Нормативні документи:

План виховної роботи з національно-патріотичного виховання студентської молоді в умовах війни на 2022-2023 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

До Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру

29 вересня 2022 року виповнюються 81-ті роковини від початку масових розстрілів мирного населення, вчинених гітлерівцями в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941-1943 роках.

Ці трагічні події відомі як символ «Голокосту від куль» і нацистської політики масового знищення населення. Жертвами злочину стали понад сто тисяч людей – військовополонених і цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності і ті, хто намагався їх урятувати, українці, роми, караїми, учасники українського визвольного руху, заручники, «саботажники», порушники комендантської години, пацієнти психіатричної клініки.

Розстріли в Бабиному Яру відбувалися майже щоденно понад два роки від вступу нацистів та їхніх союзників до Києва у вересні 1941-го і до завершення окупації міста в листопаді 1943 року.

За цей час було знищене практично все єврейське населення міста. 

Інформаційно-довідкове видання “Що таке “Бабин Яр?” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)Дмитро Донцов і сучасний вирішальний етап боротьби за незалежність України

На виконання пункту 2 плану заходів з підготовки та відзначення 31-ї річниці незалежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 №737 та  в рамках національно-патріотичного виховання в МДПУ імені Богдана Хмельницького проводяться інформаційні, наукові, просвітницькі заходи присвячені 31-й річниці незалежності України, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення та захисникам української державності.

Дмитро Донцов першим в українській політичній думці спробував увести боротьбу за незалежність України у глобальні світові тенденції геополітичного розвитку. Це він пояснював як «колективний ідеал» нації, який формується тисячоліттями, виростає з глибин національних світопереживань і дає візію перспективи.

Д. Донцов є одним з найбільш унікальних українських діячів і мислителів ХХ століття. Уродженець зрусифікованої, космополітичної за настроями Північної Таврії, Донцов став творцем найбільш активного вираження українського націоналізму. Враховуючи увесь негативний досвід українського суспільно-політичного руху ХІХ ст., Д. Донцов прагнув надолужити реалізацію національного розвою українців в тому напрямку, як це здійснили більшість недержавних народів Європи – хорвати, чехи, словаки, болгари, литовці тощо, які досить активно трансформувалися в новітні нації, розвиваючи унікальні культури та відстоюючи власну державу у боротьбі з ворожим оточенням. Це в той час, як чільні українські громадсько-політичні сили лише наближалися до переконання про необхідність національних змагань до самостійності. Й переконували невпевнено. Дві глобальні фатальні ознаки тяжіли тоді над українським рухом: він був ментально надламаний психологією безвольного, роздвоєного малоросійства (у галицькому варіанті – рутенства) й він був ідейно обезброєний інтернаціоналістськими доктринами лібералізму та соціалізму. Якщо більшість названих народів ще в епоху Романтизму витворила собі міцну ідеологію й духово-культурну концепцію націоналізму, стабілізувавши процеси націєтворення, то українство загрузло у трясовинні морально-теоретичної схеми «провансальства», тобто неповноцінної нації, чогось середнього між етнографічною групою й народністю. Тому український національний рух потребував як потужної національно-державницької ідеології, так і її вольового носія. Безперечно, до певної міри, таку роль відіграли націоналізм М. Міхновського та консерватизм В. Липинського. Однак, вони були лише певним початковим етапом і потребували свого логічного продовження. Відтак Д. Донцов на розвиває й вдосконалює їх ключові ідеї.

Донцов гостро виступав проти всілякої національної невиразності українців, схильності до служіння чужим державним ідеям. Зокрема, в роботі «Модерне москвофільство» Донцов розглядає питання російських культурних і політичних впливів на розвиток української культури й української політичної думки. Також Дмитро Донцов відстоює тезу, що порятунок для українства полягає в поверненні лицем до Заходу, в черпанні культури із західньоєвропейських культурних джерел тощо.

Донцов виводить низку настанов для українського національно-визвольного руху. Так, він висловлює тезу про історичну загрозу російського імперіалізму для європейської стабільності та демократії. Також Донцов виводить національний принцип в оцінюванні внутрішньої суспільно-політичної ситуації, кардинально відкидаючи провінціалізм мислення української політичної еліти костомарівсько-драгоманівського ґатунку; фактично вперше висловив тезу про смертельну загрозу для України з боку російського імперіалізму; передбачив вихід на історичну арену недержавних народів Середньої та Східної Європи та ставив українську справу в контекст цих геополітичних зрушень; засуджував слов’янофільство як засіб і прикриття для російського імперіалізму та форму відволікання українців від нагальних національних завдань.

Дмитро Донцов першим дійшов висновку, що «Росія без України – вже не наддержава», не повноцінна імперія. Варто додати, що сучасна неоімперська політика Кремля є уособленням методів самодержавства й більшовизму, з поєднанням злочинних олігархічних і диверсійно-терористичних форм, це лише підтверджує. Дмитро Донцов чи не першим в Україні розглянув основне питання національного резистансу: український етнос, не маючи особливих союзників у геополітичному та цивілізаційному вимірах, не маючи державницької традиції, будучи ослабленим культурно через столітні утиски, міг розраховувати лише на одне для історичного успіху – на кардинальну перебудову національної психіки, на виплекання нового активізму та волюнтаризму. Він поставив перед собою й однодумцями стратегічне завдання: переорієнтувати вітальні устремління українців, цих «вічних землеробів» і слуг чужих імперій, вирвати їх зі стану екстенсивного руху наосліп і надихнути філософією романтичного пориву.

Д. Донцов наполегливо попереджав Захід про ту небезпеку і розклад, які насуваються на нього з Росії. Про це, зокрема, свідчить книжка «Дух Росії». Хоча, як виявилося, його попередження йшли намарно: Захід і тоді, у роки 1-ї і 2-ї світових війн, і сьогодні так і не усвідомив, що насправді являє собою Росія як імперія, яку отруту-деструкцію моральну і культурну вона несе. Він не втомлювався повторювати, що загроза з боку Росії-імперії буде нависати смертельною небезпекою, доки українці як нація не позбудуться всіх можливих напливів з російського світу на всіх рівнях – цивілізаційному, культурному, політичному, соціальному, інформаційному і психологічному. Йому вдалося сформувати цілі верстви і покоління українських громадян, які антиросійську ідеологію як реакцію стану взяли собі на озброєння абсолютно.

Постать Д. Донцова та його твори далеко не завжди сприймаються належним чином. Багато його ідей і тверджень були незрозумілими сучасникам і залишаються недостатньою мірою вивченими й осмисленими переважною більшістю істориків. Це в той час, як ці ідеї мають нагальну актуальність в умовах теперішньої російсько-української війни та на стадії вирішальної боротьби за утвердження повноцінної української нації. Загалом слід підсумувати, що в історії кожної нації існують періоди найбільш кульмінаційного піднесення в плані державо-націєтворення. І чи не найбільш знаковий етап у цьому відношенні ми переживаємо саме зараз.

Підготував: Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.


Любімо, вивчаймо та шануймо свою рідну мову!

Сьогодні Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького разом з усією інтернаціональною спільнотою відсвяткував Міжнародний день рідної мови, метою якого є поширення знань про багатство й цінність різноманітних мов і культур; формування толерантного ставлення до мов національних спільнот; виховання любові до рідної мови як до скарбу кожного народу, що мешкає на території нашої дружньої держави.

Мелітополь є інтеркультурним містом, яке зібрало на своїх просторах різні національності. Усі вони поважно ставляться до державної мови, однак не забувають і про своє походження, і про мову своїх пращурів. Свої вітальні промови виголосили представники нашого університету – Олена Семенівна Арабаджи, Тетяна Василівна Коноваленко, Лариса Іванівна Полякова, Людмила Василівна Афанасьєва, Ірина Миколаївна Гапєєва. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


ВПЛИВ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ ІСС РЄ «ПРОТИДІЯ ЧУТКАМ»

 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою виявлення зворотного впливу Проєкту Програми ІСС РЄ «Протидія чуткам» на удосконалення знань, умінь та навичок з протидії чуткам, створення нових можливостей для взаємодії між людьми різного походження задля злагоди та консолідації інтеркультурних міських громад, обміну досвідом і налагодження партнерських відносин між містами учасниками Української Мережі Інтеркультурних Міст (ІСС-Україна), були проведені  (допроєктне)  та (післяпроєктне) опитування.

Інструментарій допроєктного дослідження.

Анкетне опитування проводилося з 11 червня по 2 липня 2021 року методом дистанційних технологій Google Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchmrqn0d6Id2eYMqk29mmZpLM5PNLbZa0KA1sF4jd4EmMNbw/closedform. Опитувальник складався з 28 питань, поділених на 4 блоки, які змістовно відповідали меті та завданням дослідження.

Вибірка дослідження. В опитуванні взяли участь 124 мешканців міст Української Мережі Інтеркультурних Міст (ІСС-Україна) учасників Проєкту.  Вікові характеристики: 16-22 роки (9,8%), 23-29 роки (8,9%), 30-39 роки (31,7%), 40-49 років (27,6%), 50-59 років (15,4%), 60 років і старше (6,5%). За сферою діяльності: працівники освіти – 24%, державні службовці – 21%, студенти – 17%, керівники підприємств/організацій/структурних підрозділів – 14%, громадських організацій – 7%, представники малого бізнесу – 7%, представники релігійних конфесій – 5%, вимушено переселені особи – 5%, представники етнічних спільнот – 4%, медичні працівники – 2%, мігранти – 1%. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Комплексна програма інтеркультурної взаємодії міста Мелітополя на 2021-2023 рр. 


Аналіз та класифікація чуток

Проєкт ІСС-УКРАЇНА «Боротьба з чутками»

У рамках реалізації проєкту «Боротьба з чутками» за підтримки Програми  «Інтеркультурні Міста» (ІСС) Ради Європи (РЄ), за методикою експерта з ІСС політики РЄ Др. Ксенії Рубікондо й у співпраці з Центром соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету, з 11 червня по 2 липня 2021 року, проводилося опитування жителів учасників Української Мережі Інтеркультурних Міст (ІСС-Україна) – Вінниця, Луцьк, Мелітополь, Павлоград, Одеса, Суми – з ціллю класифікації існуючих чуток та упереджень, що стосуються культурного різноманіття.

Вікові характеристики респондентів: 16-22 роки (9,8%), 23-29 роки (8,9%), 30-39 роки (31,7%), 40-49 років (27,6%), 50-59 років (15,4%), 60 років і старше (6,5%).

За сферою діяльності: працівники освіти – 24%, державні службовці – 21%, студенти – 17%, керівники підприємств/організацій/структурних підрозділів – 14%, громадських організацій – 7%, представники малого бізнесу – 7%, представники релігійних конфесій – 5%, вимушено переселені особи – 5%, представники етнічних спільнот – 4%, медичні працівники – 2%, мігранти – 1%. (Детальніше…)


Обговорюємо етнонаціональну стратегію розвитку України20 лютого 2020 р. директор Центру із дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького доцент Арабаджи О.С. прийняла участь у обговоренні основних напрямів розвитку етнонаціональної політики в рамках розробки Національної стратегії гуманітарної політики.

Захід відбувся у м. Києві за патронатом міжнародної Програми «ЕСМІ Україна», Міжнародного фонду «Відродження» та МГО «Інтернаціональний Союз». Учасниками заходу стали науковці, представники центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародні експерти з питань етнополітики.

У своєї доповіді пані Олена наголосила, що одним із важливих векторів розвитку України є проведення осмисленої політики управління культурним розмаїттям, пошук нових ефективних підходів до розвитку локальної та національної ідентичностей для сталого місцевого і регіонального розвитку, консолідація українського суспільства при забезпеченні прав і свобод різних етнонаціональних спільнот на рівних підставах.

Треба зазначити, що доцент Олена Арабаджи запрошена й надалі приймати участь у обговоренні нормативних актів, що регулюватимуть державну етнополітику та суспільні відносини у цій сфері.


 


#Грушевка (Токмакский район)
Село было основано в 1819 году как меннонитская колония #Lichtfelde в 1962 году советская власть переименовала в село Грушевка


1951 г. Мелитополь.

1951 г. Мелитополь.


08.11.2019

Тиждень української мовиНа філологічному факультеті з 29 жовтня по 8 листопада 2019 р. проходив тиждень мови, присвячений Дню писемності та української мови.

Тиждень було відкрито 29 жовтня проведенням Конкурсу кращого читця художнього твору та авторського вірша з нагоди свята. На Конкурсі представлені як власні твори, так і доробок найвідоміших митців поетичного слова. Студенти філологічного, хіміко-біологічного та інших факультетів: Лідія Суховій, Катерина Дуднік, Вікторія Тарасенко, Олександр Кравченко, брати Олександр і Андрій Берегові, Родіон Скобліков були кращими у презентації власних творів у номінації «кращий автор». Інші учасники продемонстрували навички мистецтва художнього читання, декламуючи твори улюблених авторів.

5 листопада 2019 р. проведено І етап Конкурсу студентських наукових робіт з української мови (з методикою їх викладання). В ньому брали участь студенти філологічного факультету ІV курсу Катерина Дуднік та Олена Федюніна, а також студенти магістратури: Ганна Шевчик, Тетяна Добрєва, Тетяна Гур’єва, Оксана Брусенська, Тетяна Жукова, Анастасія Черненко та ін. Переможцями І етапу Конкурсу стали студенти 316 ф групи: Катерина Дуднік з науковою роботою «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови (на рівні лексики і фразеології)», Федюніна Олена – «Засоби мовної експресії в художніх творах Люко Дашвар», (наукові керівники: доценти Єрмоленко С.І., Коваль О.В.). Вони рекомендовані до участі у ІІ-ому, Всеукраїнському етапі конкурсу.

6 листопада 2019 р. доцентом В.М. Пачевою проведено Науково-методичний семінар «Проблеми вивчення орфографії у світлі нової редакції «Українського правопису». У роботі семінару взяли участь викладачі: С.І.Єрмоленко, І.В. Волкова, Т.В.Коноваленко, О.В.Коваль, З.О.Митяй, О.Ф.Мінкова, В.М.Пачева, Т.В.Сіроштан, О.Г.Хомчак та О.В.Юрченко.

Метою семінару було обговорення проблем культури усної та писемної форм сучасної української літературної мови в новому українському правописі. Попередня версія була затверджена ще в 1992 році. Йшлося про те, які нововведення на нас чекають, і які слова потрібно писати інакше і що зміни можна умовно поділити на дві великі групи: власне зміни у написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинної норми.

7 листопада 2019 р. студенти філологічного та інших факультетів взяли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Українська мова і література» (з методикою їх викладання) серед студентів-філологів та студентів нефілологічних спеціальностей. Олімпіада з української мови містила декілька завдань, розрахованих на 50 балів. У ній взяли участь серед студентів-філологів Вікторія Качмар (ІІІ курс, 317ф гр.), Альона Цибух (І курс,219 ф гр.), Уляна Сажко (ІІІ курс, 317ф гр.), Павлина Батура (І курс магістратури, М319 ф гр.), Анастасія Георгієва (ІІ курс магістратури М218ф гр.), а також студенти І курсу хіміко-біологічного факультету Євгенія Карпенко 119/1-х гр.; Наталія Гречана 119/1-х гр. – 39 балів; Ярослав Яценко 119/1-х гр; студенти І курсу природничо-географічного факультету Віолетта Федоренко 139-п гр.. Серед філологів І місце посіла Вікторія Качмар (ІІІ курс, 317ф гр.) – 45 балів – І місце, Анастасія Георгієва (ІІ курс магістратури М218ф гр.) – 41 бал – ІІ місце. Серед студентів нефілологічних спеціальностей І місце посіла студенти І курсу хіміко-біологічного факультету Євгенія Карпенко 119/1-х гр. – 43 бали; ІІ місце – студентка І курсу природничо-географічного факультету Віолетта Федоренко 139-п гр. – 42 бали. Ярослав Яценко 119/1-х гр. на ІІІ місці – 32 бали.

7 листопада студенти провели захід «Караоке української пісні» біля шахової школи, де прозвучали українські народні й авторські пісні, що стали народними завдяки своїй популярності. Серед велелюдної студентської аудиторії ведуча дійства Дубина Анна обрала п’ятірку «найспівучіших», які розпочали вокальні «перегони» за грамоти, дипломи, подарунки та призи. Глядачі захоплено вітали і підтримували оплесками виконавців. За оцінками експертів і глядачів, до фіналу ввійшли Тарасенко Віта, Халілова Севіль, Множинська Вікторія, Стрельніченко Анастасія.

8 листопада проведено перший тур ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому взяли участь студенти філологічного факультету, факультету інформатики, математики та економіки, природничо-географічного та хіміко-біологічного факультетів.

Переможцями першого туру ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів нефілологічних спеціальностей стали: студентка І курсу хіміко-біологічного факультету Євгенія Карпенко 119/1-х гр. – І місце; студентка І курсу природничо-географічного факультету Віолетта Федоренко 139-п гр. – ІІ місце (викладач – доцент В.М. Пачева); та студентка ІІ курсу філологічного факультету 318/2-ф групи Марія Струць – І місце; студенти ІІІ курсу 317-ф групи філологічного факультету Вікторія Качмар – ІІ місце; студентка ІІІ курсу 127-ф групи Вікторія Тарасенко – ІІІ місце.

8 листопада доцентом О.Ф. Мінковою проведено диктант «Цвіт черешневої гілки» з учнями МАН.

8 листопада студенти та викладачі університету об 11.00 в актовій залі філологічного факультету взяли участь у написанні радіодиктанту національної єдності, де змогли перевірити свої знання з української мови.

Завершився Тиждень української писемності та мови підведенням підсумків.


30.09.2019

Міжнародний семінар-практикум «Жива культура в умовах глобалізації: охорона та популяризація нематеріальної культурної спадщини як відповідь на виклики сучасності»З 2015 року Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького співпрацює з Українським центром культурних досліджень з питання вивчення та популяризації нематеріальної культурної спадщини України й є базовим освітнім закладом на південному сході країни з цього питанні. Дослідження Університету по вивченню нематеріальної культурної спадщини відображено в Звіті України про імплементацію Конвенції ЮНЕСКО на 11 Сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО в Аддис-Абебі (2016 рік), матеріалах науково-практичних конференцій (Запоріжжя, Дніпро, Київ, Львів).

У 2018 році в Софії (Республіка Болгарія) підписано Меморандум щодо створення міжнародної Мережі університетів для вивчення нематеріальної культурної спадщини. Мережу організовано Регіональним центром з охорони нематеріальної культурної спадщини в південно-східній Європі під егідою ЮНЕСКО.

До Мережі увійшов і Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Партнерами українського університету стали Пловдівський, Софійський університети (Республіка Болгарія), Інститут етнології (Грузія), Університет Нікосія (Республіка Кіпр), Університет Св. Кирила та Мефодія (Македонія), Університет мистецтва (Албанія), Національний музей етнографії (Молдова).

Згідно основних завдань міжнародної Мережі в МДПУ імені Богдана Хмельницького в 2018 році створено новий структурний підрозділ – науково-методичний Центр дослідження нематеріальної культурної спадщини народів Приазов’я (виконавчий директор доц. Олена Арабаджи). Центр утворено з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблематики нематеріальної культурної спадщини регіону, а також формування етнічної свідомості, світогляду та культури у майбутніх учителів, підвищення якості їх підготовки у галузі збереження культурної спадщини народів. За цей час Центром проведено два Міжрегіональних семінари-практикуми із означеної проблематики, а саме: в 2018 році – «Вивчення, популяризація та збереження нематеріальної культурної спадщини регіону. Досвід Мелітопольщини»; в травні 2019 р. – «Мова як носій нематеріальної культурної спадщини» ( до Міжнародного року мов корінних народів світу ).

Сьогодні в Університеті проведений третій семінар-практикум «Жива культура в умовах глобалізації: охорона та популяризація нематеріальної культурної спадщини як відповідь на виклики сучасності» (за міжнародною участю).

В рамках заходу відбулася фотовиставка «Охорона традиційних ремесл і мистецтв як запорука миру (Україна – Колумбія)» – куратор заступник директора Центру розвитку «Демократія через культуру» (м. Київ) фасілісатор ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини Валентина Дем’ян; круглий стіл «Народна творчість як джерело нематеріальної культурної спадщини та спосіб трансляції культури і національного характеру» – модератор доцент Олена Арабаджи; АРТ/ХАБ «Живий ланцюг» – модератор Софія Ялпачик.

Спеціальним гостем заходу став етнографічний танцювальний ансамбль «Бірлік» (м.Тракай, Литва). Колектив засновано в 2010 році при караїмському культурному товаристві Литви. Ансамбль представляє культурну спадщину караїмів – одного із найменших за чисельністю етносів світу. «Бірлік» є неодноразовим учасником та лауреатом фестивалів у Польщі, Туреччині, Литві. «Бірлік» з караїмського означає «єдність». Керівник ансамблю – керівник литовського фольклорного ансамблю «Бірлік» Іна Лавринович, хореограф Катерина Воропай.

Під час прес-конференції, яка відбулася по закінченню заходу, гості поділилися своїми враженнями про місто і Університет, побажав тільки процвітання!


10.08.2019

В рамках проведення фестивалю “З країни в Україну” в нашому рідному Мелітополі на локації “Клуб інтелектуальних ігор” викладачі кафедри психології та співробітники Психологічного центру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького провели декілько тренінгів та майстер-класів. Один з них авторський майстер-клас – “Моя перлина”. Автори-розробники Ігор Денисов і Царькова Ольга. Запрошуємо до співпраці всіх, хто зацікавлений у своєму професійному зростанні та підвищєнню особистісної психологічної свідомості!)))В рамках виконання “Плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя на 2015-2020 роки, за ініціативи викладачів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького д.е.н., проф. Марченко О.А. та к.ф.н., доц. Афанасьєвої Л.В. на базі освітньо-наукової лабораторії “Готельно-ресторанної справи та туристичного бізнесу” 16.07.2019 року проведено День української гостинності. Гостями свята були вихованці інтеркультурного, дитячо-підліткового табору “Інтеркультурна мозаїка”.


10.07.2019

Презентація макету путівника «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!»: перша робоча зустріч

Неофіційною візитівкою міста Мелітополя була, і залишається, саме черешня, відома й поза межами нашого регіону. 
Наразі, Міністерством аграрної політики і продовольства України затверджено Перелік пріоритетних географічних назв, над реєстрацією яких буде працювати проект «Географічні вказівки в Україні», що фінансується Європейським Союзом і має допомогти Україні розробити систему позначень товарів, зумовлених переважно їх місцем походження. Одним із перших українських продуктів із географічною вказівкою буде саме черешня «Мелітопольська черешня». 
Науковці кафедри ботаніки і садово-паркового господарства МДПУ ім. Богдана Хмельницького, які є членами ГО «Комʼюніті плюс» в рамках виконання проекту «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» ініціювали створення путівника, який популяризує Мелітополь, як «черешневу столицю» України та як туристичний, науковий, садівничий і діловий центр Запорізької області.
Проект був підтриманий мелітопольською міською радою в рамках реалізацію соціально-культурних проектів. 
10 липня в ПК ім.Т. Г. Шевченка в рамках зустрічі робочої групи з моніторингу виконання «Плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя на 2019 рік» Наталя Туровцева, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства член ГО «Комʼюніті плюс» презентувала перші напрацювання й познайомила з макетом путівника «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!».
На зустрічі були присутні представники структурних підрозділів мелітопольської міської ради під керівництвом заступника міського голови Світлани Олександрівни Бойко, науковці Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького та Таврійського державного університету ім. Дмитра Моторного, представники громадських організацій. 
В путівнику представлено інформацію про історію виникнення та сучасний стан розвитку садівництва на Мелітопольщині (наші земляки, завдяки якім мелітопольська черешня стала повсюдно відома; сорти черешні та вишнево-черешневих гібридів (дюків), створених на базі Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН популярність яких з часом лише зростає, фестиваль «ЧерешнЕво», а також наукові та культурні об’єкти нашого міста пов’язані з черешнею. 
Щиро вдячні відділу управління з розвитку підприємництва та промисловості, відділу культури, управлінню молоді та спорту, краєзнавцям за служні доповнення та подальшу співпрацю.
На серпень місяць запланована робоча зустріч з членами ГО «Спілка краєзнавців Мелітопольщини».

Керівник проекту, Наталя Туровцева


З 10.04.2019 року по 10.05.2019 року було проведено конкурс проектів громадських організацій міста Мелітополя відповідно до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від 14.02.2016 №57 «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у місті Мелітополі». 
Від Благодійної організації «Освіта ХХІ сторіччя» за підтримки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на розгляд конкурсної комісії було представлено проект Соціально-освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю». Мета проекту – формування навичок міжкультурної комунікативної компетентності в культурно-освітньому просторі міста та розвитку нових соціальних і творчих ініціатив освітянської молоді інтеркультурного міста. Керівником проекту виступила Шевченко Світлана Віталіївна – к.психол.н., доцент кафедри психології МДПУ імені Богдана Хмельницького. В рамках соціально-освітнього хакатону «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю» освітянська молодь отримає унікальну можливість та ресурси для творчої самореалізації в умовах створення інтеркультурного міського простору, підвищить рівень своєї міжкультурної компетентності, долучиться до розробки молодіжних проектних пропозицій, спрямованих на формування навичок міжкультурної компетентності в інтеркультурному місті.
20 травня 2019 року у конференц-залі виконкому під головуванням Бойко Світлани було проведено засідання конкурсної комісії у форматі публічного захисту. За підсумками оцінювання проектів, після тривалого обговорення, конкурсною комісією з визначення громадських організацій, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію соціально-культурних проектів за рахунок бюджетних коштів прийнято рішення підтримати цей проект та надати співфінансування з міського бюджету м. Мелітополя. 
Дякуємо Виконавчому комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області за надану можливість у реалізації проекту та Благодійній організації «Освіта ХХІ сторіччя» за підтримку ініціативи. Впевнені, що проведення соціально-освітнього хакатону «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю» сприятиме реалізації творчого і соціального потенціалу освітянської молоді інтеркультурного міста.


11 июня в МДПУ ім. Богдана Хмельницького відбувся форум-фестиваль «Фестивальний туризм як ресурс розвитку території». Участь у заході взяли туризмологи з усієї України і навіть закордону

https://www.facebook.com/TRKmelitopol/videos/367797133864368/?t=128


Вже стало доброю традицією мелітопольською міською радою надавати Фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів. Цього разу на розгляд конкурсної комісії було подано аж 13 проектів, й все ж рішенням конкурсної комісії (голова, заступник мера, Світлана Бойко) тільки 7 з них, буде надане співфінансування з міського бюджету м. Мелітополя. Один з таких проектів став створення мапи «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» задля популяризації Мелітополя як туристичного, садівничого, наукового та ділового центру півдня України, презентованого громадською організацією «Комʼюніті плюс». 
Яку амбітну мету ми намагаємось реалізувати: любов і шана мелітопольської громади до черешні надзвичайно велика, чого варті імена Оратовського М.Т., Туровцевих М. І. та В.А. – наших знаних на весь світ селекціонерів, креативні назви вулиць та провулків, пам’ятник А. Корвацькому, дача Філібера, навіть на логотипі Мелітополя також зображено черешню; у місті є навіть футбольний клуб «Мелітопольська черешня», а хто не знає про наш соціально-ярмарковий фестиваль “ЧерешнЕво”, хто не куштував варення з білої черешні, а хто не купляв відрами, чи хоча б кілограмами черешню на наших базарах! Однак, мало хто, навіть серед містян, не кажучи вже про гостей, знає історію виникнення черешневих садів на Мелітопольщині, створених на базі Дослідної станції садівництва ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН, і відомих на весь світ сортів мелітопольської черешні, і тим-паче про вишнево-черешневі сорти (дюки), які останнім часом набувають все більшої популярності, а також про наукові та культурні об’єкти нашого міста, пов’язані з черешнею. Це все буде зображено на нашій мапі “Мелітополь: черешнева столиця України саме тут! ” . 
Вельмишановні мелітопольці, наразі наша ГО “Комʼюніті плюс», наші партнери, науковці МДПУ ім. Богдана Хмельницького, запрошують всіх вас до тісної й креативної співпраці: діліться з нами своїми ідеями, пропозиціями, рецептами, пишіть, що саме ви хочете бачити на нашій такій унікальній й єдиній в Україні мапі “Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!”
А ще, ми раді будимо вас бачити на пізнавально-просвітницькому лекторію «Садівництво на Мелітопольщині – історія та сучасність» (Мелітопольський краєзнавчий музей, 10 вересня 2019 р.) та тренінгу з 3D-проектування «Декоративна черешня в ландшафтному дизайні Мелітополя» (Коворкінг – міська бібліотека ім. М. Горького, 17 вересня 2019 р.).
Керівник проекту, Наталя Туровцева, член ГО «Комʼюніті плюс», доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства МДПУ ім. Богдана Хмельницького.Одним з пріоритетних напрямків реалізації «Плану інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя» на 2019 рік є збільшення кількості заходів, спрямованих на зміцнення культурного розмаїття та сприяння міжкультурній взаємодії та діалогу. Ще один приклад співпраці- це публічні лекторії від представників Країн, носіїв цієї культури. Так, 16 лютого цього року в Мелітополі був офіційно зареєстрований перший в Україні Центр мексиканської культури «Естрея». Його ініціаторами стали Ірина та її чоловік-мексиканець Убальдо Антоніо Гернандез. Мелітопольська освітянська молодь зацікавілась дізнатись від носіїв культури про їх історію та традиції. Засновники товариства вирішили організувати на базі краєзнавчого музею коннект – студію «Таємниця Мексики», де познайомили студентів, представників кримськотатарської та єврейської громади з цією неординарною й самобутньою культурою. Дійсно, культура – це життєва сила суспільства, вона вчить бути толерантними і розуміти один одного через мистецтво, навіть тоді, коли ми говоримо різними мовами. Саме на прикладі культури можна побачити якість та рівень життя цілої країни. 
Цікава зустріч розпочалась з запального, самого популярного мексиканського танцю «El Jarabe Tapatio». Далі Ірина розповіла про визначні пам’ятки природи та культури Мексики, знакові свята цієї країни, про традиції мексиканців. Гості музею дізналися про знамениту піраміду Кукулькана (Kukulcan), яку в 2007 році назвали одним з семи нових чудес світу, а також про найменшому вулкані Кошкомате (Cuexcomate), традиції святкування Дня покійних. Студенти й викладачі МДПУ, музейники, представники кримськотатарського й єврейського національно-культурних товариств отримали цінність особистого спілкування з цікавими людьми. Проведення подібних заходів створюють соціальну солідарність і згуртованість, сприяють соціальній інтеграції, розширенню можливостей для співпраці. 
В рамках віншування Днів Науки (13.05, 2019), як науково-популярної акції, направленої на процес розповсюдження наукових знань, кафедра соціології МДПУ ім. Б. Хмельницького запросила до себе в гості на воркшоп «Нові актичні практики партнерської співпраці задля солідарності та консолідації громади» своїх партнерів – голову Мелітопольської міської єврейської громади, Анну Стаценко, Директорку Мелітопольської Централізованої бібліотечної системи Інну Єфіменко, засновників Центру Мексиканської культури «Естрея», Ірину й Убальдо Антоніо Гернандеза.
Разом зі студентами спеціальностей «дошкільне виховання», «географія» соціологи послухали публічну лекцію про мексиканську стародавню історію й культуру від Убальдо Антоніо Гернандеза. Публічна лекція допомогла студентству засвоїти історію унікального мексиканського народу в доступній формі. Убальдо гнучко поєднував теоретичні знання з матеріалами з повсякденного життя, цікавою візуальною презентацією, утримав увагу присутніх і задовольняв їх пізнавальні потреби, надихав слухачів на подальше розширення власного кругозору. Студентам цікаво було послухати інтерактивну лекцію англійською мовою, а от щоб краще розібратись в не знайомих термінах, в цьому йому допомагала Ірина.
Крім того, в ході роботи воркшопу були обговорені й питання щодо протидії поширенню екстремізму і міжнаціональної ворожнечі, гармонізації міжнаціональних відносин, збереженні та розвитку культур і мов представників національних спільнот України, міжнаціональної злагоди та консолідації зусиль задля єдності української нації.


Одним з пріоритетних напрямків реалізації «Плану інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя» на 2019 рік є збільшення кількості заходів, спрямованих на зміцнення культурного розмаїття та сприяння міжкультурній взаємодії та діалогу. Актичним прикладом співпраці студентів мелітопольських вишів з краєзнавчим музеєм є проведення низки заходів. Так, з 18 по 26 березня Україна разом з усім континентом відзначала Європейський тиждень проти расизму. Задля отримання стійких результатів та розбудови України, як демократичної держави, в якій шануються європейські цінності та права людини 21 березня, на базі Мелітопольського міського краєзнавчого музею, відбувся інтерактивний воркшоп приурочений цим дням. Головна мета заходу – пропагування рівності між людьми незалежно від кольору шкіри , популяризація культурного розмаїття. До цього заходу приєдналися студенти різних спеціальностей Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького та Таврійського державного агротехнологічного університету імені Д. Моторного. Учасники зустрілися із волонтеркою із Німеччини, пані Яною Бернхардт, запрошеною керівництвом ТДАТУ. Вона розповіла про досвід своєї країни в роботі з біженцями та мігрантами, про надання статусу біженця у ФРН, поділилась основними напрямками і формами соціальної роботи з біженцями, а також поділилась власним досвідом міжкультурної комунікації. Продовжуючи тему толерантності, студенти перейшли до інтерактивного перегляду циклу документальних стрічок «Ромська мрія». Цикл є дослідженням українськими документалістами проблем ромів Закарпатської області. Після перегляду відбулась дискусія, в рамках якої учасники говорили про права та обов‘язки людини, толерантність, дискримінацію, про освіту та про вплив традицій на життя людей. В ході дискусії (модератор Валерія , магістранта спеціальності «соціологія») учасники вчилися долати власні стереотипи на прикладі історій не тільки ромів, а й реальних людей та знаходити шляхи порозуміння з представниками інших національностей.


Одним з пріоритетних напрямків реалізації «Плану інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя» на 2019 рік є збільшення кількості заходів, спрямованих на зміцнення культурного розмаїття та сприяння міжкультурній взаємодії та діалогу. Слід зазначити, що ефективна співпраця заслуговує особливої уваги, адже це є одним з основних принципів інтеркультурності. Актичним прикладом такої кооперації, яка ґрунтуються на проактивному підході, стала плідна проектна співпраця з Мелітопольською єврейською общиною, яка доречі є партнером програми Британської Ради «Активні громадяни». Суть її полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань та навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог. В березні цього року, разом з фасилітаторками Анною Стаценко (головою Мелітопольської єврейської общини) та Світланою Беляєвою (вчителькою Констянтинівської гімназії «Ерудит»), студенти й викладачі спеціальностей «географія» та «соціологія» МДПУ, не тільки досліджували проблеми громади, виявляли їх причини та наслідки, здобули навички написання проектних пропозицій, а й підготували чотири заявки Проектів соціальної дії програми Британської Ради «Активні громадяни»: налагодження інтеркультурної співпраці, питання інклюзії та створення простору для розвитку та відпочинку молоді, проблеми екології міста, ставлення до безпритульних тварин) . 
В рамках віншування Днів Науки, як науково-популярної акції, направленої на процес розповсюдження наукових знань, кафедра соціології МДПУ ім. Б. Хмельницького після роботи воркшопу «Нові актичні практики партнерської співпраці задля солідарності та консолідації громади» , Анна Володимирівна Стаценко, голова єврейської общини, разом з Павлом Васильовичем Бельчевим, деканом факультету інформатики, математики та економіки, вручили науковим співробітникам Центру соціологічних досліджень, студентам-соціологам сертифікати «Учасника тренінгу програми Британської Ради «Активні громадяни»


Сьогодні, 13 травня, в рамках віншування Днів Науки, як науково-популярної акції, направленої на процес розповсюдження наукових знань, кафедра соціології МДПУ ім. Б. Хмельницького запросила до себе в гості на воркшоп «Нові актичні практики партнерської співпраці задля солідарності та консолідації громади» своїх партнерів – голову Мелітопольської міської єврейської громади, Анну Стаценко, Директорку Мелітопольської Централізованої бібліотечної системи Інну Єфіменко, засновників Центру Мексиканської культури «Естрея», Ірину й Убальдо Антоніо Гернандеза.
Разом зі студентами спеціальностей «дошкільне виховання», «географія» соціологи послухали публічну лекцію про мексиканську стародавню історію й культуру від Убальдо Антоніо Гернандеза. Публічна лекція допомогла студентству засвоїти історію унікального мексиканського народу в доступній формі. Убальдо гнучко поєднував теоретичні знання з матеріалами з повсякденного життя, цікавою візуальною презентацією, утримав увагу присутніх і задовольняв їх пізнавальні потреби, надихав слухачів на подальше розширення власного кругозору. Студентам цікаво було послухати інтерактивну лекцію англійською мовою, а от щоб краще розібратись в не знайомих термінах, в цьому йому допомагала Ірина.
Крім того, в ході роботи воркшопу були обговорені й питання щодо протидії поширенню екстремізму і міжнаціональної ворожнечі, гармонізації міжнаціональних відносин, збереженні та розвитку культур і мов представників національних спільнот України, міжнаціональної злагоди та консолідації зусиль задля єдності української нації.
В кінці заходу, наші партнери вручили науковими співробітникам Центру соціологічних досліджень, студентам-соціологам сертифікати «Учасника школи модераторів Проекту “Муніципальний менеджмент житлових районів м. Мелітополя” (Євгенія Петренко, заступник начальника відділу муніципального маркетингу та туризму, Мелітопольської міської ради) та сертифікати «Учасника тренінгу програми Британської Ради «Активні громадяни» (Анна Стаценко, голова мелітопольської єврейської общини).
Интеркультурный урок в болгарском кабинете МДПУ имени Богдана Хмельницкого в интеркульутрном Мелитополе. Сложен болгарский язык как для японского, так и для переводчиков славянских языков, если они не филологи. Как преодолеть культурные различия когда нет возможности использовать язык? Общение в сочетании с цифровой технологией делает обучение на иностранном языке доступным для любого возраста и позволяет сократить время обучения. А самое главное – открывает новые горизонты без границ и порождает дружеские отношения. У Болгарии есть новые друзья – it-специалист ТАКУЯ НАГАНУМА Takuya Takuya из Токио и его украинский коллега с российскими корнями Anton Vladimirovich. Интересная встреча молодых людей из разных точек мира.19 березня о 13.00 в Мелітопольський краєзнавчий музей / Melitopol’ Museum Of Local Lore відбулася коннект-студія «Таємниця Мексики» від Центр мексиканської культури «Естрея» міста Мелітополя.
Центр Мексиканської культури «Естрея» був ініційований родиною Антонiо та офіційно зареєстрований 13 лютого 2019 року. Мета Центру – популяризація величі й краси мексиканської історії та культури, колориту іспанської мови та сприяння взаємодiї з дружньою багатонацiональною iнтеркультурною родиною міста Мелiтополя.
Учасники роботи коннект-студії відкрили для себе новi та цiкавi факти про цю далеку та чудову країну з неперевершеною історією та унікальною культурою, побачили запальний танець «Jarabe Tapatío de Jalisco» та переглянули анiмацiйний фiльм «Таємниця Коко».

Крім студентства та викладачів МДПУ, відділу культури, молодіжної ГО комюніті плюс, співробітників крпєзнавчого на заході були представники грецького, єврейського та кримсько- татарського товариств. Вітаємо в дружній мелітопольській інтеркультурній родині.


Сегодня 15 марта 2019 года состоялась презентация первого в Мелитополе гастрономического тура. Участниками которого были рестораторы города, экскурсоводы, ученые МГПУ и другие.
Мелитополь – медовый город, черешневый рай, интеркультурный центр Украины. Сегодня есть идеальная возможность во время гастрономического тура еще глубже окунуться в жемчужину некогда Дикого Поля. Ведь именно кухня многонационального Мелитополя хранит в себе многовековые традиции.
Экскурсионный маршрут проляжет по историческим и памятным местам города, где зарождалась история садоводства, заводское ремесло, где жили и творили наши горожане – архитекторы, ученые, меценаты. Экскурсовод больше поведает о них, кто строил в начале ХIХ века новые винокурни, пивоварни, фабрики; устраивал городские ярмарки с питейными домами, открывал артезианские скважины с мелитопольской водой, управлял банками и банковскими конторами и многое другое.
В Краеведческом музее увидим удивительный древний 33 литровый казан, керамику скифов. Заботливые хозяева ресторанов и кафе города предложат своим гостям дегустации вина, мелитопольского пива, сыра…. У Вас будет возможность отведать лучшие греческие и украинские блюда, восточные сладости, оценить грузинские хинкали и конечно, караимские пирожки, внесенные в национальный Реестр Украины нематериального культурного наследия.
Вы оцените сервис наших кафе, баров, ресторанов, изысканность и неповторимость фирменных блюд и не упустите возможность купить гастрономический тур в Мелитополе по самым привлекательным ценам.

Приглашаем в Мелитополь!


14 березня 2019 року, в конференц-центрі ПК ім.Т.Г.Шевченка відбулося засідання робочої групи з моніторингу виконання міської моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополя до 2020 року»
Порядком денним було визначено такі питання:
1. Про розпорядження міського голови від 26.02.2019 № 99-р «Про
затвердження складу робочої групи з моніторингу виконання міської моделі
міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополя до 2020
року» та затвердження заходів на 2019 рік «Плану міжкультурної інтеграції
м. Мелітополя до 2020 року» і втрату чинності розпоряджень міського голови
від 24.10.2016 № 697-р, від 07.02.2017 № 65-р та від 15.02.2017 № 77-р – доповідач – начальник відділу культури Михайло Семікін.
2. Про проходження ІСС Індексу м. Мелітополя (ІСС – Програма Ради
Європи «Інтеркультурні Міста») у 2019 році 
3. Про ІСС сертифікат та вітальний лист від Голови Програми
інтеркультурних міст Ради Європи, Іванни де Алессандро на ім’я міського
голови Мінько С.А. 
4. Результати тестування на інтеркультурне громадянство мешканців
міста Мелітополя – радник міського голови з питань інтеркультурності Людмила Афанасьєва.
Рішенням робочої групи було вирішено, що зустрічі будуть відбуватися 1 раз в квартал.27 лютого 2019р.

ВІТАЄМО ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ МЕЛІТОПОЛЬ З ОТРИМАННЯМ ІСС СЕРТИФІКАТУ.

Цього місяця на ім’я міського голови С.А. Мінько від Генерального директорату з питань демократії Ради Європи, Директорату з протидії дискримінації надійшов лист з ІСС СЕРТИВІКАТОМ й супроводжуючим вітальним листом. 
«Шановний пане Голово! Рада привітати Вас з досягненнями Вашого міста у 2018 році у сфері політики інтеркультурної інтеграції. Формування міста як інтеркультурного є безсумнівно довготривалим процесом, але насправді є ключовим завданням для перспективних місцевих органів влади, які піклуються про процвітання та мирний розвиток своїх громад, єдність та добробут громадян. 
Я впевнена, що Ваша підтримка та сприяння триватимуть і в поточному році, а необхідні компетентності та ресурси будуть і надалі надаватися на інтеркультурну трансформацію Вашого міста з метою його консолідації та переконання в тому, що цей процес приносить свої плоди.
Запевняю Вас, що Рада Європи буде й надалі підтримувати усі Ваші зусилля у даному напрямку. У прикріпленому додатку надсилаємо «ICC Сертифікат», який визнає належність Вашого міста до мережі інтеркультурних міст, того об’єднання Ради Європи, яке налічує понад 130 інклюзивних міст по всьому світу.»

З повагою, від Голови Програми інтеркультурних міст Ради Європи, Іванни Д’Алессандро


21 лютого 2019 р. вся прогресивна спільнота святкує Міжнародний день рідної мови. 
У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на філологічному факультеті з цієї нагоди відбулося позачергове засідання гуртка «Поезія і ми». Керівник гуртка доцент кафедри української мови Єрмоленко С.І. привітала постійних членів гуртка й нових учасників зі святом. Із вітальним словом виступила завідувач кафедри української мови Митяй З.О., до неї приєднався представник громадської ради Мірошник І. Нові члени гуртка Береговий Андрій та Олександр виступили з улюбленими поезіями, тоді як Емірасанова Гульшен розповіла на турецькій мові про таємниці національної кухні. Наші поети Кравченко Олександр та Скобліков Родіон прочитали нові вірші. Члени гуртка читали поетичні шедеври різними мовами світу (українською, російською, польською, англійською, французькою, румунською). Відкритість кожного учасника гуртка зробила цю зустріч приємною й незабутньою. 
Надіємося, що цей вогник творчості горітиме в наших серцях завжди. До зустрічей у наступному місяці!


1 лютого 2019 року,  ЛЮДМИЛА Афанасьєва Відділ культури, управління стратегічного розвитку міста, управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів, управління освіти, управління молоді та спорту, відділ внутрішньої політики ММР ЗО, ГО Спілка громадських організацій «Рада національних товариств», Бізнес-інкубатор «Ліфт», МДПУ, ТДАТУ, Молодіжний центр «People.ua», ГО «Ком’юніті плюс» протягом грудня-січня працювали над розробкою заходів щодо реалізації Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2019 рік.
Цього року ми спланували низку заходів, спрямованих на формування інтеркультурної компетентності, посилення відчуття соціальної солідарності між етнокультурними спільнотами, представниками ВПО, громадою задля консолідації: тренінги-консультації для молодих підприємців з залученням та налагодженням роботи у етнокультурних командах, конкурси молодих стартапів серед представників етнічних меншин та ВПО, соціально-мистецьких конкурсів та фестивалей задля відродження національних культур і збереження кращих національних традицій, з залученням міських закладів ресторанного бізнесу, садиб сільського зеленого туризму та приватних етнічних кухонь присвячених брендовим стравам національних кухонь, організацію святкового ярмарку Мелітопольських товаровиробників з залученням підприємців-представників етноспільнот, круглі столи, науково-практичні конференції, тощо
31 січня заступник міського голови Світлана Бойко, начальник відділу культури Михайло Семикін, головний спеціаліст відділу культури Ольга Фоміна та радник міського голови з інтеркультурної інтеграції Людмила Афанасьєва, провели робочу нараду, щодо узгодження графіку виконання Плану інтеркультурної інтеграції на 2019 рік. Члени робочої групи і всі мелітопольці можуть ознайомитися з документом після підписання міським головою С.А. Мінько та офіційного оприлюденення на сайті Мелітопольської міської ради.


РІЧНИЙ ЗВІТ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІСС 14 лютого

Ксенія Рубікондо (національний координатор української мережі ІСС): Шановні Мелітопольці, до вашої уваги річний звіт Глобальної Мережі ІСС. Звіт підсумовує основні ініціативи Програми РЄ, серед яких і Тест на Інтеркультурне Громадянство, аналізом якого чимало з вас цікавилися.

Щодо загального аналізу результатів Тесту, Секретаріатом Програми ІСС було прийняте наступне рішення: зібравши пілотні результати, протягом 2019 року Секретаріат буде працювати над перевіркою набору питань, розробкою зворотних зв’язків для окремих користувачів, та побудовою глобальної платформи для розміщення Тесту. Зокрема, буде вивчатися, які питання є найбільш резонансними, які слід перефразувати, як створити найбільш змістовні відгуки (наприклад, що сприятиме критичному мисленню відповідачів), та як поєднати та використати результати Тесту. Ця робота буде проводитися опираючись на результати пілотного опитування та відгуки не лише українських але й інших міст Прошрами РЄ – включаючи напр міста Португалії, Монреаль, Страсбург та інші. Секретаріат Програми та я особисто виносимо щиру подяку всім містам-учасникам Української Мережі за надзвичайну роботу, адже разом українські міста зібрали більше ніж 2000 відповідей, та надіслали коротенькі відгуки-відео. І звичайно ж, ми будемо вчасно інформувати вас про прогрес у напрямку вдосконалення Тесту.ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ НА ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ ГРОМАДЯНСТВО
Людмила Афанасьєва (радник міського голови з інтеркультурної інтеграції міста Мелітополь): З 6 грудня 2018 року по 12 січня 2019 р. в інтеркультурному Мелітополі було проведено онлайн-опитування, з використанням анкети для самозаповнення у Google Формі. Тест на Інтеркультурне Громадянство як спільна акція міст ICC, створений з метою визначення знань та обізнаності громадян щодо прав людини, їхньої інтеркультурної компетентності, сприйняття різноманітності як переваги, а також бажання діяти у інтеркультурний спосіб. Він дозволяє будь-якому члену місцевої громади самостійно оцінити свої навички та готовність бути активним громадянином у полікультурному суспільстві. В тестуванні взяли участь 311 мешканців Мелітополя, з яких: 112 чоловіків та 199 жінок, представників 25 національностей та різних релігійних конфесій, 137 полікультурних та 173 монокультурних родин. Всі бажаючі можуть ознайомитись з результати Тестування. Щиро дякуємо всій мелітопольській громаді за співпрацю!


27 декабря 2018 г.

Рождество в центре Болгаристики в МДПУ им. Богдана Хмельницкого. На Стивен, третий день Рождества, в качестве семьи за столом собралось 4 поколения tavrijski болгар, учителей,  студентов, преподавателей и друзей Болгарии. В атмосфере болгарских рождественских песен, фильме о колядовщиках, разговоре о традициях в Болгарии и Таврии с мостом от Родины, попробовали баницу, подготовленную болгарским обществом (Мария Попазова). – Мать и дочь – проф. Тамара Троицка и проф. Елена Троицка – рассказали про наследие болгар raw в priazovskoto с. Hirsovka / tropokevo. Звучала болгарская речь, которая передается из поколения в поколение. Незабываемый отдых!14 декабря 2018 г.

Аппетитный караимский пирожок вошел в перечень национального достояния Украины, он включен в «Виртуальный музей нематериального культурного наследия Украины». Презентация этих событий прошла 14 декабря в ДК им. Т. Шевченко.

– 2018 год Указом Президента был назван Годом охраны культурного наследия, – сказал Михаил Семикин, начальник отдела культуры Мелитопольского исполкома. – Презентация караимского пирожка стала также и итогом работы за год разных сил города, которые объединились в изучении нематериального наследия народов, проживающих на территории Мелитополя. В 2018 году мы проводили межрегиональный семинар на эту тему, участвовали во всеукраинских и международных форумах.

Оригинальный рецепт караимской кухни стали изучать в 2014 году инициативной группой под руководством кандидата географических наук, доцента МГПУ Елены Арабаджи. От Мелитопольского исполкома Е. Арабаджи, члену правления национально-культурного караимского общества “Джамаат”, был вручен диплом амбассадора. Получили подарки и все те, кто помогли прославиться уникальному блюду. В том числе и Ирине Матвиенко, представителю “Издательского дома МГТ”, который в сжатые сроки отпечатал буклет, который рассказывает об истории караимов и о знаменитом теперь пирожке.

– Мы говорим сегодня не о пирожке, а о традиции, которая исчезает, – подчеркнула Е. Арабаджи. – Этот путь длился три года. Мы смогли издать буклет, рассказывающий об истории и культуре караимов, проведены международные научно-практические конференции «Культурно-духовные основы исторической судьбы караимов» и «Научно-педагогическая деятельность профессора И. Танатара». Был снят ролик о жизни и быте нашего народа. Внесение караимского пирожка в перечень национального достояния – это признание не кухни, а самих караимов. Теперь Мелитополь можно наносить на туристическую карту! Следующий шаг – внесение караимского пирожка в Международные списки ЮНЕСКО.

– Сегодняшний результат – это работа не одного человека, – подтвердил глава Ассоциации нацменьшинств Запорожской области Науфаль Хамдани. – Представители караимского общества поставили цель и достигли результата. Но это наша общая победа. Караимы – изюминка нашей области и всей Украины.

На презентации звучали песни и стихи на караимском языке. Завершилась она, как и положено, «вкусной частью»: каждый смог отведать караимские пирожки с мясом, сделанные по автентичному рецепту, а также сладкие пирожки с яблочной начинкой.


В рамках міжнародної науково-практичної конференції «Формування стратегій міжкультурної комунікації учня в онтогенезі: від методики до методології» 13 вересня 2018 року в читальному залі бібліотеки відбувся захід в форматі «Жива бібліотека». РАЗОМ НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ: СЕКРЕТИ УСПІХУ ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО МЕЛІТОПОЛЯ.

Роль живих книг в нашій «Живій бібліотеці» виконували:
– Наталія Красько – кандидат історичних наук, етнолог, представник болгарського товариства;
– Валентина Фірсова – голова чеського товариства, представник католицької громади Успіння Пресвятої Богородиці;
– Михайло Арестенко – лектор-викладач, керівник Клубу німецької мови при бібліотеці ім. М. Горького;
– Ленура Барієва – член управління кримськотатарського товариства “Азат”;
– Енвер Барієв – член правління товариства “Азат”.

«Жива Бібліотека» працює у такий же спосіб, як і звичайна, бібліотека: читачі звертаються до бібліотеки, на них заповнюються формуляри читачів, вони вибирають книгу, беручи її на певний час. Прочитавши книгу, читач повертає її до бібліотеки та, за бажанням, бере іншу. 
Єдине, що відрізняє Живу Бібліотеку від звичайної, це та обставина, що її книги – це не звичні продукти на папері, а живі люди, готові поділитися з читачами своїм досвідом і щиро відповісти на їхні запитання.

Наші «Живі книги» розповідали, як вони спілкуються з представниками різних народів і культур. Кожен читач мав можливість прочитати всі книги по черзі. На прочитання кожної книги давалося 15 хвилин. Жива бібліотека надає можливість почути і зрозуміти інших людей, поставити їм запитання і самому зробити висновки.
Основна мета заходу – зламати стереотипи у суспільстві та змінити ставлення до тієї чи іншої соціальної групи людей. Це унікальна можливість познайомитися з людьми, яких Ви не зустрінете щодня.

Спілкування в форматі «Жива бібліотека» виявилось корисним і пізнавальним для обох сторін.


АНОНС! 

МЕЛІТОПОЛЬ -ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ 
СОЦІАЛЬНО-МИСТЕЦЬКИЙ ФОРУМ «ТРИ НАРОДИ — ОДИН КОРІНЬ»
(до Міжнародного дня корінних народів світу)

9 серпня 2018 р. Інтеркультурний музей «Кале»
м. Мелітополь, вул. Героїв України, 27

12.00 – 13.30:круглий стіл – модератор пред тавник Президента України в Автономній Республіці Кримм Борис Бабін.
Виступи:«Стандарти прав корінних народів в умовах окупації Автономної Республіки Крим» – представник Президента України в Автономній Республіці Крим, професорм Борис Бабін.
«Актуальні проблеми взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у міжнаціональній сфері на прикладі Запорізької області» – директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко.
“Ми -кримськотатарський народ!” – член правління Мелітопольського комітету сприяння повергненню кримськотатарського народу на історичну батьківщину “Азат», Почесний громадянин Мелітополя Міневер Ідрисова.

«Про права етнічних меншин Польщі та Литви» – голова громадської організації “Спілка караїмів України” Юрій Макаров.
– 
13-30 -13-45: презентація навчального посібника з вивчення караїмської мови”Хай лунає рідна мова!”- викладач недільної караїмської школи Софія Ялпачик.
13.45- 14.15: поезоконцерт за участю народного кримськотатарського ансамблю пісні та танцю «Гузель Кирим» та караїмського фольклорного ансамблю «Джамаат».
14.15-15.00: презентація та дегустація кримськотатарських та караїмських національних блюд.


30 липня 2018 року в центрі національних культур відбулася перша зустріч в рамках підготовки до круглого столу “Українська мова і національні меншини” з представниками болгарської та вірменської громади – найчисельніших в Запорізькій області. В ході спілкування прозвучало багато цікавих фактів з історії цих народів, з історії розвитку мов саме в нашій області, а також про те, якими мовами спілкуються представники цих громад у побуті та на роботі. У зустрічі взяли участь президент Запорізької асоціації національних меншин Науфаль Хамдані, заступник директора департаменту-начальник управління національностей та релігій департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Павел Мяло, представниця німецької громади Катерина Коломієць. У підсумку присутні висловили думку про те, що українська мова обов’язково повинна вивчатись і більше застосовуватися у різних галузях нашого життя.


А завтра, 7. 07. 2018 р в рамках соціально-мистецького Форуму “До духовних джерел українства” ініціатором якого є Українська Греко Католицька Церква в місті Мелітополь. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці вже в с. Орлове, (церква “Різдва Івана Хрестителя”) відбудеться ДУХОВНО-МИСТЕЦЬКА ФЕЄРІЯ «І в Вас, і в нас, Хай буде гаразд! Що б Ви, і ми Щасливі були!»
Навколо церкви дівчата і жінки плестимуть вінки Після Літургії вінки освятять, Тарас Компаніченко зі своїм гуртом “Хорея козацька” заспіває нам так, як ми ще не чули, але ж почуємо! Бо ми того варті!
Далі традиційно через село за возом з дівчатами у вінках рушаємо до річки Курушанки. Там буде плов (цього року так). І гурти будуть співати , а хлопці і дівчата танцюватимуть свої танці. Ми теж не відставатимемо. Буде і гурт «ВАРЙОН» – «VARYON» – Офіційна сторінка на ФБ Валерій Гладунець


Мелітополь інтеркультурний.
25/06 в конференц-залі ПК ім. Т. Шевченка відбулось засідання робочої групи з монітопрингу виконання “Плану інтеркультурної інтеграції м. Мелітополь на 2015- 2020 роки”
На початку засідання замісник міського голови, Світлана Бойко нагадала, що враховуючи наданий нашими міжнародними експертами Індекс інтеркультурності Мелітополя, пріоритетними напрямками роботи в 2018 році стали такі як: розширення мобільності етнокультурних спільнот задля солідарності та консолідації громади; проведення низки заходів, спрямованих на зближення мешканців різних мікрорайонів; створення можливостей для обміну історіями, досвідом, цікавими практикумами, посилення відчуття соціальної солідарності між мелітопольськими родинами, які мешкають в одному мікрорайоні; створення комплексної привітальної програми до новоприбулих та гостей міста. 
Радник Мелітопольського міського голови з інтеркультурної інтеграції, Людмила Афанасьєва, зазначила, що в грудні минулого року, робоча група з моніторингу виконання «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.» внесла ряд пропозицій щодо розробки Плану заходів на 2018 рік згідно з заувагами та пропозиціями зазначені в аналізі ІСС Індексу інтеркультурності нашого міста. Наш Координатор української мережі інтеркультурних міст, Ксенія Хованова -Рубікондо , продивившись його, внесла корективи й добавила в таблиці Плану ще одну колонку: «Напрямок ІСС політики». Це суттєво допомогло нам побачити прогалини й сильні сторони в інтеркультурній діяльності Мелітополя: переважна кількість цих ініціатив відбувається за напрямком “Культура і соціальне життя, Освіта крізь призму Інтеркультурності “, а такі напрямки як “Бізнес”, “ЗМІ” “Державна служба” чи “Управління” є “слабкими місцями” в інтеркультурній діяльності Мелітополя. 
В зв’язку з цим, Світлана Бойко внесла пропозицію, нижче зазначеним відділам, ще раз ознайомитись з Результатами ІСС «Індекс інтеркультурності міста Мелітополь, березень, 2017) та на наступному засіданні Робочої групи розглянути питання, пов’язані з внесеними пропозиціями щодо pеалізаціїпунктів 4 «Державна служба крізь призму інтеркультурності» (управління соціального захисту населення, управління молоді та спорту, відділ культури, відділ забезпечення роботи міської ради, управління соціально-економічного розвитку міста, управління з розвитку підприємництва та захисту прав споживачів, управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв’язку з громадськістю ), 5 «Бізнес крізь призму інтеркультурності»(управління соціального захисту населення, управління соціально-економічного розвитку міста, управління з розвитку підприємництва та захисту прав споживачів, управління правового забезпечення ), 10 «ЗМІ» ( прес-служба,КП “ТРК” Мелітополь ), 14 «Управління» ( управління соціального захисту населення, управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв’язку з громадськістю, управління правового забезпечення).
Головний спеціаліст відділу культури, Ольга Фоміна, ознайомила робочу групу з Аналізом роботи за І півріччя 2018 року, згіднорозпорядження міського голови № 129-р від 03.03.2018 «Про затвердження заходів на 2018 рік. 
Члени робочої групи поділились кращими практиками. 
За результатами роботи моніторингової групи, готується детальний Звіт.


19.06.2018 року на базі МДПУ ім. Б.Хмельницького відбувся обласний науково-практичний семінар «Формування навичок міжкультурної комунікації у виховному середовищі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: управлінський аспект», який відбувся в рамках експериментально-дослідної роботи «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області».
Ініціаторами виступили МДПУ ім. Б.Хмельницького, ліцей «Творчість», Константинівська гімназія №1 «Таврія», НВК №16, Мала академія наук, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Семінар зібрав освітян-управлінців, методистів навчальних закладів, вчителів міста Мелітополь, Мелітопольського, Якимівського, Михайлівського, Токмацького, Веселівського, Бердянського, Василівського районів тощо. Тема семінару викликала ні аби яку цікавість ,оскільки виявили бажання взяти участь у ньому понад 100 учасників.
Перший доповідач професор Троїцька Т.С. розкрила концептуальний вимір забезпечення ефективності процесу формування міжкультурної комунікації учнів у сучасному українському контексті.
Доцент Букрєєва І.В. представила результати моніторингового соціологічного дослідження щодо готовності старшокласників Мелітополя до міжкультурної комунікації за 2016-2018 роки.
Доповідачем доцентом Гузь Н.В. розкрито кількісні та якісні результати констатувального і формувального етапів експерименту щодо формування навичок міжкультурної комунікації у учнів закладів середньої та позашкільної освіти.
Керівники навчальних закладів – експериментальних майданчиків презентували свій досвід міжкультурних заходів з учнями, виховні факультативні заняття, авторські розробки у даній площині. 
Після брейк-кави учасники жваво обговорювали наукові доповіді, обмінювалися досвідом, знайомилися з інноваційними навчальними методиками на трьох майданчиках – локаціях: «Психологічні засоби виховання навичок міжкультурної комунікації в середовищі освітянської молоді», «Філософські дискусії», «Музей як майданчик формування навичок міжкультурної комунікації освітянської молоді».
Ініціатори та організатори семінару щиро вдячні всім учасникам та запрошують до участі у науково-практичної конференції «Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології», яка відбудеться в МДПУ ім.Б.Хмельницького у вересні 2018 року.


Тиждень еврейської культури триває!Мелітополь, 26 квітня 2018 р. Тиждень еврейської культури триває!
В МДПУ імені Богдана Хмельницького відбулася НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЧОТИРИ ДИВА СУЧАСНОГО ІЗРАЇЛЮ ОЧИМА УКРАЇНСТВА »
до 25-річчя єврейської общини та 20-річчя партнерської організації БЛАФ «Хесед Велвеле», 70- річчя Ізраїлю.


03.03.2018

МІНКУЛЬТУРИ ВКЛЮЧИЛО КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ ОРНАМЕНТ ОРЬНЕК ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОРЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Міністерство культури підтримало ініціативу громадської організації «Алєм» зробити надбання корінного народу України ближчим до Європи та включило Кримськотатарський орнамент – ОРЬНЕК до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (наказ Мінкультури від 12.02.2018 № 105).

Завдяки спільній співпраці з майстрами різних куточків Кримського півострова, зокрема творчим об’єднанням «Чатир-Даг», в нас є змога більше дізнатися про Кримськотатарський традиційний орнамент, спадщину багатьох поколінь, про духовне багатство.
При виготовленні орнаменту, майстри наділяють його своєю енергетикою й баченням розвитку культурної традиції через призму сьогодення, що є важливим засобом передачі соціально значущої інформації та несе в собі надбання спільноти як невід’ємної частини суспільства, збагачує його та надихає до поступу.

Зображення традиційного орнаменту (ОРЬНЕК) належить до найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу. Це унікальне явище світової культури, пов’язане своєю тематикою, символікою з давньою історією Криму, з усіма цивілізаціями, які пройшли через цю землю: скіфською, античною, візантійською, тюркською. Найвищого розквіту декоративне мистецтво кримських татар досягло у період Кримського ханства від другої половини XV ст. до кінця XVIII ст. Орнаментальне мистецтво кримських татар зародилось, пройшло довгий і складний шлях синтезу, одержало свій розвиток і продовжує розвиватися.

Кримські татари протягом тривалого часу зберігали звичай прикрашати будинок предметами декоративного та ужиткового призначення із зображенням орнаменту. Вироби із зображенням традиційного орнаменту завжди були гордістю сім’ї, їх ретельно зберігали і передавали у спадок. Орнамент є засобом передачі знань від покоління до покоління в культурному та історичному аспектах життєдіяльності народу, саме тому знання про Орьнек збереглись під час депортації.

Орнамент містить у собі об’єднані дрібні елементи, переважно рослинного та геометричного характеру, симетричного та асиметричного розташування. Різноманітні елементи орнаменту поєднується у єдиний смисловий осередок, які підсилюють один одного, або утворюють нові знаки. У кримськотатарському орнаменті добре збереглися назви та смислове значення кожного елементу.
Вік носіїв коливається від підлітків до майстрів поважного віку. Наймолодші носії – учні гуртків, які вивчають особливості побутування і використання кримськотатарського орнаменту у гончарстві, вишивці, металі, а найстаршому носію – 89 років.

Вік користувачів виробів народних промислів сягає від новонароджених дітей до людей похилого віку, адже на всіх етапах життя використовуються предмети із зображенням орнаменту, а саме: в обряді народження дитини; у традиціях сватання та весіллі; у релігійному ритуалі обрізання хлопчиків; новосіллі; облаштуванні оселі; поминальних ритуалах.

Кримськотатарський орнамент та його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, у ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному та металевому посуді, виробах з деревини, хатньому приладді, в оздобленні меблів, килимових покриттях. Це важливий елемент самоідентифікації, невід’ємна частина життя кожної кримськотатарської сім’ї.О том, какие проблемы надо решить, чтобы Мелитополь стал по-настоящему обучающимся городом, говорили сегодня “за круглым столом”.

О том, какие проблемы надо решить, чтобы Мелитополь стал по-настоящему обучающимся городом, говорили сегодня В рамках реализации проекта “Картирование громады как инструмент для внедрения политики “Обучающегося города” сегодня, 10 января 2018 г., в Мелитопольском государственном педагогическом университете прошло заседание “за круглым столом”.

Участники проекта (общественные организации, библиотеки), социологи, чиновники обсудили итоги социального исследования и работы в фокус-группах, которые искали ответ на вопрос что мешает Мелитополю стать “обучающимся городом”. То есть городом, где каждый человек, независимо от возраста и уже имеющегося уровня образования, сможет получить необходимую ему образовательную услугу. 

– Также мы изучаем какие именно образовательные услуги сейчас в Мелитополе наиболее востребованы, чтобы в дальнейшем эта информация была учтена при разработке Стратегии развития Мелитополя, – поясняет участник программы Ольга Леонтьева (ОО “Патриот”).

Чтобы поучаствовать в мероприятии и увидеть результаты исследования, в Мелитополь приехали партнеры.

– Мета візиту, подивитись на практиці, як місто реалізує проект. Ми бачимо потенціал міста, ресурси громадських організацій, бібліотек і мешканців. Бачимо бажання розвивати місто, виявляти ресурси і покращувати життя громади, – говорит Оксана Бояринова, представитель Украинской библиотечной ассоциации.

– У всіх містах, які задіяні в проекті, проводятся дослідження. В них задіяні не лише фахівці і соціологи, а й члени громади. У Мелітополі виняткова сицуація, бо у вас вдалось залучити в проект фахівців-соціологів з педуніверситету, тому можна сказати, що в Мелітополі як для мене, людини, що відповідає за дослідницький процес, менше роботи, – шутит Гжегош Демель (Grzegorz Demel) – кандидат гуманитарных наук, общественный исследователь, тренер. – Ви на рівні міста зможете використовувати потенціал влади, фахівців и активістів для того, щоб реалізувати проект.

Социологи опросили порядка 5 тысяч человек, возрастом от 14 лет. Опрос проводили в различных районах города возле библиотек. Собственно о результатах исследования рассказала Ирина Букреева, старший научный сотрудник Центра социологических исследований МГПУ. Если вкратце, то мелитопольцы главными недостатками существующих образовательных учреждений называют низкий квалификационный уровень, недостаточную материально-техническую базу и неакутальность предлагаемых профессий (знаний). Также респонденты указали на низкий уровень практической подготовки выпускников учреждений (независимо от уровня аккредитации).

Знания же горожанам нужны большей частью практические. Больше всего респонденты говорили об усовершенствовании навыков профессиональной деятельности. А еще очень популярными оказались прикладные знания. Например, многие хотели бы пройти курс оказания первой медпомощи.

Напомним, проект “Картирование громады как инструмент для внедрения политики “Обучающегося города” является составной частью Всеукраинского проекта «Мосты общественной активности», финансируемого Европейским Союзом, Национальным фондом в поддержку демократии и Польско-Американским Фондом Свободы в рамках программы RITA – «Изменения в регионе», которую реализует Фонд «Образование для демократии», и внедряется в партнерстве с ОО «Центр культурного менеджмента» (Львов), Благотворительным фондом «Помогают» (Днепр), ОО «Украинская библиотечная ассоциация» и фондом развития информационного общества (Варшава) в 2016-2018 гг.
Это двухлетний проект, ориентированный на содействие демократическим преобразованиям в Украине путем внедрения новых, а также поддержки уже существующих активных общественных инициатив с особым акцентом на небольших городах.


 

 

План міжкультурної інтеграції міста Мелітополя до 2020 року

 


Студенти університету відвідали Мелітопольський інтеркультурний музей

10 жовтня 2016 року Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (голова – доцент Насалевич Т.В.) та Караїмський культурний центр (керівник – Ялпачик Софія Геліївна) провели зустріч, присвячену Дням інтеркультурності, які проводяться зараз у нашому місті.

Мета заходу – ознайомити студентів з культурою та традиціями кримсько-караїмського народу, історією заселення нашого краю кримськими караїмами, виховувати у молоді почуття поваги до інших національностей в умовах інтеркультурності нашого міста, любов до рідної країни.

У зустрічі взяли участь студенти 315, 325 груп природничо-географічного факультету та студенти 116 групи філологічного факультету разом із викладачем англійської мови, к. п .н. Баранцовою І.О.

Мелітопольський інтеркультурний музей гостинно прийняв студентів та викладачів. Софія Геліївна дуже

цікаво та душевно розповідала про історію створення Центру «Кале», що перекладається як «фортеця», братами Ю.С. Макаровим та М.С. Арабаджи у 2010 р., про розселення кримських караїмів на території степів Причорномор’я, Криму та Латвії, показувала фотографії пам’ятників кримсько-караїмської архітектури у Мелітополі, Криму та Прибалтиці. Вона розповіла, що кримські караїми уперше оселились у Мелітополі в 1863 р. Присутнім було дуже цікаво дізнатися, що багато видатних діячів, військових, лікарів та істориків мають кримсько-караїмські корені. Так, балерина А. Павлова та маршал Р. Малиновський за походженням кримські караїми. Кримський караїм меценат Стамболлі дуже багато зробив для розвитку культури нашого міста на початку ХХ ст. Софія Геліївна розповіла, що кримські караїми – дуже дружній народ, який живе за принципом «Бідняк – це сором для багатія».

Як зазначила С.Г. Ялпачик, зараз у світі мешкає приблизно 2,5 тисячі кримських караїмів, серед яких 1200 осіб проживають в Україні. Вони зберігають свою мову, традиції та культуру.

Господиня зустрічі повідала захопливу історію свята Великодня, яке кримські караїми святкують разом з представниками інших національностей, проілюструвавши свою розповідь цікавими артефактами. Софія Геліївна запросила частіше відвідувати заходи їх товариства. Студенти зауважили, що їм було дуже цікаво ознайомитися з історією та культурою кримсько-караїмського народу, і вони висловили бажання дізнатися більше про інші національні меншини нашого міста.


Інтеркультурна майстерня

23 вересня у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького продовжилася робота Всеукраїнського форуму «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу».

З метою забезпечення інтеграції освітньої, наукової та інноваційної діяльності в межах програми «Відкрита освіта» для студентів університету учасниками Форуму прочитано цикл лекцій:

КИСІЛЬОВ С. О. – завідувач кафедри політології Києво-Могилянської академії – «Мультикультуралізм та проблема толерантності» – для студентів Навчально-наукового інституту;

ЦЮРУПА М. В. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарної підготовки, Національний університет оборони України – «Філософія захисту прав людини» – для студентів факультету інформатики, математики та економіки;

САГАЛАКОВ Б. Ф. – директор з наукових питань Всеукраїнської соціологічної служби – «Основні проблеми децентралізації влади в Україні» – для студентів хіміко-біологічного факультету;

ВЛАСОВА Т. І. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філології та перекладу, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – «Герменевтика тексту та контексту» – для студентів філологічного факультету;

ГРАБОВСЬКА І. М. – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник «Центру українознавства», Київський національний університет імені Тараса Шевченка – «Ідейні витоки путинізму» – для студентів природничо-географічного факультету.

На агробіологічному комплексі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького проведено презентацію кроскультурних етюдів у Майстерні інтеркультурності: «Ми різні – й у цьому наше багатство! Ми разом – і в цьому наша сила!».

Із вітальним словом виступив ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, професор Валентин Вікторович Молодиченко, який привітав усіх присутніх зі святом і зауважив, що третій день Форуму покликаний презентувати на практиці інтеркультурні напрацювання університету й міста. Валентин Вікторович запросив учасників Форуму ознайомитися з діяльністю найяскравіших представників різноманітних громадських утворень і спільнот Мелітополя.

Інтеркультурна майстерня була представлена різними творчими колективами. Україно-польське товариство «Полонія» підготувало виставку національного подвір’я. Аматорське об’єднання майстрів народного мистецтва «Надія» – вишивки гладдю і бісером, рушники, в’язані спицями вироби, прикраси з кісточок фруктових дерев. Об’єднання «Русский дом» – поробки, що презентують російську культуру. Мелітопольське міське україно-грузинське товариство «Сакартвело» – основні атрибути грузинської культури: національні головні убори, посуд кинджали, грузинський чай, літературу про Грузію і її культуру. Німецьке товариство «Wiedergeburt» («Відродження») – вишивки, вироби з бісеру, національний посуд і символіку. Приазовське районне об’єднання інвалідів і Мелітопольське міське товариство інвалідів – вишивки, в’язані вироби, поробки з бісеру тощо.

Подарунком для гостей свята став концерт, підготовлений представниками різноманітних інтеркультурних груп Мелітополя. Участь у концерті взяли: студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Юлія Кичак, ансамбль бандуристів Мелітопольської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 «Мальви», болгарський творчий колектив Охрімівської ЗОШ, творчий колектив Костянтинівського районного навчально-виховного об’єднання (гімназія – Мала академія наук) № 1 «Таврія» та ін.

Гості свята були запрошені на ярмарок «Дельований обрій», де вони змогли пізнати культуру різних національностей, відвідати кроскультурну виставку Мелітопольських загальноосвітніх шкіл. Мелітопольська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 11 представила експонати Музею інтеркультурності, Мелітопольська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 – вироби членів учнівського гуртка «Майстерня іграшки-сувеніру» (керівник – Валентина Дмитрівна Сьомик), Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання (гімназія – Мала академія наук) № 1 «Таврія» – виставку з природних матеріалів гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Флористика» (керівник – вчитель біології Олена Миколаївна Соколова), навчально-виховний комплекс № 16 м. Мелітополь – вироби творчої групи «ШОК» (Шкільного об’єднання культури) (керівник – Ольга Валеріївна Тарасенко). Творча група «ШОК» провела майстерклас із виготовлення стрічок з національною символікою.

Art Hub «Повчальні поради мелітопольських куховарів ХІХ століття» проводився за участі громадської організації «Спілка краєзнавців Мелітопольщини» та учнів Мелітопольського торгово-професійного ліцею. Учасники акції повчилися у місцевих майстринь, спробували страви різних національних кухонь, відчули екстрим на туристичному майданчику, співали, малювали, тренувалися робити привабливі зачіски тощо.

Усі присутні мали нагоду подихати свіжим повітрям, помилуватися флорою і фауною агробіологічного комплексу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, увібрати в себе український інтернаціональний, інтеркультурний дух.

Всеукраїнський форум «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу» став справжнім святом інтеркультурної взаємодії і комунікації.


Відкриття Всеукраїнського форуму «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу»

Із метою реалізації «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2010 р.», «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015–2020 рр.» та Плану роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2016–2017 н. р. 21–23 вересня на базі університету проводиться Всеукраїнський форум «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу».

Головні гасла Форуму: «Ми різні – і в цьому наше багатство!», «Ми разом – і в цьому наша сила!». У рамках Форуму заплановано низку науково-освітніх і культурно-виховних заходів.

Урочисте відкриття Форуму відбулося дуже символічно – зі звернення студентів до присутніх різними мовами інтеркультурних груп Мелітополя і вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО хвилиною мовчання.

Із вітальним словом виступив ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, професор Валентин Вікторович Молодиченко, який зазначив, що на базі університету в рамках програми Інтеркультурності захід такого масштабу проводиться вже втретє. Валентин Вікторович висловив упевненість, що цей захід стане значною віхою для гуманітарної загалом і педагогічної думки зокрема, а також робочою платформою для опрацювання міжкультурно-комунікативних концептів, значним кроком до їх успішного практичного втілення.

Заступник міського голови Мелітополя з соціально-гуманітарних питань Світлана Олександрівна Бойко привітала учасників Форуму від імені мера Мелітополя Сергія Анатолійовича Мінька і подякувала організаторам усіх представлених локацій, висловивши сподівання на подальшу співпрацю з університетом із метою втілення творчих ініціатив мешканців міста.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького спільно з місцевими установами має багато напрацювань з європейськими інституціями. На відкритті форуму було зачитано вітальний лист Ксенії Рубікондо – експерта Ради Європи з питань інтеркультурної політики, наукового радника Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста». Пані Ксенія наголосила, що в рамках окресленої Програми Мелітополь позиціонують як одного з найвпливовіших гравців на мапі інтеркультурності України, що в нього є чого повчитися містам-учасникам не лише української, але й міжнародної мережі інтеркультурних міст.

Мелітополь став першим містом, яке репрезентувало Україну в Раді Європи за програмою «Інтеркультурні міста». Згодом до цієї програми приєдналися Вінниця, Павлоград та інші, і це дало підстави для створення української мережі інтеркультурних міст. Заступник міського голови міста Павлоград із питань діяльності виконавчих органів ради, координатор Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» Олена Олександрівна Шуліка подякувала Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького за плідну співпрацю і конструктивний діалог, а учасникам Форуму побажала миру, щастя і єдності.

Начальник відділу культурно-мистецьких проектів та організаційно-масової роботи департаменту культури міста Вінниця, координатор Програми ради Європи «Інтеркультурні міста» Світлана Ігорівна Тіскіна також подякувала університету за успішну співпрацю, визнавши його першим в Україні містом, що приєдналося до інтеркультурної мережі і стало флагманом, на який рівняються інші міста, зокрема й Вінниця.

На урочистому відкритті було зачитано лист від Надзвичайного і Повноважного Посла Грецької Республіки в Україні пана Василиса Попадопулоса, який високо оцінив ініціативу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і побажав успіхів учасникам Форуму.

Із привітанням до присутніх звернулася координатор дослідно-експериментального проекту «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації», методист відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Людмила Михайлівна Павлова. Вона побажала учасникам науково-практичної конференції успішного обговорення окресленої проблематики на секційних засіданнях.

Голова Ради національно-культурних товариств Мелітополя Льова Сурікович Маргарян у своєму вітальному слові акцентував високу ефективність співпраці Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з національно-культурними товариствами міста і визначив її подальші перспективи.

Формат Всеукраїнського форуму «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу» передбачає роботу в наукових секціях та інтерактивних студіях. Керівники секцій ознайомили присутніх із проблематикою наукових доповідей в рамках науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні засади формування готовності учнів до міжкультурної взаємодії».

Всеукраїнський форум «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу» відкриває широкі перспективи для подальшого пошуку спільних шляхів подолання викликів сучасної доби.


Соціально-мистецька акція «Ковдра інтеркультурності»

21 вересня в Мелітопольському міському парку культури і відпочинку імені М. Горького до всесвітнього дня Миру проведено соціально-мистецьку акцію «Ковдра інтеркультурності». Захід було організовано студентами філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в рамках Всеукраїнського форуму «Мелітополь інтеркультурний: джерела і горизонти діалогу».

Приємним сюрпризом для учасників акції став флешмоб і різноманітні майстер-класи, на яких дітям різного віку було запропоновано зробити своїми руками подарунок другові, створити голуба миру і розмалювати його в кольори прапору однієї з держав світу. Стіни літньої естради прикрашала виставка малюнків «Світ очима дітей», яку підготували студенти університету разом з учнями шкіл (ЗОШ № 22, 23, гімназії № 19) та дошкільнятами.

Для жителів міста студентами було підготовлено концерт «Хай буде мир і щастя». Крім студентів філологічного факультету, на літній естраді виступили: народний художній колектив України, ансамбль народного танцю «Ровесники» (керівники колективу – відмінник освіти Надія Масляк та Олена Миронова), вокальний ансамбль студентів ННІСПМО «Джерело» (керівник – Ольга Ріжкевич, концертмейстер кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії), а також дитячий вокальний колектив «Фонтан слави» (керівник колективу – Ганна Макєєва).

До заходу долучилися студенти факультету інформатики, математики та економіки. Гості отримали в подарунок наклейки з написами «Ми різні – і в цьому наше багатство!», «Ми разом – і в цьому наша сила!», які стали головними гаслами інтеркультурного форуму.

Гарний настрій не зіпсувала навіть холодна погода, бо всіх зігрівало тепло душ учасників свята.


Координатор експериментального проекту Л.М.Павлова у Мелітополі

Сучасна освітня парадигма ґрунтується на ідеях унікальності кожної особистості й потреби надання можливостей для формування її інтелектуального й творчого потенціалу. Вона ж, в умовах постійно зростаючих запитів суспільства, висуває певні вимоги як щодо культури комунікації, так і рівня інтеркультурних комунікативних навичок підростаючого покоління.

Колектив Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є одним з ініціаторів, розробників і виконавців стратегій Інтеркультурного Мелітополя в рамках програми «Інтеркультурні міста».

З 2014 р. по 2019 р. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького призначений керівником дослідно-експериментального проекту «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області.

Метою дослідження є підготовка моделі організації педагогічного супроводу для процесу формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів готовності до міжкультурної комунікації та проведення апробації методики експериментальної перевірки її ефективності.

У рамках Всеукраїнського форуму «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу» 21 вересня в університеті відбулася зустріч з координатором експериментального проекту Л. М. Павловою – методистом вищої категорії відділу дослідження підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Після обговорення особливостей реалізації експериментального проекту з ректором В. В. Молодиченком, Л. М. Павлова відвідала загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, визнані базовими для дослідження: Мелітопольську спеціалізовану школу-інтернат ІІІ ступеня «Творчість», Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання (гімназія – Мала академія наук) № 1 «Таврія», навчально-виховний комплекс № 16 м. Мелітополь, Малу академію наук учнівської молоді та Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області.


Соціальна акція «Гармонія і ритми розмаїття»

21 травня на площі Перемоги відбулися заходи, присвячені Дню культурного розмаїття та Дню Європи. У рамках свята викладачами та студентами МДПУ було організовано та проведено соціальну акцію «Гармонія і ритми розмаїття».

День Європи відзначається в Україні щорічно в третю суботу травня з 2003 р. Свято встановлено указом президента Леоніда Кучми з урахуванням стратегічного курсу України на зближення з країнами Європейського союзу та подальшого вступу в ЄС. У Європі його відзначають 9 травня. У цей день у 1950 р. міністр закордонних справах Франції Роберт Шуман запропонував європейським державам об’єднатися задля їх розвитку в майбутньому. Промова політика стала першим кроком на шляху до консолідації Європи. Також це свято пов’язано з Днем культурного розмаїття.

Розпочалося свято парадом національних костюмів, участь у якому взяли й представники субкультур міста Мелітополя (байкери, стрітрейсери, ролери).

Городяни та гості міста охоче відвідали «Лабораторію» добра, де на них чекали різноманітні майстер-класи від студентів та викладачів МДПУ, а також майстрів міста, взяли участь у квесті «Дізнайся про мене більше». Учасники свята мали можливість навчитися народним танцям, прогулятися «Бібліотечним бульваром» й долучитися до оформлення мальованого столу.

Для мелітопольців також було підготовлено концерт, у якому виступали музичні колективи МДПУ: «Дарина Лада», «Саунд-версія», «PtaKhi», а також саксофоністи й бандуристи університету.

Добрий настрій та приємні враження подарували організатори акції городянам, які віддячили щирими посмішками.


Свято «Греція. Історія, культура, традиції» на природничо-географічному факультеті

21 квітня на природничо-географічному факультеті в читальному залі бібліотеки університету відбулося свято «Греція. Історія, культура, традиції». На святкування зібралось понад 60 осіб – студенти та викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, представники грецької громади Мелітопольщини.

Привітав присутніх ректор університету, професор Валентин Молодиченко. Він зазначив, що протягом століть люди різних національностей проживають у Мелітополі. За тривалий період їхні традиції переплелися і створили особливий інтернаціональний культурний менталітет населення. Викладачі педагогічного університету і представники національних товариств тісно співпрацюють над розробкою і реалізацією стратегії інтеркультурного розвитку міста.

Відкриваючи свято, голова грецької громади Валентин Макрапуло акцентував увагу на історії греків. Сучасні греки, члени Грецької громади «Еллада», з великим задоволенням відкривають для себе культуру своїх предків (вивчають мову, співають грецькі пісні, танцюють грецькі танці). Члени «Еллади» долучають до грецької культури та історії всіх мешканців міста, організовуючи Дні грецької культури, беруть участь у святкуваннях Дня міста, фестивалях національних культур та інших загальноміських заходах.

Завідувач кафедри фізичної географії і геології, доцент Лариса Прохорова розповіла про видатних вчених Давньої Греції, які подарували світові безліч відкриттів.

Під час свята пролунали пісні у виконанні лауреатів міжнародних і всеукраїнських фестивалів і конкурсів естрадного мистецтва, студентів філологічного факультету Чілікіної Юлії та Рибальченко Оксани – «Україна – це ми!»; представниці «Еллади» Колесник Олі – «То всинопоро»; керівника національного грецького ансамблю «Золота Амфора» Денисової Анастасії; студентки Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Гетьманської Альони – «Під вишнею»; студентки факультету інформатики, математики та економіки Кічак Юлії – «Це край, де я родилась і живу»; Мултих Єви та Веселова Андрія – «Псе́ма та су лене».

Наприкінці свята до гостей звернулись декан природничо-географічного факультету Людмила Доценко і директор центру профорієнтаційної роботи та практичної підготовки студентів Ольга Левада. Усі  присутні познайомилися з виставкою літератури з історії та культури грецького народу та  пригостилися національними сладощами.


Зустріч із чеським товариством «Богемія»

08 квітня викладачем кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Брежнєвою С. Б. було організовано зустріч із чеським товариством «Богемія» в межах програми «Мелітополь – інтеркультурне місто».

Зустріч відбулася у Будинку культури ім Т. Шевченка у приміщенні чеського культурно-просвітницького товариства «Богемія» з метою формування цілісного ставлення до мистецтва іншої країни (на матеріалі музичного фольклору Чехії).

До зустрічі долучилися студенти філологічного та природничо-географічного факультетів з керівником Центру вивчення іноземних мов Насалевич Т. В., а також студенти ННІ СПМО на чолі з викладачами та концертмейстерами кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії (Назаренко І. М., Колоніна Л. Г., Переверзєва Є. В., Рижкевич О. В. та ін.).

Керівник чеського товариства Гондл Яна Юріївна провела екскурс з історії переселення чехів в Україну та створення села Чехоград. Цікавою була розповідь про чеські традиції та свята. Гості дізналися про історію виникнення чеського товариства «Богемія» і художнього колективу, керівником якого є Федоров І. М. Дуже глибоко вразили присутніх пісні, які виконував цей колектив під супровід народних інструментів. А наприкінці зустрічі господарі щиро пригостили усіх гостей національною випічкою.


V Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»

П’ять років на філологічному факультеті працює Лабораторія філологічних досліджень. Напрямок роботи лабораторії – «Когнітивна лінгвістика» – співзвучний з комплексною науковою темою кафедри української мови «Мовний простір і культура комунікації». Формою звіту роботи лабораторії за 5 років було визначено V Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі». За результатами роботи семінару вийшов збірник «Мова. Свідомість. Концепт» (6-й випуск).

Одним із завдань лабораторії є створення «Українського асоціативного словника» (за даними асоціативного експерименту). За п’ять років роботи лабораторії обробку даних експерименту проводили понад 80 студентів. Окремі статті «Українського асоціативного словника» застосовуються в експериментальній частині наукових студентських робіт: за 5 років успішно захищено 24 курсові й дипломні проекти. Предмет дослідження – концепти Батьківщина, Вишиванка, Віра, Воля, Хата, Лелека, Мати та ін. в українському мовному просторі, що відображають національний характер і особливості українського менталітету. Це, безумовно, сприяє закріпленню системи критеріїв сформованості етичного та національно-патріотичного самоусвідомлення.

Міжнародний семінар – це ще однин науковий захід університету, спрямований на реалізацію програми дій у рамках «Плану міжкультурної інтеграції Мелітополя до 2020 р.».

На семінарі порушувалися питання мовної моделі полікультурного світу в інтерлінгвокультурному аспекті. Учасниця семінару, Аніта Сташкевич, докторант Варшавського університету, під час своєї доповіді «Освітній вимір польської мови в полікультурному середовищі України» поділилася висновками: «Виявляється, що Україна на фоні інших держав Європи є сенсацією, адже немає іншої такої країни, у якій мова меншини так само поширена (популярна), як і державна мова».

Міжнародний семінар – це наш внесок у формування нового бачення сучасного суспільства – від культурно-роз’єднаного до культурно-інтегрованого.


Студенти МДПУ знайомилися з болгарською культурою

23 березня у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулась театралізована вистава «Закликання весни в традиційній календарній обрядовості болгар і українців». Захід проведено у рамках національно-патріотичного виховання кафедрою історії та студентами театру-студії «Перехрестя».

Перед початком вистави до гостей та студентів звернувся ректор, професор Валентин Молодиченко: «Наш університет продовжує реалізовувати програму інтеркультурного розвитку Мелітополя, долучаючи до цього процесу студентів різних національностей та етносів. Саме тому цю програму можна назвати «Університет Інтеркультурний». Ми стали першим українським містом, яке увійшло до європейської, а пізніше й світової платформи інтеркультурних міст саме на підставі того, що ми розуміємо й поважаємо погляди й культури представників тих національних меншин, що проживають в Мелітополі, позитивно сприймаємо й інтегруємо ці культури. В університеті здійснено багато наукових робіт, у яких досліджувався цей феномен, вивчалися окремі культури та їх вплив на розвиток міста.

Подібні заходи є частиною загальної стратегії. На цьому тижні ми ближче знайомимося з культурою болгарського населення Мелітополя, його традиціями й обрядами. У подальшому нами заплановано зустрічі з представниками інших етносів (вірмен, греків, татар, євреїв, караїмів та ін.), які проживають у місті. Вони також матимуть змогу розказати про свій побут та звичаї, поділитися з нами історією розвитку свого народу».

Театралізована вистава розпочалася виступом фольклорного ансамблю с. Ботієве Приазовського району «Сидянки». Потужні й самобутні голоси, яскраве традиційне вбрання, енергія артистів і запальна мелодія вразили глядачів. Народні болгарські пісні й танці, веснянки й замовляння перегукувались із традиційними українськими.

Життєрадісний танок виконав фольклорний дитячий ансамбль «Детеліна», а учасники театру-студії «Перехрестя» закликали весну. Глядачі були заворожені майстерністю й талановитою грою студентів і віддячили гучними оплесками.

Наприкінці ректор подякував артистам за свято весни і яскраве дійство.


Melitopol Forum 2015 launches its Intercultural City Strategy 2015-2020 and marks a new era in the development of national ICC-UA network

On September 28-29, 2015 the city of Melitopol hosted a second intercultural forum, one year on from a prior event entitled ‘Intercultural Melitopol Supports a United and Integrated Ukraine’. This year’s theme was ‘Revisiting the concept of Intercultural Cities in the contemporary Ukrainian reality’.


Круглий стіл «Болгаристика в МДПУ імені Богдана Хмельницького: досягнення та перспективи

3 березня в університеті відбувся круглий стіл «Болгаристика в МДПУ імені Богдана Хмельницького: досягнення та перспективи». Захід було організовано Центром болгаристики МДПУ і проведено в рамках традиційного тижня болгарської культури у місті Мелітополі, приуроченого до Дня визволення Болгарії від османського іга.

У Мелітополі та Запорізькій області болгари є третьою за чисельністю етнічною групою. Вони є нащадками переселенців, що прибули у Таврійські степи в 1861-1863 роках. У 1995 р. у місті зареєстроване Мелітопольське товариство болгарської культури «Балкани». З 2001 р. болгарське товариство щорічно на початку березня проводить Тиждень болгарської культури. МДПУ імені Богдана Хмельницького є постійним партнером у проведенні цих тижнів.

У роботі круглого столу взяли участь: ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького, професор, д.філос.н. В. В. Молодиченко, проректор з наукової роботи, д.пед.н., доцент С. М. Прийма, співробітники Центру болгаристики, науково-дослідної лабораторії комплексного краєзнавства, науково-дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму, кафедри історії, кафедри української мови, кафедри практичної психології, кафедри теорії та методики музичної освіти та хореографії, представники Мелітопольського товариства болгарської культури «Балкани», Мелітопольського товариства кримських болгар, Мелітопольського краєзнавчого музею, краєзнавці.

Перед початком круглого столу була представлена виставка болгарської літератури з фондів наукової бібліотеки університету.

Учасників заходу привітав ректор Валентин Молодиченко. Він відзначив, що в рамках реалізації програми інтеркультурного розвитку міста університет активно співпрацює із національними громадами, у тому числі із болгарським товариством, і наголосив на важливості й необхідності подібних зустрічей.

Учні культурно-освітнього центру імені Кирила і Мефодія при болгарському товаристві «Балкани» виступили із історико-літературною композицією, присвяченою національно-визвольній боротьбі болгарського народу.

У доповіді керівника Центру болгаристики, голови Мелітопольського товариства болгарської культури «Балкани» Сергія Пачева були відзначені основні досягнення болгаристики в університеті та перспективи її розвитку на наступний період. Він зазначив, що в нашому виші останні 20 років активно розвивається болгаристика – міждисциплінарний комплекс наук про Болгарію та болгарський народ: мову, літературу, культуру, історію. Захищено декілька кандидатських дисертацій, а також десятки студентських дипломних та курсових робіт. З 2002 р. в університеті працюють лектори болгарської мови, історії та культури, відряджені Міністерством освіти і науки Республіки Болгарії за домовленістю із МОН України.

У 2008 р. в МДПУ імені Богдана Хмельницького відкрито Науково-дослідний центр болгаристики, спрямований на комплексне вивчення болгарської етнічної групи Північного Приазов’я.

Співробітники Центру встановили тісні наукові зв’язки з низкою університетів, науково-дослідних інститутів та музеїв у Болгарії. Результатом українсько-болгарської співпраці стали спільні конференції, наукові збірники, а також стажування викладачів та студентів, навчальні практики в Республіки Болгарії. Зокрема, студенти та викладачі природничо-географічного факультету брали участь у розкопках старовинної фортеці Туїда (м. Сливен) та етнографічних експедиціях до сіл Сливенської області Болгарії.

Співробітник Центру болгаристики Наталя Красько надала культурно-географічну характеристику болгарської етнічної спільноти Північного Приазов’я, ознайомивши присутніх із сільськогосподарською діяльністю, традиціями й побутом болгарського населення.

Корифей мелітопольського краєзнавства Микола Крилов розкрив політику Російської імперії стосовно болгар та інших національних меншин у період Першої світової війни. Він докладно розповів про ліквідаційні закони проти болгар та їх наслідки.

Лектор Міністерства освіти і науки Республіки Болгарії Антоанета Джельова зробила огляд болгарської літератури, наявної у фондах наукової бібліотеки МДПУ імені Богдана Хмельницького. Болгарська тематика з репертуару студентського аматорського театру «ПЕРЕХРЕСТЯ» знайшла відображення у доповіді його режисера Людмили Козар.

Після доповідей відбувся обмін думками з приводу перспектив розвитку болгаристики в стінах університету, національно-патріотичного та інтеркультурного виховання студентської молоді.


План интеркультурной интеграции города. Мелитополя — от теории к практике

Какие мероприятия в 2016 г. будут реализованы в рамках Плана межкультурной интеграции г. Мелитополя до 2020 г., обсудили предствители городской власти и общественности.
На совещании у заместителя городского головы Светланы Бойко присутствовали представители МГПУ им. Б. Хмельницкого во главе с ректором Валентином Молодыченко, директор центра социологических исследований университета Людмила Афанасьева, которая приняла наиболее активное участие в разработке интеркультурной стратегии нашего города, руководители отделов культуры,муниципального маркетинга, управления молодежи и спорта и другие.

Члены рабочей группы проанализировали План межкультурной интеграции г. Мелитополя на 2015-2020 гг.и определили основные направления деятельности в этом году. Всем участникам были даны поручения, которые должны лечь в основу реальной программы действий по воплощению Плана межкультурной интеграции в жизнь. К этой работе подключатся учреждения культуры, сферы образования, вузы, национально-культурные общества и другие общественные организации.

ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ МЭРИИ: http://mlt.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=9498&Itemid=382


Шановні жителі міста Мелітополя! Долучайтеся до інтеркультурного діалогу в рамках реалізації плану міжкультурної інтеграції Мелітополя!

Основною метою інтеграційного напрямку МІЖКУЛЬТУРНА СВІДОМІСТЬ, ОСВІТА ТА МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ згідно з «Планом міжкультурної інтеграції міста Мелітополь до 2020 року», є реалізація потенціалу освіти і науки щодо розвитку суб’єктів міського громадянського простору, формування їх міжкультурної свідомості та навичок міжкультурної комунікації.

Природним є те, що громадськість не може стояти осторонь, коли йдеться про найвищу цінність національного духу – мову. Численні звернення представників етнічних спільнот, громадських організацій, депутатів,  містян (за результатами соціологічного опитування, проведеного Центром соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у вересні 2014 року), до нашого університету свідчать про бажання удосконалити комунікативні компетентності володіння державною мовою.

16 лютого 2016 року під керівництвом ректора університету, професора Валентина Молодиченка, відбулася робоча нарада щодо розробки конкретних  шляхів реалізації одного із завдань Плану – «Підвищення рівня знання державної мови».

У нараді взяли участь проректор з наукової роботи доцент Прийма С.М., завідувач кафедри української мови доцент Митяй З.О., завідувач кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доцент Арсененко І.А., голова Центру вивчення іноземних мов МДПУ доцент Насалевич Т.В., директор бібліотеки університету Радіонова І.А., куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю доцент Гузь В.В. та представник студентського самоврядування університету Паращевіна В.

Усвідомлюючи, що неповторне обличчя нації формується під впливом рідного слова, постає потреба в узгодженні дій філологів, університетських педагогів і вчителів-словесників, громадськості, спрямованих на утвердження авторитету української мови.

Під час наради йшлося про доцільність організації курсів з вивчення та поглиблення володіння українською мовою для тих громадян, які щиро бажають, але дотепер не мали можливості та сприятливого мовного середовища для опанування державної мови, щоб послуговуватися нею як у суспільно-політичному, громадському житті, так і в повсякденні.

Із цією метою у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького було ухвалено рішення про створення Консультаційного центру з вивчення української мови.

Повідомляємо всіх бажаючих містян, що з лютого 2016 р. розпочато щотижневу роботу Консультаційного центру з вивчення української мови. До основних завдань Центру належать: допомога провідних фахівців університету – філологів, істориків, культурологів – у розвиткові уміння спілкуватися українською мовою в побутовому та навчально-професійному середовищі, сприяння засвоєнню норм сучасної української літературної мови, оволодінню навичками слухання, читання, письма, говоріння й перекладу українською мовою, поглиблення знань про українську культуру та етнокультурну міста тощо.

Запрошуємо всіх бажаючих відвідувати наш Консультаційний центр щочетвера о 16 годині за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 24, філологічний факультет, п’ятий поверх, кафедра української мови. За довідками звертатися за телефоном: 44-04-63.

Містяни також мають змогу завітати до університетської бібліотеки,  де формуються електронні інформаційні фонди бібліотек мовами етнічних спільнот міста. За довідками звертатися за телефоном: 44-04-20.


Інтеркультурний фестиваль «Україна – це ми!»

Мелітополь є інтеркультурним містом, а виховання інтеркультурності починається з самого дитинства. Підтвердженням цього стали заходи, проведені нашими партнерами-вчителями. Так, 12 листопада в Мелітопольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 відбувся міський семінар на тему «Формування інтеркультурного середовища в шкільному колективі як засіб виховання толерантності».

Але не тільки місто презентує інтеркультурність, а й виховні заклади району.

23 листопада 2015 року ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Молодиченко В.В. та викладачі Глебова Н.І., Федорець Д.О. відвідали інтеркультурний фестиваль «Україна – це ми!», що проходив у Костянтинівському районному виховному об’єднанні (гімназія – мала академія наук) №1 «Таврія». Захід було проведено в рамках дослідницького експерименту «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації», у якому беруть участь МДПУ, Мелітопольський навчально-виховний комплекс №16, Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість» Запорізької області, Мала академія наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, Костянтинівське районне виховне об’єднання (гімназія – мала академія наук) №1 «Таврія».

Фестиваль вражав своєю емоційністю, яскравістю й широтою юних талантів. Без сумніву, він допоможе молоді вчитися спілкуватися, об’єднуватися і будувати нашу Україну


Зустріч у Мелітопольському інтеркультурному музеї

12 листопада 2015 року Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (голова – доцент Насалевич Т.В.) та Мелітопольське міське німецьке товариство «Відергебурт» (керівник – Тіссен Л.І.) провели зустріч, присвячену Дню Святого Мартіна, яке широко відзначається у Німеччині.

Мета заходу – ознайомити студентів з культурою та традиціями німецького народу, історією заселення нашого краю німецькими колоніями, виховувати у молоді почуття поваги до інших національностей в умовах інтеркультурності нашого міста, любові до рідної країни.

У зустрічі взяли участь студенти 315, 325 груп природничо-географічного факультету, студенти 432 групи ННІСПМО разом із викладачем німецької мови Фаліною Г.М. та 115, 155 груп філологічного факультету.

Мелітопольський інтеркультурний музей гостинно прийняв студентів та викладачів. Фрау Людмила (Тіссен Л.І.) дуже цікаво та душевно розповідала про історію перших німецьких поселень у нашому краї у 1804 році, показувала фотографії пам’ятників німецької архітектури у Запорізькій області, розповідала про діяльність Кловіса Янцена, який багато зробив для розвитку промисловості, освіти та культури Запоріжжя. Присутнім було дуже цікаво дізнатися, що багато населених пунктів Мелітопольщини до 1945 року мали німецькі назви – студенти навіть намагалися їх перекласти. Так, село Ромашки раніше називалося Дармштадт, село Кірпічне було Гуттентайлем, село Долинське спочатку було Йоханнесруе та ін. Німці будували млини, цеглові заводи, олійниці, школи та лікарні. У Мелітополі колись була німецька школа, будівля якої збереглася на вул. Профінтерна. Студенти дуже здивувалися, коли дізналися, що на острові Хортиця збереглося багато пам’ятників німецької архітектури ХІХ століття.

Кириченко Руслана розповіла, що в її рідне село Більшанка Куйбишевського району у 2008 році з Німеччини приїздили потомки німців-колоністів, щоб подивитися на свою прабатьківщину.

Фрау Людмила зачитувала уривки з есе випускниці філологічного факультету нашого університету Вікторії Четверикової, яка написала про історію міста Оріхово, колишнього центру німецької культури.

Господиня зустрічі розповіла захоплюючу історію свята Святого Мартіна, проілюструвавши свою розповідь репродукцією картини Ель Греко «Святий Мартін та жебрак». Це свято співчуття та світла, коли у давнину німці з ліхтариками обходили будинки та нагадували людям про милосердя. Студентка Вікторія Єрмалюгіна декламувала вірш німецькою мовою, присвячений цьому святу.

Завершилась зустріч дружнім співом відомої пісні «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», яку фрау Людмила почала співати німецькою мовою, а студенти підхопили її російською. Фрау Людмила запросила частіше відвідувати заходи їх товариства і подарувала німецькомовні журнали.

Студенти-історики зауважили, що їм було дуже цікаво ознайомитися з історією та культурою німецького народу, і вони висловили бажання дізнатися більше про інші національні меншини нашого міста.


З 231-ю річницею заснування Мелітополя!

Шановний пане Секретар Мелітопольськоі Міської Ради,
Ректоре Мелітопольського Державного Педагогічного Університету,
шановні представники адміністрації міста, та співробітники університету, дорогі Мелітопольці!

Щиро вітаю Вас з Днем Міста! З 231-ю річницею заснування Мелітополя!

Як було ще раз підтверджено результатами Форуму Інтеркультурних міст України “Переосмислення концепції інтеркультурного міста у контексті українського сьогодення», що відбувся у Вашому Місті всього декілька тижнів тому, Мелітополь залишається центром інтеркультурноі діяльності в Україні.

Саме Мелітополь у 2008р на конкурентній основі став першим – і на сьогодні є єдиним у країні – безпосереднім членом Програми “Інтеркультурні Міста” Ради Європи. Безперервна робота в напрямку інтеркультурності ведеться не тільки адміністрацією міста, але й дуже активним у цьому плані його партнером, Мелітопольським Державним Педагогічним Університетом, та існуючими громадськими організаціями. Цього року, переймаючи досвід інших європейських інтеркультурних міст, Мелітополь, незважаючи на дуже складну геополітичну та економічну ситуацію в державі, активно включився до розробки і прийняв Інтеркультурну Стратегію (Плану Інтеркультурної Інтеграції) на 2015-2020 рр. Цей методологічно розроблений та чітко визначений з точки зору потреб вашого міста документ представляє не тільки дуже важливий крок у розвитку Вашого міста, він є також однією з найперших подібних ініціатив в Україні.

Беззаперечно, ця інноваційна практика вимагає додаткових зусиль і добре скоординованої співпраці від усіх нас – як від лідерів та активістів вашого міста, так від експертів та Програми Ради Європи “Інтеркультурні Міста.” Сподіваюся, що наша співпраця буде безперервною і взаємовигідною, та що Мелітополь і надалі залишиться активним партнером нашої Програми, підтримуючи відродження національної мережі інтеркультурних міст України, та сприяючи обміну й співробітництву її учасників в майбутньому.

Користуючись нагодою, хочу винести особливу подяку мерії міста, Мелітопольському Державному Педагогічному Університету, та всім, хто був причетний до організації Форуму Інтеркультурних міст, за високопрофесійну його підготовку та щедрий прийом гостей!  Всіх поставлених цілей Форуму було досягнуто, і дякуючи його ефективній роботі, функціонування національної мережі інтеркультурних міст України буде відновлено!

Ще раз щира Вам подяка за Вашу щирість, сумління та співпрацю!

Зі Святом Вас!

З повагою,

Др. Ксенія Рубікондо,

Експерт Ради Європи з питань Інтеркультурноі Політики

Наук. Радник Програми “Інтеркультурні Міста” РЄ

Страсбург, Франція

Dr. Kseniya Khovanova-Rubicondo

Sustainable Governance

Impact & Change Evaluation

EC-CoE Cultural Integration Programs


СТУДЕНТИ МДПУ ВДЯГЛИСЯ В ЕТНОКОЛЬОРИ

Культура і освіта – два взаємозалежних процеси. Зараз культура настільки інтегрувалась, що будь-який освітній простір сприймається як полілог культур. Саме тому сьогодні, 26 вересня, студенти та викладачі МДПУ імені Богдана Хмельницького зібралися на соціально-мистецьку акцію «Мелітополь в етнокольорах», яку було організовано бібліотекою університету за підтримки громадської організації «Комітет майбутнього «Солідарність і відповідальність» та всесвітньо відомого проекту Youth vote (Голос молоді). Захід відбувся в рамках відзначення 231-ї річниці заснування міста Мелітополя та п’ятнадцятиріччя від дня створення національно-культурних громад.

На сьогодні є незаперечним фактом те, що Мелітополь – це інтеркультурне місто, на території якого у гармонії і злагоді тривалий час живуть різні етноси і національності. Але не всі звичаї та традиції відомі широкому загалу. Ідея свята – ознайомлення з самобутньою культурою кожного народу, виховання шанобливого ставлення до представників інших народностей та поваги до їх звичаїв і традицій.

Відкрив свято ректор університету, професор Молодиченко В.В. Він зауважив, що наш університет бере активну участь у міжнародному проекті розвитку Мелітополя як інтеркультурного міста, який спрямовано на виховання толерантності, прийняття й розуміння багатства культур інших народів і звичаїв. Крім того, наше студентство відроджує найкращі традиції предків, підтвердженням чому є один з останніх заходів – участь у І Міжнародному конгресі козацтва у м. Запоріжжі.

У межах проведення акції, яка відбулась у дворі бібліотеки МДПУ, працювали 5 станцій: Етномайденс «Енергія серця», Буккроссинг, Етно-бодіарт «Чари барв», Handmade, Арт-моб «Додай кольорів». Присутні із задоволенням виконували народні танці різних етносів, мали можливість ознайомитися з літературою, яка містить інформацію про традиції та звичаї народів, які проживають на території Мелітополя. На станції «Чари барв» усім охочим студенти пропонували етно-бодіарт. Гості свята вчилися робити прикраси власними руками. На станції Арт-моб «Додай кольорів» загальними зусиллями було створено малюнок, що символізує дружню родину нашого університету.

Це було свято добра, любові та єднання, самобутності кожної національної культури.


Інтерактивна сесія «Інтеркультурні міста України: досвід співпраці як основа розробки практичного посібника для національної мережі»

29 серпня 2015 року в інтеркультурному музеї «Кале» відбулась сесія «Інтеркультурні міста України: досвід співпраці як основа розробки практичного посібника для національної мережі», яка проходила у рамках форуму. Модератором заходу виступила Ксенія Хованова-Рубікондо – експерт Ради Європи з питань культурної політики, науковий радник програми Ради Європи «Інтеркультурні міста».

У музеї зібралися представники різних міст України, зацікавлені у програмі розвитку інтеркультурних міст.

Відкрила сесію Арабаджи О.С., яка коротко розповіла гостям про історію створення музею та діяльність караїмської громади на базі цього центру їх культури. Вона також висловила сподівання на те, що музей стане майданчиком міжкультурної мелітопольської громади, яка працюватиме на благо нашого міста і його жителів.

Під час роботи сесії Ксенія Хованова-Рубікондо ознайомила присутніх з програмою Ради Європи «Інтеркультурні міста» і правилами вступу до цієї мережі. «Першочерговим завданням поліетнічних міст є визначення пріоритетних напрямків їх розвитку і тих проблемних питань, які існують у місті. Від цього залежить, чи ця інтекультурна різноманітність стане перевагою або загрозою співіснування у таких громадах. Визначення моделі управління дасть їм можливість розвиватись у майбутньому в нормальному культурному ритмі», – зазначила вона.

Експерт також розповіла про індекс інтеркультурних міст Програми Ради Європи. Для його визначення було розроблено певні критерії, що висуваються до міст-учасників проекту.

У програмі сесії також було заплановано обговорення перспектив розвитку мережі інтеркультурних міст України та змістової частини Меморандуму. Дискусія виявилась гарячою. Усі учасники активно вносили свої пропозиції і висловлювали власне бачення щодо загальної стратегії розвитку таких міст.

Сподіваємось, що ця програма буде стрімко розвиватися, а наш Університет, як осередок науки та культури, і надалі залишатиметься головним генератором ідей і активним учасником проекту.


МДПУ активний учасник розробки проекту міської моделі міжкультурної інтеграції

28 серпня 2015 року в Мелітополі проходив форум «Переосмислення концепції інтеркультурного міста у контексті українського сьогодення», у якому взяли участь представники європейських країн та міст України. Перейняти перший в Україні досвід розробки міської моделі міжкультурної інтеграції приїхали гості з Павлограда, Прилук, Ніжина, Запоріжжя, Кременчука, Сум, Луцька та ін. Під час роботи інтерактивного семінару «Перегляд концепції інтеркультурного міста в умовах української дійсності» було обговорено актуальність концепції інтеграції вимушених переселенців в Україні, розглянуто особливості процесу в українському контексті у порівнянні з європейським досвідом. Модератор семінару Афанасьєва Л.В. розповіла присутнім про історію впровадження проекту інтеркультурних міст у Мелітополі, про проблеми і надбання на шляху до реалізації цієї програми та розробки першої в Україні міської моделі міжкультурної інтеграції. Вона наголосила на тому, що однією з головних особливостей нашого міста, як інтеркультурного, є саме наявність конкретного плану міжкультурної інтеграції Мелітополя. План складається з п’яти напрямків, над кожним з яких працювала окрема група експертів з представників МДПУ, національних меншин та міської влади. Під час експрес-брифінгу ректор МДПУ Молодиченко В.В. зазначив, що головне завдання університету у подальшій реалізації проекту він вбачає у впровадженні двох основних складових: по-перше, підготовка студента в аксіологічній сфері, оскільки він повинен розуміти свою значимість в інтеркультурному середовищі, і, по-друге, професійна підготовка педагога, який здатний впроваджувати науково-методичні розробки у школі, де виховується і формується підростаюче покоління.

За програмою форуму презентація плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя на 2015-2020 рр. відбулась у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, провідні викладачі якого стали авторами проекту. Про особливості кожного з напрямків докладно розповіли розробники інтеграційних тем: «Міжкультурна свідомість, освіта та міжкультурне спілкування» (Ігор Єлісєєв, Валенти Молодиченко, Ганна Стаценко), «Активізація громадської діяльності, економічне та інформаційне забезпечення інтеркультурного розвитку» (Світлана Бойко, Олена Арабаджи, Наталя Козирятська), «Інтеркультурне планування і облаштування креативного міського простору (Любов Кириленко, Андрій Орлов, Олександр Сорокін), «Привітальна політика міста та культурно-духовні практики громади (Наталя Фалько, Олена Троїцька, Михайло Бріцин), «Туризм і краєзнавство як чинники як чинники міжкультурної інтеграції міста (Лейла Ібрагімова, Ірина Арсененко, Віктор Харченко). Афанасьєва Л.В. зазначила, що проаналізувавши завдання, зазначені в стратегії розвитку, було вибрано декілька напрямків і адаптовано їх до українських реалій. У процесі створення плану лабораторія соціологічних досліджень МДПУ, як ініціатор проекту, стала основним генератором ідей і розробником стратегій і методів впровадження міської політики. Протягом декількох останніх років члени проекту активно й тісно співпрацювали з владою та етнічними меншинами нашого міста. Лабораторія здійснювала поточний моніторинг та оцінювання ефективності взаємодії органів самоврядування і національно-культурних товариств, визначала пріоритети у розробці інтеркультурної політики. Крім того, лабораторія взяла на себе роль координатора у співпраці мерії, міського відділу освіти й культури, міської громади та Асоціації національних товариств.

Також експертна група викладачів МДПУ займалась пошуками розв’язання проблем, пов’язаних з внутрішньою інтеграцією через культуру. Результати цієї роботи було презентовано під час тренінгу «Ефективні методики руйнування стереотипів щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні через культуру», модераторами якого виступили Ярослав Мінкін та Михайло Семікін.

Логічним і яскравим завершенням першого дня форуму став концерт художніх колективів м. Мелітополя «Мелодія інтеркультурного Мелітополя». Основний задум організаторів полягав у тому, щоб ближче ознайомити гостей і городян з духовною багатогранністю жителів нашого міста, показати, як багатолітні традиції окремих народів тісно вплітаються в єдину культуру. Глядачі тепло й емоційно зустрічали виступ кожного колективу, а гучні оплески стали підтвердженням того, що мелітопольці відкрити до усіх культур і їх традицій, а наше місто по праву може носити звання інтеркультурної столиці України.


Орієнтири міжкультурної інтеграції Мелітополя визначено

13 липня 2015 року на загальноміській інформаційній нараді з керівниками державних установ, підприємств та закладів міста, структурних підрозділів Мелітопольської міської рада та її виконавчого комітету директор Центру соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького Людмила Афанасьєва вручила сигнальний екземпляр проектної розробки «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015 -2020 рр.» секретарю Мелітопольської міської ради Сергію Міньку для розгляду на засіданні сесії Мелітопольської міської ради.

У своїй доповіді вона зазначила, що з 2008 року Мелітополь гідно представляє нашу країну в Програмі Ради Європи «Інтеркультурні міста» поряд з такими десятьма європейськими містами, як Берлін-Нойкельн (Німеччина), Осло (Норвегія), Іжевськ (Російська Федерація), Патри (Греція), Ліон (Франція ), Реджіо Емілія (Італія), Люблін (Польща), Суботіца (Сербія), Тілбург (Нідерланди), Нюшатель (Швейцарія).

Спираючись на історичний досвід своєї громади, активісти Мелітополя вважають доречним і необхідним продовжувати на якісно новому щаблі інтеркультурний розвиток міст. Задля цього було запропоновано «План міжкультурної інтеграції Мелітополь на 2015-2020 рр.».

Основна мета Плану – працювати разом заради подальшого розвитку Мелітополя, як міста-лідера серед інтеркультурних міст в Україні, створюючи умови та нові можливості для динамічного, інклюзивного та по-справжньому міжкультурного суспільства за участі всіх жителів міста, незалежно від їх етнічного походження, віку, статі чи освіти

У своїх підходах до розробки Плану ми виходили як із новітніх у часі викликів і реалій сьогодення, так і аналізу попередніх напрацювань. Моделлю для оновлення Мелітополя в його активному прагненні до зміни стереотипів багатокультурного міста слугували й слугують принципи інтеркультуралізму та кращі європейські зразки побудови міської спільноти нового типу.

План чітко визначає теперішні й перспективні потреби міста, об’єднуючи в собі п’ять тематичних напрямків, які охопили весь комплекс питань розвитку інтеркультурності від міжкультурної освіти, співпраці з бізнесом до впровадження інтеркультурного бренду в дорожньо-транспортну інфраструктуру міста.

Розпочавши розробку й реалізацію Плану, робоча група виходила з чіткого бачення актуальних проблем міста в контексті загальнополітичної ситуації в Україні, курсу української держави на євроінтеграцію, соціокультурних засад розвитку Мелітополя, викладених в «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року».

Розробка інтеркультурної моделі міста Мелітополя та планування його міжкультурної діяльності сприятиме створенню єдиного за своєю суттю в Україні know-how, яким зможемо поділитися з нинішніми і майбутніми членами мережі інтеркультурних міст України, зміцнюючи свій імідж як міста-лідера, -інноватора, -центру інтеркультурної діяльності та залишаючись взірцем міжкультурних взаємин на теренах України. Слово за депутатським корпусом.


Міський методичний семінар «Реалізація міжкультурної комунікативної компетентності в освітньому просторі»

12 червня 2015 року в Мелітопольському педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся Міський методичний семінар «Реалізація міжкультурної комунікативної компетентності в освітньому просторі», який проходив у межах конференція «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи».

Модераторами семінару виступили доцент Афанасьєва Л.В., професор Елькін М.В. та начальник управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Єлісєєв І.А. Почесним гостем була доктор філос. наук, професор Троїцька Т.С.

У роботі семінару взяли участь викладачі та науковці МДПУ, керівники та співробітники базових загальноосвітних та позашкільних навчальних закладів з дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області на 2014-2019 роки».

Усіх присутніх привітав професор Елькін М.В., який розповів, що в експерименті взяли участь Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «Творчість», Константинівське районне виховне об’єднання (гімназія – Мала академія наук) № 1 «Таврія», навчально-виховний комплекс № 16 м. Мелітополя, Мала академія наук учнівської молоді та Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області.

«Глибинні зрушення у суспільстві, відкритість кордонів та інформаційного простору, значні міграційні процеси та зростання ролі національного чинника дозволяють стверджувати, що міжкультурна комунікація сьогодні є одними з рушійних культуротвірних засад сучасної цивілізації, оскільки саме орієнтація молоді та зближення з представниками інших культур є передумовою формування відкритої суспільної системи демократичного зразка», – зазначив професор.

«Відтак, педагогічні аспекти впливу на формування міжкультурної комунікації як готовності особистості до сприйняття інших культур і реального різноманіття світу стають важливою площиною для переоцінки сучасних параметрів і рівня розвитку освіти, а моделювання освіти майбутнього передбачає не лише формування в учнів певної системи знань, а й розвиток духовності в контексті гармонійної взаємодії всіх індивідуальних процесів», – вважає Марк Веніамінович.

Як головний організатор експерименту, свою оцінку надала доцент Афанасьєва Л.В. Вона розповіла про досягнення і проблеми, з якими стикаються учасники програми. Людмила Василівна зазначила, що основні завдання проекту: науково обґрунтувати ефективність педагогічних явищ і впливів на формування готовності учнів; розробити міждисциплінарну методику визначення рівнів готовності учнів до міжкультурної комунікації та змістовних компонентів комунікативних умінь, а також модель організації педагогічного супроводу процесу формування в учнів готовності до міжкультурної комунікації.

Питання міжкультурної свідомості та міжкультурного спілкування порушив професор Гудзь В.В. На його думку, реалізація потенціалу освіти і науки у розвитку суб’єктів місцевого громадського простору, формування в учнівської і студентської молоді міжкультурної свідомості, засвоєння нею навичок міжкультурної комунікації заради національної єдності є пріоритетним завданням сучасної школи.

Професор Троїцька Т.С. розкрила власне бачення проблем, пов’язаних з формуванням інтеркультурної компетентності сучасної молоді.

Під час семінару представникам загальноосвітніх шкіл та викладачам МДПУ було презентовано методичні рекомендації до проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення навчально-методичних засад формування у дітей навичок міжкультурної комунікації» в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Запорізької області на 2014-2019 роки», розроблені викладачами кафедри педагогіки, а також запропоновано комплект анкет для діагностики готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності та для визначення ефективності впровадження моделі формування готовності учнів до міжкультурної комунікації у виховному середовищі.

Свої побажання та рекомендації щодо реалізації програми висловили директори шкіл міста і району, Ліцею «Творчість» та Центру еколого-натуралістичної творчості.


Делегація МДПУ ім. Богдана Хмельницького взяла участь у діалозі «Рух інтеркультурних міст в Україні та Європі»: рушії місцевого сталого розвитку»

14 травня 2015 року делегація Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у складі ректора, професора Молодиченка В.В., проректора із заочної форми навчання, доцента Арабаджі О.С., завідувача лабораторії соціологічних досліджень університету, доцента Афанасьєвої Л.В. відвідала місто Вінниця, де відбулась зустріч у рамках діалогу «Рух інтеркультурних міст в Україні та Європі»: рушії місцевого сталого розвитку». Зустріч було приурочено до Днів Європи в Україні.

У Вінниці зібрались представники різних міст України (Павлоград, Луцьк, Хмельницький) та Європи (Лондон, Страсбург).

Учасники говорили про вагомі здобутки української платформи інтеркультурних міст, ознайомились з міжкультурними ініціативами в міському поліетнічному середовищі та європейськими проектами, розробленими з метою сталого розвитку інтеркультурних міст.

Приємно зазначити, що одним з ініціаторів розробки та реалізації міських програм у рамках європейського проекту став МДПУ ім. Б.Хмельницького. Головним генератором ідей та безпосереднім учасником виступила лабораторія соціальних досліджень університету, яку очолює доцент Афанасьєва Л.В. На сьогодні лабораторія розробляє стратегію й методи впровадження місцевої політики, проводить поточний моніторинг, здійснює своєчасну оцінку ефективності взаємодії органів самоврядування і національно-культурних громад, визначає пріоритетні напрямки у розробці інтеркультурної політики в «Стратегії розвитку міста Мелітополя». Лабораторія є координаційним центром, який об’єднав навколо себе мерію, міський відділ освіти та культури, Асоціації національних громад та міські громади.

Під час зустрічі делегація університету презентувала доповідь щодо формування стратегії інтеркультурної інтеграції в окремому місті, адже Мелітополь першим в Україні долучився до європейської інтеркультурної мережі й ініціював прийняття моделі міжкультурної інтеграції.

«Розробляючи програму міжкультурної інтеграції Мелітополя на 2015-2020рр., експертна група, яка складається з представників Мелітопольського міськвиконкому, депутатського корпусу, науковців, освітян, громадських організацій та мас-медіа, враховувала актуальні проблеми міста в контексті загальнополітичної ситуації в Україні, курсу української держави на євроінтеграцію, соціокультурних засад розвитку міста, викладених в «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року», – зазначила Людмила Василівна, – нами також було враховано результати участі міста у реалізації попередніх загальноєвропейських соціокультурних Програм».

Наступну зустріч заплановано на червень. На неї буде запрошено мерію нашого міста.


Співробітники МДПУ взяли участь у роботі по складанню проекту «План міжкультурної інтеграції Мелітополя на 2015-2020 рр.»

Учасники п’яти тематичних підгруп, до складу яких увійшли представники влади, співробітники Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, краєзнавці, громадські активісти, національно-культурних товариств, релігійних конфесій, висловили своє бачення пріоритетів Плану міжкультурної інтеграції. (ДЕТАЛЬНІШЕ…)


ІV Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»

26 березня 2015 року на філологічному факультеті пройшов ІV Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі».

У роботі семінару взяли участь 112 науковців, які працюють у вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладах і наукових установах, зокрема: Київського університету туризму, економіки і права; Запорізького національного університету; Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка;Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя; Університету Св. Кирила і Мефодія у м. Трнаві (Словаччина);Вища лінгвістична школа, м. Ченстохово, Польща; Північного (Арктичного) федерального університету імені М.В.Ломоносова; Південно-Казахстанської державної фармацевтичної академії, м. Шимкент, Казахстан; Шуменського університету імені Епископа Костянтина Преславського, м. Шумен, Болгарія та інші.

На пленарному засіданні учасники заслухали доповіді:

1.«Индивидуально-авторская концепція писателя» – професор Фоменко О.Г.

2. «В краю, де «тече молоко і мед»: концептуалізація землі обітованої в топонімах мелітопольського краю» – доцент Будько М.В.

3. «Значеннєва структура концепту в системі мовної семантики» – доцент Юрченко Т.Г.

4. «Концептуализация вещной лексики в поэме «Мертвые души» Н.В.Гоголя» – доцент Хомчак О.Г.

В межах семінару відбувся тренінг «Мобільність науковців в межах пріоритетних напрямів розвитку Євросоюзу на 2014–2020 рр.», який провела доцент Даниліна О.В., докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона розповіла про програми співпраці і мобільності у сфері освіти Erasmus+у рамках пріоритетів ЄС на 2014–2020 роки і представила програму Горизонт 2020. Зазначені програми створені для сприяння мобільності молоді (надання можливості навчатися у різних країнах) та викладачів (можливість викладати у європейських ВНЗ за умови володіння іноземною мовою).

О.В.Даниліна повідомила про можливості успішної реалізації міжнародних проектів у сфері освіти. З 20 березня 2015 року Україна приєдналася до програми Горизонт 2020. Для нашої країни це важливий крок, що сприяє її зближенню з Європою та надає кращі можливості мобільності студентам, викладачам і науковцям, побудові їх наукової кар’єри, а також бути організаторами проектів (очолювати проект), а не бути лише партнерами, як раніше.

В цілому семінар пройшов в теплій, дружній атмосфері, були намічені перспективи подальших наукових пошуків. Всі учасники отримали п’ятий випуск збірника статей «Мова. Свідомість. Концепт».


Міжкультурний Мелітополь підтримує єдність України

19-21 вересня 2014 р. у місті відбувся форум «Міжкультурний Мелітополь за єдину соборну Україну». Захід проходив в інтеркультурному музеї, відкритому в 2011 році після того, як Мелітополь приєднався до мережі міжнародної мережі інтеркультурних міст. В ньому представлені експозиції найчисельніших етнічних спільнот міста, що містять історичний матеріал, елементи традиційно-побутової культури.

У форумі взяли участь секретар міської ради міста, представники міської адміністрації, ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б.Хмельницького, викладачі, науковці, освітяни, студенти, місцеві бізнесмени, представники ЗМІ, громадських організацій, етнічних спільнот – караїмської, болгарської, чеської, кримсько-татарської, німецької і російської. На форум також були запрошені гості з інших українських за зарубіжних міст, у тому числі Миколаєва та Дніпропетровська, болгарського міста Слівен, представники Міністерства культури України та експерти Ради Європи.

Дискусії значною мірою були орієнтовані на роль мережі інтеркультурних міст, зокрема, і Мелітополя, в умовах політичної та економічної кризи в Україні. Неодноразово наголошувалось на важливості єдності України і значущості соціально-політичних зв’язків між заходом і сходом країни.

Боротьба зі стереотипами

Учасники форуму висловили необхідність встановлення за підтримки держави каналу зв’язку між східною та західною Україною, щоб люди з різних регіонів мали можливість налагоджувати контакти, дізнатися більше один про одного. «У нас дуже мало досвіду спілкування з нашими західними громадянами», – сказав один із учасників. Таким чином, можна було б уникнути поширення негативної дезінформації і стереотипів, що сіють розбрат.

Щодо найбільш вираженого стереотипу, а саме, що Україна розділена регіонально, історично, політично, культурно, то учасники погодилися з тим, що: «Ця точка зору була нав’язана Україні і, звичайно, засоби масової інформації відіграють у цьому важливу роль… Ми повинні припинити говорити про розділену на східну і західну частини Україну…». Інші найпоширеніші стереотипи були названі завідуючою лабораторією соціологічних досліджень МДПУ ім.Б.Хмельницького Афанасьєвою Л.В. Співробітники лабораторії провели опитування щодо наявних у місті стереотипів, у результаті чого складено їх перелік. Найпоширенішим з них є, що всі російськомовні українці – «росіяни», які потребують бути «захищеними» Російською державою. Але багато російськомовних людей повністю ототожнюють себе з Україною – соціально, культурно, політично. Ці люди є частиною України і не можуть вважатися громадянами будь-якої іншої держави через мову, якою вони говорять. Цей стереотип повинен бути спростованим в тих регіонах України, де люди використовують російську мову в повсякденному житті.

Багато цих людей також бажають говорити українською, і насправді один (знову ж таки російськомовний) учасник підкреслив важливість навчитися розмовляти українською, тому що вони не мали можливості вивчити її у радянські часи, коли більшість з них ходили до школи або університету. «У радянські часи існувала така річ, як «політичні заняття» на робочому місці… Було б чудово мати заняття з української мови замість цього. Цілком можливо, що ми б не мали такої проблеми на сході зараз. Є багато людей, хто захищає українську культуру та цінності, але вони просто не вміють говорити українською, оскільки вони не вивчали її – не було можливості», – сказав один з учасників.

У той же час, небезпека на південному сході України, є реальною для Мелітополя. Близько 2500 осіб переїхали зі сходу до Мелітополя протягом останніх декількох місяців. Мелітополь приймав їх без будь-яких регіональних чи національних відмінностей. Сорок два поранених солдати лікувалися в міській лікарні на час проведення форуму. Щоб підняти їхній бойовий дух, мелітопольці готували їм страви національної кухні представників різних етнічних спільнот. Цей жест підтримки і щедрості солдати добре оцінили.

Міжкультурні цінності

На другий день форуму обговорення продовжилося у формі круглого столу, присвяченого цінностям інтеркультурних міст, і як ці цінності можуть допомогти Україні в її сучасному становищі.

З обговорення стало зрозуміло, що Мелітополь неоднозначне місто в контексті української політичної культури. Учасники вказали на особливу політичну та економічну ситуацію південно-східного регіону, як історично промислового центру в радянські часи, на подвійний менталітет мешканців міста, обумовлений впливом радянської і російської політичної експансії, розколом між Київським і Московським православними патріархатами. Відзначили проблеми корупції та протекції на державному та місцевому рівнях, надмірну централізацію влади в Києві, недостатню свободу засобів масової інформації та слабке громадянське суспільство.

В межах заходу відбулася презентація монографії «Храми етноконфесіонального Запорізького Приазов`я: спогади крізь століття», яка презентує різноманітність релігійних конфесій, напрямків у Мелітопольському краї. В монографії представлені усні свідчення священників та старожилів про історію храмів, особливості сучасного життя релігійних громад, які методом інтерв’ю збирали співробітників та студентів МДПУ ім. Б. Хмельницького. Як і інтеркультурний музей, цю колективну працю можна розглядати як символ мирного співіснування мешканців Мелітополя, яке буде важко порушити.

Ксенія Хованова-Рубіконд, Робін Вілсон

Вересень 2014 року

Ознайомитись з оригіналом статті (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


«Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві»

6-7 листопада 2014 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького проходила ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві».

З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи доцент С.М. Прийма, який побажав плідної роботи й висловив сподівання, що матеріали наукового зібрання філологів із семи країн (Білорусі, Німеччини, Польщі, Узбекистану, Китаю, Великобританії та України) стануть в нагоді у подальших дослідженнях, в організації майстер-класів, у проведенні лекцій та семінарів.

6 листопада на пленарному засіданні конференції виступили провідні вчені нашого краю в галузі філологічної науки. Зокрема, доктор філологічних наук, професор Запорізького національного університету та МДПУ імені Богдана Хмельницького Г.І. Приходько зосередила увагу присутніх на оцінці як об’єктові лінгвістики. Посилаючись на праці вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, Ганна Іллівна інтерпретувала суть комунікативного аспекту лінгвістики, виокремила орієнтацію на співрозмовника як провідний принцип дослідження цієї проблеми, підкреслила взаємозв’язок комунікативного аспекту з когнітивним, зупинилась на питаннях комунікативної граматики. Зазначені аспекти дослідження знайдуть своє відображення в майбутній монографії.

Як відомо, синергетика — міждисциплінарний напрямок, що вивчає самоорганізовані динамічні системи, і виявленням того, у який спосіб їхня взаємодія призводить до виявлення просторових, часових або просторово-часових структур мікроскопічного масштабу. Досить оригінально поєднала цей новий напрямок у науці з філологією доктор філологічних наук, професор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) О.Г. Фоменко у своїй доповіді «Потенціал синергетики художнього дискурсу». Свої глибокі дослідження проблеми Олена Геньївна продемонструвала на матеріалі творів Джеймса Джойса, проводячи паралелі з художньою прозою Лоренса Стерна, Стендаля, Пермонтова, Т.Мура, А. Бєлого, Л.Толстого, Жардена, Форстера, М. Пруста. Дослідниця розкрила «цілісності позачасового стану», детально зупинилась на тріаді «автор – текст – читач», розтлумачила поняття індивідуальної авторської концепції.

Професор О.Г. Фоменко також  презентувала  колективну монографію «Грані сучасної лінгвістики», серед авторів якої є  і викладачі університету     професор Г.І. Приходько і доцент О.Г. Хомчак.

Доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького О.Г. Хомчак оголосила доповідь щодо проблеми концептуалізації речей-образців у «Петербурзьких повістях» Миколи Гоголя. Доповідь була настільки цікавою, що зав’язалась дискусія, у якій найактивнішу участь взяли професор Т.С. Троїцька та доцент Т.В. Насалевич. Олена Геннадіївна ґрунтовно відповіла на всі запитання.

Актуальну доповідь, присвячену розвиткові інформаційних технологій та зростанню вокабуляру англійської мови, представила доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького О.Л. Гармаш. Олена Леонідівна навела приклади низки неологізмів, що з’явилися внаслідок впровадження в останні десятиліття новітніх технологій.

Цікавими були семінари та майстер-класи, проведені у другій половині дня 6 листопада. Майстер-клас для студентів старших курсів філологічного факультету, присвячений аналізові дуже коротких оповідань (flash fiction) в обсязі 200-1500 слів, провела професор О.Г. Фоменко. Завдяки доступній і зрозумілій англійській мові викладача старшокурсники брали активну участь в обговоренні мовних та літературних нюансів стилю короткого оповідання у 630 слів письменниці Памели Пейнтер.

Інтерактивна діяльність простежувалась і на семінарі для викладачів ВНЗ та вчителів загальноосвітніх шкіл, що проводила член IATEFL, представник мовного центру «Tutor» О.Л. Семікіна. Слухачі працювали у невеликих групах у формі рольових ігор. Завдяки продуманій системі Олени Леонідівни викладачі та вчителі брали активну участь в обговоренні проблем сьогодення англійською мовою.

Досить актуальним був майстер-клас для нинішніх та майбутніх шкільних вчителів англійської мови, який проводив кандидат педагогічних наук, доцент МДПУ ім. Богдана Хмельницького С.Ю. Гуров. Разом з лектором розглянули типові лексичні, семантичні та граматичні помилки, яких припускаються школярі і студенти, що вивчають мову Діккенса та Драйзера. Користуючись принципом знаних граматистів Леоніда Бархударова та Доната Штелінга, що мовні явища англійської мови важко пояснити мовою оригіналу, Сергій Юрійович інтерпретував їх рідною мовою. Важливо, що викладач пояснював лінгвістичні принципи з логічного кута зору, виявляючи причинно-наслідкові зв’язки певного мовного явища.

Зі смаком було оформлено виставку наукової літератури, на якій було представлені монографії, збірники наукових праць, підручники та навчальні посібники викладачів кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

7 листопада продовжилась робота конференції у формі секційних засідань, на яких були присутні провідні дослідники в царині філології, викладачі вишів, шкільні вчителі, старшокурсники філологічних факультетів. Доповіді Є.С. Азарової, Є.О. Байтерякова, Н.В. Нестеренко, К.М. Просіної, А.С. Шмалій, К.М. Редьки та інших були присвячіні актуальним проблемам методики викладання англійської мови (формування у старшокласників словникового запасу для реалізації англомовного спілкування, інтерактивні форми навчання діалогічного мовлення, вдосконалення форм організації процесу навчання на уроках англійської мови), мовознавства та літературознавства (лексико-стилістичні засоби творення образів у романі Джейн Остін «Гордість та упередження», літературна творчість Чарльза Діккенса, психологічні ознаки концепту СТІНА в музичному альбомі «THE WALL» гурту Pink Floyd).

Виступи молодих філологів були дуже цікавими. Доктори наук, досвідчені вчителі, дослідники-початківці поставили чимало запитань, на які майбутні Потебні та Скалкіни дали вичерпні відповіді.Приєднуючись до привітань філологічного факультету університету, з упевненістю можна констатувати, що у Мелітополі філологічна наука нині на високому рівні.


Гості форуму «Міжкультурний Мелітополь – за єдину соборну Україну» відповіли на запитання місцевих медіа

19 вересня 2014 року в залі засідань Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулася спільна прес-конференція ректора університету Валентина Молодиченка, секретаря міської ради Сергія Мінька, директора Центру розвитку «Демократія через культуру» Олександра Буценка, експерта Ради Європи з міжкультурного діалогу, директора Центру «Платформа змін» Робіна Вілсона (м. Белфаст, Британія), експерта та аналітика Ради Європи, керівника проекту «Комунікація заради інтеграції» Ксенії Хованової – Рубікондо, депутата муніципальної ради м. Сливен Івана Іванова (Республіка Болгарія).

Присутні відповіли на актуальні запитання представників місцевих медіа, представників місцевої влади, національно-культурних товариств міста й регіону, студентської молоді щодо шляхів розвитку міста й мелітопольської громади в русі підтримки й збереження культурного різноманіття, відкритості й толерантності та розвитку й втілення у життя інтеркультурної стратегії міста.


Мистецька акція “Дзвони єднання” інтеркультурної громади м. Мелітополя

У соціально-мистецькому форумі «Міжкультурний Мелітополь за єдину соборну Україну», що відбувався з 19 по 21 вересня 2014 року, взяли участь хореографічний та хоровий колективи кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.

Мистецьку акцію «Дзвони єднання» відкрив хореографічний колектив «Перлини Приазов’я» (керівник Проскуріна Ганна Володимирівна) привітальною композицією. У фіналі ж прозвучав духовний гімн України на музику М.Лисенка «Боже, великий, єдиний» у виконанні зведеного хору МДПУ імені Б.Хмельницького, музичних колективів національних спільнот м. Мелітополя, учнів школи мистецтв №2 та концертмейстерів кафедри (Мітєвої А.М., Переверзєвої О.В., Міщенко С.П., Савлук І.В., Брежнєвої С.Б.). Керівник хору – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії – Сегеда Наталя Анатоліївна.


«Мелітополь – місто толерантності та міжнаціональної злагоди»

19 вересня 2014 року в рамках соціально-мистецького форуму «Мелітополь – за єдину соборну Україну!» відбувся круглий стіл гостей Форуму з представниками національно-культурних спільнот «Мелітополь – місто толерантності та міжнаціональної злагоди». Зустріч організована Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького спільно з Мелітопольською міською радою, Центром розвитку «Демократія через культуру» та з  ініціативи Караїмського культурного центру «Кале».

Присутні мали змогу ознайомитися з виставкою рушників Заслуженого майстра народної творчості Н.М. Денисюк і подивитися малюнки юних мелітопольців на тему миру і взаєморозуміння.

Виконуючий обов’язки секретаря міської ради Сергій Мінько привітав присутніх і відмітив, що досвід Мелітополя підтримки міжкультурних відносин сьогодні активно переймають інші міста. Саулє Ільїних – координатор Центру розвитку «Демократія через культуру» зазначила, що керівництво міста Мелітополя з самого початку участі в проекті ЄС проявляло свою зацікавленість і висловила сподівання, що співпраця в цьому напрямку буде продовжено. Представник Міністерства культури України, директор центру розвитку «Демократія через культуру» Олександр Буценко розповів, що в Білорусії найближчим часом буде виданий методичний посібник з розвитку міст, в якому одним з прикладів міжкультурних відносин є Мелітополь.

Присутні на круглому столі не залишилися без подарунків.


Відкриття фотовиставки старих сімейних знімків представників болгарської діаспори в Таврії

18 вересня 2014 року на другому поверсі навчального корпусу №1 була відкрита фотовиставка «Історія Таврійських болгар крізь об’єктив фотокамери». На ній представлені фотографії з родинних архівів представників болгарської діаспори, що проживають в АР Крим, Якимівському, Приазовському та Приморському районах Запорізької області. Хронологічно вони охоплюють 50 років – з початку і до середини 20 століття.

За 10 місяців свого існування «Історія Таврійських болгар крізь об’єктив фотокамери» була представлена ​​в декількох містах Болгарії: Софії, Варні, Пловдиві. Першим містом, де відбулася виставка, був Слівен – місто-побратим Мелітополя.

Сьогодні виставка вперше експонується в Мелітополі.


V Приазовський болгаристичний семінар

18 вересня 2014 року в стінах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького розпочала роботу Міжнародна наукова конференція «V Приазовський болгаристичний семінар», головна мета якої – організація і підтримання комунікативного простору дослідників болгарської етнічної спільноти Північного Приазов’я (мовної, історичної та культурної спадщини).

Роботу конференції очолив ректор Мелітопольського державного педагогічного університету, доктор філософських наук, професор Валентин Вікторович Молодиченко. На пленарному засіданні виступили: виконуючий обов’язки міського голови Сергій Анатолійович Мінько, депутат муніципальної ради м. Сливена (Республіка Болгарія) Іван Іванов, директор Регіонального історичного музею м. Сливена (Республіка Болгарія) Ніколай Сіраков, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, декан історичного факультету Запорізького національного університету Володимир Іванович Мільчев, доктор історичних наук, професор кафедри адміністративного права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) Сергій Валерійович Пєтков.

У доповідях були порушені актуальні проблеми історії болгар Таврії, функціонування болгарської мови в регіоні та збереження національних традицій.

У рамках конференції було проведено круглий стіл «Мелітополь – Сливен: партнерство заради майбутнього», в якому взяли участь представники органів місцевого самоврядування, болгарських громад міста та області, освітяни і працівники культури. Було порушено стратегічні проблеми двостороннього співробітництва, визначені досягнення та перспективи.

Конференція продовжить роботу 19 та 20 вересня. Окрім секційних засідань, заплановано лекцію директора РІМ м. Сливена Н. Сіракова для студентів університету, також участь гостей конференції у форумі «Міжкультурний Мелітополь – за єдину соборну Україну».


Круглий стіл «Мелітополь крізь міжкультурні лінзи»

6 червня 2014 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького пройшов круглий стіл «Мелітополь крізь міжкультурні лінзи» за участю начальника Департаменту культури, туризму, національностей та релігії Запорізької обласної державної адміністрації Мороко Владислава Валерійовича.

У роботі круглого столу взяли участь представники Мелітополя та викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: керівник справами міського виконавчого комітету Дубініна Олена Василівна, начальник відділу культури Мелітополя Мілюк Наталя Миколаївна, головний спеціаліст відділу культури міста Єгорова Ольга Ігорівна, директор Мелітопольського краєзнавчого музею Ібрагімова Лейла Різаєвна, голова караїмського товариства Мірошниченко Галина Геннадіївна, ректор університету, професор Молодиченко Валентин Вікторович, завідувач кафедри географії України та краєзнавства, доцент Арабаджі Олена Семенівна, завідувач лабораторії соціологічних досліджень, доцент кафедри соціології Афанасьєва Людмила Василівна, директор Центру болгаристики, доцент кафедри історії та правознавства Пачев Сергій Іванович, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти і хореографії, професор Сегеда Наталя Анатоліївна.

Під час круглого столу присутні ознайомилися з презентацією проекту стратегії міжкультурного міста, обговорили питання оцінки культурних потреб і культурних можливостей міста.

Відкриваючи захід, гостей привітав ректор університету, професор Молодиченко Валентин Вікторович, який відзначив роль університету у формуванні культурно-освітнього простору міста Мелітополя та регіону. У презентації Валентин Вікторович відзначив наукові монографії, міжнародні науково-практичні конференції, які щорічно проводяться на базі університету, акцентував увагу на необхідності виховання патріотизму і толерантності у студентської молоді.

На конкретних прикладах завідувач лабораторії соціологічних досліджень університету, доцент Афанасьєва Людмила Василівна ознайомила гостей з напрямами діяльності лабораторії:

1. Проведення прикладних і фундаментальних соціологічних досліджень.

2. Проведення маркетингових досліджень.

3. Проведення науково-дослідних і теоретичних робіт, створення на їх базі нових інформаційних, наукових технологій та їх упровадження.

4. Надання консалтингових послуг.

5. Надання послуг з організації та проведення різних науково-організаційних, навчальних та інформаційно-рекламних заходів (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, ділові зустрічі тощо).

6. Проведення тренінгів.

Відзначила у своїй доповіді роль культурних діалогів у соціальному середовищі регіону, області та міста професор Сегеда Наталя Анатоліївна. Особливу увагу було звернуто на пріоритетні напрямки діяльності кафедр художнього відділення Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та художньої освіти, що можуть бути комерціалізовані на міському, регіональному, державному та міжнародному рівнях.

Директор Центру болгаристики університету Пачев Сергій Іванович ознайомив присутніх з роботою Центру. Це міждисциплінарний науково-дослідний підрозділ, що вивчає історію, мову і культуру болгарської діаспори в Північному Приазов’ї. Одним із важливих напрямків його роботи є налагодження міжнародних зв’язків із Болгарією в галузі освіти, науки і культури. Підтвердженням цьому стали угоди про співпрацю між університетом та вишами Болгарії, а також науковими та культурними установами, зокрема Інститутом етнографії та фольклористики з етнографічним музеєм Болгарської Академії Наук, Регіональним історичним музеєм – Слівеном та ін.

Підсумувавши роботу круглого столу, начальник Департаменту культури, туризму, національностей та релігії Запорізької обласної державної адміністрації Мороко Владислав Валерійович відзначив, що буде радий співпраці з усіма структурними підрозділами і запросив університет для участі у форумі національних громад Запорізької області в липні 2014 року.


Зустріч ректора МДПУ з представниками Українського центру культурних досліджень

29 травня 2014 року у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася робоча зустріч з представниками Українського центру культурних досліджень Олександром Буценко і Саулє Ільїною.

Координатором зустрічі виступив ректор університету Валентин Молодиченко.

Ключовою метою обговорення стали питання налагодження співробітництва між університетом та Українським центром культурних досліджень, пошук оптимальних шляхів реалізації взаємодії науковців університету та громадських об’єднань у царині культурного та соціального розвитку регіону, їхня участь у широкомасштабних загальнонаціональних та міжнародних програмах, наприклад, таких як програма «Інтеркультурні міста».

Результатом зустрічі стало підписання двостороннього Меморандуму про співпрацю, яким сторони закріпили свої наміри об’єднати свої зусилля за для розвитку соціально-культурної та освітньої сфери на місцевому та регіональному рівнях та розбудови конструктивне партнерство між різними навчально-дослідними організаціями та галузями.


«Міс Інтеркультурність – 2014»

Ректорат, деканат і студентський комітет філологічного факультету вітають Вікторію Масловець з отриманням титулу ІІ Віце-Міс у конкурсі «Міс Інтеркультурність – 2014»!

Вікторія, твій виступ був неймовірним! Ти – природжена німкеня! Ми пишаємося тим, що в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького вчаться такі талановиті, яскраві й активні дівчата!