19 від 30.10.2019. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 41. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 42. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 43. КЗ «Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія» ЗОР (ПЕРЕГЛЯНУТИ)