м. Мелітополь Запорізької області 72312

вул. Гетьманська (Леніна), 10.

Телефон (0619) 44 04 20, (093)46-76-373

Сайт бібліотеки:
http://library.mdpu.org.ua/

Email:
bibliomdpu@gmail.com

Електронний каталог бібліотеки: http://ver.mdpu.org.ua

Facebook:
https://www.facebook.com/Бібліотека-МДПУ-ім-Богдана-Хмельницького-1504043499898756

 

Заснована в 1922 роцi у Мелiтополi як бібліотека педагогічного технiкуму, від якого веде свою історію Мелітопольський державний педагогічний університет.

У структурi бібліотеки: вiддiл комплектування та наукової обробки лiтератури, відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, 3 абонементи, 2 читальних зали.

Бібліотечний фонд – багатогалузевий, загальна кiлькiсть – 404 374 прим. українською, російською, англійською, нiмецькою, французькою мовами; комплектується лiтературою суспiльно – політичного, психолого – педагогічного, природничо – наукового профілю, лiтературою з мистецтвознавства та спорту, літературознавства, мовознавства, музики та ін.

У фондi зберiгаються цiннi видання: “Жизнь животных” А.Брема (переклад з нім., т.1-4, 1886 р.), “ Жизнь европейских народов” (т.1-3, 1888 р.), “ История человечества” (т. 1-9. 1896 г.), “Библиотека великих писателей” (т.1-4, 1904 г.), “Великая реформа” (т. 1-7. 1909 г.) тощо.

Інформатизація суспільства, нові вимоги до вищого навчального закладу вимагають від бібліотеки якісного та оперативного бібліографічно-інформаційного обслуговування, формування інформаційного поля та швидкого доступу до інформації користувачів освітянської галузі, готовності до змін та впровадження інноваційних технологій у бібліотечну діяльність. Бібліотека освітнього простору є інформаційною серцевиною, основою навчально-педагогічного та наукового процесів, творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої залежить зміст навчання та наукових досліджень. Функціонування бібліотеки, формування її документного ресурсу є розумне поєднання паперових та електронних носіїв, використання традиційних та впровадження нових форм в бібліотечній діяльності. У зв’язку з реформуванням вищої освіти, введенням нових дисциплін приділяється велика увага інформаційному забезпеченню користувачів бібліотеки, створенню нових баз даних, електронних ресурсів власної генерації.

Графік роботи бібліотеки

Бібліотека працює з 8.00 до 17.00 (п’ятниця з 8.00 до 16.00)

Вихідні дні – субота, неділя.

Під час сесій студентів заочної форми навчання: субота з 9.00 до 15.00

У нас Ви можете:

  • Користуватися документами з фондів бібліотеки
  • Користуватися мережею Internet (безкоштовно)
  • Робити копії на зовнішні носії
  • Отримувати через МБА твори, яких немає в фондах нашої бібліотеки
  • Користуватися читацькими каталогами і картотеками
  • Отримувати консультації фахівців бібліотеки
  • Отримувати бібліотечно-бібліографічні довідки
  • Систематизувати свої публікації за таблицями УДК, ББК
  • Знайомитися з новими творами друку на переглядах і виставках