Шановні користувачі!

Зайти на сайт бібліотеки можна за посиланнямБібліотека МДПУ ім. Б. Хмельницького – Головна бібліотека МДПУ (lib.mdpu.org.ua)

Написати листа з запитаннями можна на електронну адресу бібліотеки – bibliomdpu@gmail.com

 Електронні ресурси

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського -nbuv.gov.ua)

НРАТ/NRAT – National Repository of Academic Texts, Ukraine (ukrintei.ua) (Національний репозитарій академічних текстів)

 MDPU Repository –  https://eprints.mdpu.org.ua    (Репозиторій Мелітопольського державного педагогічного унівеситету  імені Богдана Хмельницького)

Наукометричні бази даних

Scopus

https://www.scopus.com

Scopus – це бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Web of Science

https://www.webofscience.com

Web Of Science – це всесвітньо відома наукометрична база даних, що охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук та мистецтва.

Основним ресурсом WoS є Web of Science Core Collection – провідна база даних цитувань у світі. Вона містить записи статей із найвпливовіших журналів у світі, включаючи видання, що знаходяться у відкритому доступі, матеріали конференцій та книги.

Стаття з індексацією Web of Science показує рівень вченого, виводить його ім’я на світовий рівень та забезпечує успішний розвиток професійної кар’єри.

Research4Life

https://www.research4life.org/

Research4Life – це міжнародний науковий портал, метою якого є удоступнення академічних публікацій з рецензованих фахових журналів. На порталі розміщено повнотекстові ресурси провідних світових видавців наукової літератури, зокрема, Cambridge University Press, Emerald, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Springer Nature тощо; надається доступ до баз даних  Directory of Open Access Books (DOAB) та Directory of Open Access Journals (DOAJ).

У березні 2022 року портал скасував обов’язкову передплату свого контенту для українських наукових установ з метою підтримки їхньої дистанційної роботи в умовах війни. Усі наукові установи та заклади вищої освіти України можуть отримати безкоштовний доступ до 74,5 тис. книг, 12,6 тис. журналів та 12 галузевих баз даних. Доступ до ресурсів порталу всім зареєстрованим установам подовжено до 31 грудня 2024 року.

Посилання для реєстрації установи на платформі Research4Life: https://registration.research4life.org/register/default.aspx

Електронні ресурси відкритого доступу іноземні та вітчизняні

ABC Chemistry – Безкоштовні повнотекстові наукові журнали з хімії. Архів поділений на 2 частини: журнали, які постійно доступні в Інтернеті, а інша частина – тестовий доступ та журнали, які тимчасово у вільному доступі

ADS (Astrophysics Data System, Digital Library for Physics and Astronomy) – Містить понад вісім мільйонів робіт з астрономії та фізики як з рецензованих, так і з не рецензованих джерел. Тези доступні безкоштовно в Інтернеті майже для всіх статей

AEA Journals – Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

arXiv – Безкоштовна служба розповсюдження та архів відкритого доступу наукових статей у галузі фізики, математики, інформатики, кількісної біології, кількісних фінансів, статистики, електротехніки та системних наук та економіки.

BionOne – Система спеціалізується у сегменті біології, екології та питань охорони навколишнього середовища. Повна колекція складає понад 200 періодичних видань (118 індексуються системою Web of Science). Колекція повних текстів статей цих журналів містить більше 100 тис. публікацій.

LIBRARIA – проект компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проекту – оцифрувати та надати доступ онлайн до якомога більшого масиву української історичної періодики.

ChemSpider. Search and share chemistry – Дозволяє відкрити найбільш повний вигляд вільно доступних хімічних даних за допомогою он-лайн – пошуку. Належить Королівському хімічному товариству.

CiteSeerX – Відкрита електронна бібліотека з комп’ютерних наук та пошукова машина за науковими публікаціями та препринтами

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – Довідник журналів відкритого доступу, що індексує і забезпечує відкритий доступ до високоякісних, рецензованих журналів.

DOAB (Directory of Open Access Books) – Доступ до метаданих та повних текстів книжок академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет.

 Getty Publications Virtual Library – Науково-дослідницька бібліотека, що містить видання з мистецтва, історії, археології, архітектури і гуманітарних наук. Книги доступні для читання он-лайн та для завантаження у PDF-форматі.

Hindawi – Близько 200 рецензованих науково-технічних журналів практично в усіх напрямках наукових досліджень. З січня 2007 р видавництво «Hindawi» прийняло модель Відкритого доступу до своїх журналів.

Ingenta – Постачальник контент-послуг для видавничої галузі, що базується в Оксфорді, Сполучене Королівство. Пропонує доступ до понад 28 тис. наукових журналів із широкими пошуковими можливостями.

J–STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic) – Японський портал наукової інформації, надає доступ до понад 800 наукових журналів з різних галузей знань.

Prometheus  – Український громадський проект масових відкритих он-лайн-курсів, що були підготовлені викладачами трьох відомих українських університетів: КНУ імені Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії

The OAPEN Library – Містить вільно доступні наукові книги, переважно в галузі гуманітарних та суспільних наук. Надає послуги видавцям, бібліотекам у сферах зберігання, розповсюдження та цифрового збереження.

WDL -Всесвітня цифрова бібліотека – Проект Бібліотеки Конгресу США за підтримки ООН з питань освіти, культури та науки та у співпраці з бібліотеками, архівами, музеями, навчальними закладами та міжнародні організації з усього світу.

Wiley Open Access – Проект відкритого доступу авторитетного наукового видавництва JohnWiley & Sons, Inc., в межах якого видаються близько 40 рецензованих он-лайнових журналів в галузі біологічних, хімічних та медичних наук.

Діаспоріана – українська діаспорна електронна бібліотека, заснована Олегом Богуславським 2011 р. Орієнтована на широкі кола користувачів і спрямована на поширення знань про українську еміграцію та її досягнення.

Е-books directory – Каталог електронних книг – це щодня зростаючий список посилань на вільно доступні книги, документи та конспекти лекцій.

Чтиво / Chtyvo – є однією з найбільших українських е-бібліотек. Містить твори з різних жанрів художньої літератури, а також публіцистичні, навчальні та наукові книги, статті, нариси тощо.

https://nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library.htm – Література з педагогіки. Кафедра педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ

Біологія

 1. Альгологія. – Режим доступу: https://algologia.co.ua/journal
 2. Біологічні студії. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology
 3. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/biology
 4. Вісник зоології. – Режим доступу: http://www.v-zool.kiev.ua/ (до 2019)
 5. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. – Режим доступу: https://knu.ua/ua/science/journals/bulletin-knu-biology
 6. Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology
 7. Вісник Одеського національного університету. Біологія. – Режим доступу: http://visbio.onu.edu.ua/
 8. Вісник Харківського національного університу ім. В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/
 9. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки. – Режим доступу: https://bio-ejournal.cdu.edu.ua/index
 10. Гідробіологічний журнал. – Режим доступу: http://www.hydrobiolog.com.ua/
 11. Мікробіологічний журнал. – Режим доступу: http://microbiolj.org.ua/ua/archiv
 12. Мікробіологія і біотехнологія. – Режим доступу: http://mbt.onu.edu.ua/about
 13. Наукові доповіді НУБіП України. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi
 14. Природничий альманах (біологічні науки) . – Режим доступу: https://na.kspu.edu/index.php/na
 15. Український біохімічний журнал. – Режим доступу: http://ua.ukrbiochemjournal.org/
 16. Український ботанічний журнал. – Режим доступу: https://ukrbotj.co.ua/
 17. Український журнал природничих наук. – Режим доступу: http://naturaljournal.zu.edu.ua/index
 18. Фізіологічний журнал. – Режим доступу: https://fz.kiev.ua/index.php?page=0
 19. Цитологія і генетика. – Режим доступу: https://cytgen.com/en/CytoGen/index.htm
 20. Чорноморський ботанічний журнал. – Режим доступу: https://cbj.kspu.edu/index.php/uk/
 21. Zoodiversity. – Режим доступу: https://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.php/Zoodiversity/index

Екологія

 1. Агроекологічний журнал. – Режим доступу: http://www.journalagroeco.org.ua/index.php/ua/
 2. Бранта. – Режим доступу: https://branta.org.ua/ru/branta-issues/ (до 2020 р.)
 3. Лісове і садово-паркове господарство: електронний науковий журнал. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/issue/archive (до 2019 р.)
 4. Людина та довкілля: проблеми неоекології . – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/issue/view/1044
 5. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електронний журнал. – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/ (до 2016 р.)
 6. Ukrainian journal of Ecology. – Режим доступу: https://www.ujecology.com/
 7. Zoodiversity – Режим доступу:http://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.php/Zoodiversity/issue/archive
 8. Український журнал природничих наук. – Режим доступу: http://naturaljournal.zu.edu.ua/index
 9. Проблеми хімії та сталого розвитку. – Режим доступу: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/chemistry/homepage
 10. Екологія та ноосферологія. – Режим доступу: http://www.uenj.cv.ua/
 11. Екологічна безпека та природокористування. – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/
 12. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Режим доступу: https://visnyk.mnau.edu.ua/
 13. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Екологія». – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ecology
 14. Біологічні системи: теорія та інновації. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya

Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн

 1. Лісове і садово-паркове господарство:електронний науковий журнал. – Режим доступу: http://ejournal.studnubip.com/ ( до 2019 р.)

Хімія

 1. Вісник Одеського національного університету. Хімія. – Режим доступу: http://heraldchem.onu.edu.ua/
 2. Методи та об’єкти хімічного аналізу. – Режим доступу: http://www.moca.net.ua/index.html
 3. Полімерний журнал. – Режим доступу: http://polymerjournal.kiev.ua/
 4. Проблеми хімії та сталого розвитку. – Режим доступу:http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/chemistry/homepage
 5. Теоретична й експериментальна хімія. – Режим доступу: https://inphyschem-nas.kiev.ua/ua/tech/
 6. Український хімічний журнал. – Режим доступу: https://ucj.org.ua/index.php/journal
 7. Французько-Український хімічний журнал. – Режим доступу: http://kyivtoulouse.univ.kiev.ua/journal/index.php/fruajc#_blank
 8. Хімія і технологія води. – Режим доступу: http://jwct.org.ua/uk/home-uk.html (до 2020 р.)

Історія

 1. Археологія. – Режим доступу: https://arheologia.com.ua/index.php/arheologia
 2. Гуманітарні студії: історія та педагогіка. – Режим доступу: http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua
 3. Європейські історичні студії. – Режим доступу: http://www.eustudies.history.univ.kiev.ua/
 4. Історіографічні дослідження в Україні – Режим доступу:  http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000009 (до 2020 р.)
 5. Краєзнавство. – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?page_id=5603 (до 2021 р.)
 6. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/
 7. Наукові записки НАУКМА. Історичні науки. – Режим доступу: http://nrph.ukma.edu.ua/
 8. Науково-теоретичний і громадсько-політичний журнал «Грані». – Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal
 9. Південний архів (історичні науки). – Режим доступу: https://pahs.journal.kspu.edu/index.php/pahs
 10. Сторінки історії. – Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/about
 11. Український історичний журнал. – Режим доступу: http://uhj.history.org.ua/uk
 12. Український історичний збірник. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000020 (до 2019 р.)

Право

 1. Актуальні проблеми держави і права. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/index.html
 2. Актуальні проблеми правознавства. – Режим доступу: http://app.wunu.edu.ua/
 3. Держава та регіони. Серія: Право. – Режим доступу: http://www.law.stateandregions.zp.ua/
 4. Економіка та право. – Режим доступу: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw
 5. Економіка. Фінанси. Право. – Режим доступу: http://efp.in.ua/
 6. Економічна теорія та право. – Режим доступу: http://econtlaw.nlu.edu.ua/%d0%b0%d1%80%d1%85i%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80i%d0%b2/
 7. Наукові записки. Серія: Право. – Режим доступу: https://cusu.edu.ua/ua/naukovi-chasopysy-pravo
 8. Офіційний вісник України. – Режим доступу: http://ovu.com.ua/proceedings/archive
 9. Офіційний вісник України. – Режим доступу: https://vespi.dpcoi.com.ua/releases
 10. Право та державне управління. – Режим доступу: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/index.php
 11. Право та інноваційне суспільство. – Режим доступу: https://apir.org.ua/index.php/lais
 12. Право.ua. – Режим доступу: http://pravo.unesco-socio.in.ua/
 13. Правова держава. – Режим доступу: http://pd.onu.edu.ua/
 14. Правова держава: щорічник наукових праць. – Режим доступу: http://pravova-derzhava.org.ua/ua/golovna.html
 15. Теорія і практика інтелектуальної власності. – Режим доступу: https://inprojournal.org/mainpage/
 16. Теорія і практика правознавства. – Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/
 17. Філософія права і загальна теорія права. – Режим доступу: https://pravoua.com.ua/ua/store/philosophy/phil-law_1-2_15/
 18. Юридичний журнал «Право України». – Режим доступу: https://pravoua.com.ua/ua/
 19. Юридичний науковий електронний журнал. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/

Географія

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Режим доступу: https://visnyk-geo.knu.ua/?page_id=890&lang=uk
 2. Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography
 3. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія». – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/geoeco/about
 4. Геологічний журнал. – Режим доступу: http://geojournal.igs-nas.org.ua/
 5. Журнал з геології, географії та геоекології. – Режим доступу: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG
 6. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». – Режим доступу: https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/
 7. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Режим доступу: http://geography.tnpu.edu.ua/
 8. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/pbgok
 9. Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/natural
 10. Український географічний журнал. – Режим доступу: https://ukrgeojournal.org.ua/
 11. Український журнал природничих наук. – Режим доступу: http://naturaljournal.zu.edu.ua/index
 12. Український педагогічний журнал. – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/
 13. Часопис соціально-економічної географії. – Режим доступу: http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/uk/

Туризм

 1. Географія та туризм. – Режим доступу: http://www.geolgt.com.ua/
 2. Краєзнавство: наук. журнал. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=kraj
 3. Міжнародний туризм. – Режим доступу: http://intour.com.ua/
 4. Причорноморські економічні студії. – Режим доступу: bses.in.ua
 5. Український географічний журнал. – Режим доступу: https://ukrgeojournal.org.ua/
 6. Фізічна реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/frir_journal
 7. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – Режим доступу:  http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/

Фізична культура

 1. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – Режим доступу: http://dndifks.ucoz.ua/
 2. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2309-8082
 3. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Режим доступу: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/fcult/about
 4. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Режим доступу: http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/
 5. Теорія і практика фізичної культури і спорту. – Режим доступу: https://pcs.journal.in.ua/index.php/pcs
 6. Теорія та методика фізичного виховання. – Режим доступу: https://www.tmfv.com.ua/journal/about
 7. Український педагогічний журнал. – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/
 8. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – Режим доступу: https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport

Педагогіка. Психологія

 1. Педагогіка. Академічні студії. Серія «Педагогіка». – Режим доступу: http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/homepage
 2. Вища освіта України. – Режим доступу: https://wou.npu.edu.ua/
 3. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Режим доступу: http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/
 4. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Режим доступу: http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/about
 5. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». – Режим доступу: https://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedagogy
 6. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». – Режим доступу: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index
 7. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/index
 8. Імідж сучасного педагога. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/
 9. Інформаційні технології і засоби навчання. – Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/
 10. Інформаційні технології і засоби навчання. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt
 11. Молодь і ринок. – Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/
 12. Народна освіта. – Режим доступу http://narodnaosvita.kiev.ua/
 13. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Режим доступу: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/issue/archive
 14. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційнапедагогіка та спеціальна психологія. – Режим доступу: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kpsp/index
 15. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Режим доступу: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/about_journal
 16. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Режим доступу: https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/about
 17. Науково-педагогічні студії. – Режим доступу: http://npstudies.dnpb.gov.ua/
 18. Освіта та педагогічна наука. – Режим доступу: http://eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps
 19. Освіта: сучасні дискурси. – Режим доступу: http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse
 20. Освітньо-науковий простір. – Режим доступу: https://ess.npu.edu.ua/index.php/ess
 21. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Режим доступу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/pro-zhurnal
 22. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – Режим доступу: https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal
 23. Педагогічний дискурс. – Режим доступу: http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/index
 24. Педагогічні науки: теорія та практика. – Режим доступу: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics
 25. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Режим доступу: https://pedscience.sspu.edu.ua/
 26. Порівняльна професійна педагогіка. – Режим доступу: http://ipood.com.ua/comparative-professional-pedagogy/
 27. Порівняльно-педагогічні студії. – Режим доступу: http://pps.udpu.edu.ua/
 28. Проблеми освіти. – Режим доступу: https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal
 29. Професійна педагогіка. – Режим доступу: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/About-the-journal
 30. Психологія і суспільство. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131
 31. Теорія та методика навчання та виховання. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/issue/view/237
 32. Технології розвитку інтелекту. – Режим доступу: http://psytir.org.ua/
 33. Український педагогічний журнал. – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/
 34. Humanitarian paradigm (Гуманітарна парадигма). – Режим доступу: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/hpar/issue/archive

Українська мова і література. Англійська мова і література

 1. Когніція, комунікація, дискурс. Серія Філологія. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/
 2. Українська мова. – Режим доступу: https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/
 3. Іноземні мови. – Режим доступу: http://fl.knlu.edu.ua/

Музичне мистецтво

 1. Народна творчість та етнологія. – Режим доступу: https://nte.etnolog.org.ua/
 2. Український педагогічний журнал. – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/
 3. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. – Режим доступу: http://musical-art.knukim.edu.ua/
 4. Мистецтвознавчі та культурологічні студії. – Режим доступу: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/homepage
 5. Сучасне мистецтво. – Режим доступу: http://sm.mari.kiev.ua/ (до 2022 р.)
 6. Українське музикознавство. – Режим доступу: http://musicology.com.ua/ (до

2021р.)

Інформатика. Математика

 1. Journal of Information Technologies in Education. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/index.php/ite
 2. Professional Education: Metodology, Theory and Technologies. – Режим доступу: https://education-journal.org/index.php/journal
 3. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – Режим доступу: http://uesit.org.ua/index.php/itse
 4. Інженерні та освітні технології” (EETECS). – Режим доступу:м http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ua/mainukr
 5. Інформаційні технології і засоби навчання. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt
 6. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Режим доступу: https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce
 7. Кібернетика та обчислювальна техніка. – Режим доступу: http://kvt-journal.org.ua/ua/
 8. Кібернетика та системний аналіз. – Режим доступу: http://www.kibernetika.org/about.html
 9. Проблеми програмування. – Режим доступу: http://pp.isofts.kiev.ua/ojs1/index
 10. Системні дослідження і інформаційні технології. – Режим доступу: http://journal.iasa.kpi.ua/
 11. Сучасні проблеми моделювання. – Режим доступу: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm
 12. Технологіїї розвитку інтелекту: електронний журнал. – Режим доступу: http://psytir.org.uа

Філософія

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. – Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Vysnyk_KNU/78/19/6
 2. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/index
 3. Науково-теоретичний і громадсько-політичний журнал «Грані». – Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal
 4. Філософська думка. – Режим доступу: http://dumka.philosophy.ua
 5. Epistemology and Philosophy of Science. – Режим доступу: http://journal.iph.ras.ru/
 6. Sociologija. – Режим доступу: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/issue/archive
 7. Filozofia Chrześcijańska. – Режим доступу: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fc/issue/archive
 8. Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne – Режим доступу: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/
 9. Humanities Studies. – Режим доступу: http://humstudies.com.ua/
 10. Roczniki Filozoficzne. – Режим доступу: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/RF/issue/archive
 11. Versus. – Режим доступу: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/versus/issue/archive

Соціологія

 1. Наукові записки НаУКМА. Соціологія. – Режим доступу: http://nrps.ukma.edu.ua/
 2. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal
 3. Соціологічні студії. – Режим доступу: https://sociostudios.vnu.edu.ua/index.php/socio
 4. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Режим доступу: http://stmm.in.ua/
 5. Теорія і практика управління соціальними системами. – Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua
 6. Український соціологічний журнал. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/usocjour

Економіка. Маркетинг

 1. Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua
 2. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Режим доступу: http://econom.stateandregions.zp.ua/
 3. Економіка та суспільство. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 4. Економіка: реалії часу: електронний журнал. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/journal.html
 5. Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 6. Збірник наукових праць «Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки». – Режим доступу: http://eui.zu.edu.ua/
 7. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n
 8. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Режим доступу: http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/
 9. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Режим доступу: http://intellect21.nuft.org.ua
 10. Приазовський економічний вісник. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua
 11. Причорноморські економічні студії. – Режим доступу: http://www.bses.in.ua
 12. Проблеми системного підходу в економіці. – Режим доступу: http://psae-jrnl.nau.in.ua
 13. Соціально-економічні проблеми і держава. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/
 14. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Режим доступу: http://easterneurope-ebm.in.ua/

Посилання на повнотекстові ресурси навчальної літератури:

Початкова освіта

 1. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
 2. https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/12#news-pager-label
 3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-shkola/hrestomatiya-suchasnoyi-ukrayinskoyi-dityachoyi-literaturi
 4. https://cprppl.osv.org.ua/news/1611053221/

Педагогіка

 1. https://westudents.com.ua/knigi/356-teoretichn-osnovi-suchasno-ukransko-pedagogki-vishnevckiy-o-.html
 2. https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451773-0
 3. https://psy.knu.ua/
 4. https://chtyvo.org.ua/search-google/

Іноземні мови

 1. https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/6#news-pager-label
 2. https://cprppl.osv.org.ua/news/1610792971/

Дошкільна освіта

 1. https://chtyvo.org.ua/search-google/

Позашкільна освіта

 1. https://znayshov.com/News/Details/navchalno- metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/23#news-pager-label
 2. https://cprppl.osv.org.ua/news/1612352176/

Географія

 1. https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/3#news-pager-label

Біологія

 1. https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/2#news-pager-label

Фізична культура

 1. https://znayshov.com/News/Details/navchalno-metodychni_posibnyky_dlia_pedahohichnykh_pratsivnykiv/16#news-pager-label