План

 міжкультурної інтеграції міста Мелітополя

до 2020 року

 

Інтеркультурна модель як інноваційний чинник розвитку міжкультурної інтеграції міста Мелітополя

Місто Мелітополь багато в чому схоже на інші українські міста: історично багатонаціональне, з успішним промисловим минулим і численними проблемами нового часу.

Заснований на місці ногайського поселення, Мелітополь є унікальним:  230 років у гармонії й злагоді живуть у ньому різні етноси й національності, співіснують і розвиваються православна, греко- та римо-католицька, мусульманська, караїмська, іудаїстська, протестантська, буддистська, крішнаїтська конфесії, які дають гарний приклад  добросусідських відносин, взаємоповаги, виконують роль регіонального центру, створюють ту неповторну ауру, що притаманна перехрестю різних культур і народів. У місті зареєстровано 31 громадську національно-культурну організацію, з яких 22 об’єднано в Спілку громадських організацій «Рада національних товариств». До Спілки увійшли: Комітет сприяння поверненню кримських татар на історичну батьківщину «Азат», Культурно-просвітнє товариство «Богемія», Громадська організація «Мелітопольське національно-культурне караїмське товариство «Джамаат», Мелітопольське товариство болгарської культури «Балкани», Громадська організація «Мелітопольська міська єврейська община» Всеукраїнського союзу єврейських громадських організацій «Об’єднана єврейська община України», Громадська організація «Товариство за німецьку самобутність «Відергебурт», Мелітопольська українська громадська організація німецької культури «Цухаузе», Громадська організація «Мелітопольське товариство греків», Громадська організація майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Надія», Громадська організація «Мелітопольське україно-білоруське товариство «Полісся», Громадська організація «Мелітопольське Україно-Польське культурно-освітнє товариство «Полонія», Громадська організація «Російський дім», Російська спілка «Велика Русь», Громадська організація «Мелітопольське товариство кримських болгар», Громадська організація «Вірменська громада «Масіс», Громадська організація «Мелітопольське товариство вірмен», Громадська організація «Україно-Азіатська співдружність «Інь-Янь», Мелітопольське відділення Товариства корейців України Всеукраїнської Асоціації корейців, Громадська організація «Славяне», Німецька громадська організація «Центр зустріч», Запорізька обласна громадська організація індійської культури «Ганга».

Уже багато років у місті працює 9 недільних шкіл із вивчення рідної мови при національно-культурних товариствах. Так, у недільних школах вивчають кримсько-татарську, чеську, польську, грецьку, болгарську, німецьку, іврит, караїмську, вірменську мови.

Відділом культури Мелітопольської міської ради Запорізької області за активної участі національно-культурних товариств та громади у місті щорічно проводяться заходи,  які сприяють налагодженню міжкультурного діалогу між мешканцями незалежно від їх національності, кольору шкіри та віросповідання. До найяскравіших загальноміських свят належать: щорічний фестиваль різдвяної пісні «Різдвяні передзвони», фестиваль пасхальної пісні «Христос Воскрес!», що об’єднали християн різних конфесій; День Соборності; свято «Великдень в інтеркультурному місті»; театралізоване святкування Масляної на центральній площі; концерт «Крила весни», присвячений традиціям зустрічі весни у різних народів; День Європи; щорічний міський ярмарковий фестиваль «ЧерешнЁво!»; щорічний ярмарковий фестиваль «Медово»; святкування Дня Європи,  Міжнародного дня толерантності; Міс і Містер «Інтеркультурність»; міський фестиваль національних культур «Дружба»; майстер-класи з виготовлення національної атрибутики; тижні національних культур.

Гордістю Мелітополя є Інтеркультурний етнографічний музей «Кале», який засновано братами – Юрієм Макаровим та Михайлом Арабаджі, членами правління Громадської організації «Мелітопольське національно-культурне караїмське товариство «Джамаат».

Телерадіокомпанією «МТВ плюс» за підтримки відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області та Юрія Макарова створено програму «Інтеркультурна кухня «Готую для тебе – думаю про тебе», а також започатковано проект «Інтеркультурний Мелітополь», у рамках якого маленькі мелітопольці різних національностей вітають мешканців міста зі святами різними мовами.

Ще однією важливою демографічною особливістю Мелітополя є те, що це молодіжне й зокрема студентське місто. Значний відсоток студентської молоді Мелітополя становлять представники багатьох національностей і регіонів України.

Важливими чинниками, що визначають своєрідність міської атмосфери, є традиції і культивування історичної пам’яті поколінь більше ніж 100 етносів. Її значення актуалізується в контексті сучасних реалій, пов’язаних із зовнішньою агресією та окупацією окремих територій України, що є грізним викликом цілісності нашої держави та її мешканцям, значно ускладнює соціально-економічний розвиток регіону, зокрема, породивши явище внутрішньої міграції. Чисельність внутрішніх переселенців на початок літа 2015 року в Мелітополі становить 4156 осіб.

Вимоги часу зумовили значні зміни в управлінні містом, у менеджменті й науковому супроводі розвитку його соціально-культурної сфери, що втілились упродовж останніх років у координації зусиль громади, розробці системних підходів до управління, супроводу й корегування міжкультурних інтегративних процесів, започаткованих у 2008 році, коли на конкурсній основі місто було обрано першим і єдиним учасником від України у Програмі інтеркультурних міст Ради Європи.

Спираючись на історичний досвід своєї громади,  активісти Мелітополя приймають новітні виклики і докладають усіх зусиль до збереження української державності у протистоянні на Сході, вважають доречним і необхідним продовжувати інтеркультурний розвиток міста на якісно новому щаблі, пропонуючи «План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015–2020 рр.».

Приступаючи до розробки й реалізації «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015–2020 рр.», робоча група експертів із представників Мелітопольської міської ради та виконавчого комітету, депутатського корпусу, науковців, освітян, громадських організацій та мас-медіа виходила з чіткого розуміння актуальних проблем міста в контексті загальнополітичної ситуації в Україні, курсу української держави на євроінтеграцію, соціокультурних засад розвитку Мелітополя, викладених у «Стратегії розвитку міста Мелітополь до 2020 року», а також із результатів участі нашого міста у реалізації попередніх загальноєвропейських соціокультурних Програм та всього розмаїття соціокультурних чинників і умов сучасного міського життя.

Моделлю для оновлення Мелітополя в його активному прагненні до зміни існуючих стереотипів багатокультурного міста слугували й слугують  принципи інтеркультурності та кращі європейські зразки побудови міської спільноти нового типу. Нові концепти міжкультурної інтеграції було розроблено на основі аналізу міської політики, взаємного навчання й оцінки результатів утілення проекту «Міжкультурних міст», спільної ініціативи Ради Європи та Європейського Союзу й за активної безпосередньої участі громадськості і мешканців Мелітополя.

Як показала міська практика, прогрес у становленні розвиненого інтеркультурного середовища міста в багатьох напрямках уможливило максимально широке використання засобів культури для поглиблення існуючих міжкультурних взаємозв’язків і взаємовпливів у місті, що базувалось на злагодженості і системності роботи міської влади та представників національних громад, наукових підходах і ретельному моніторингу їх продуктивності. Уже через неповних чотири роки від початку планомірного впровадження міжкультурної програми, у 2012 році, така політика дала достатньо обнадійливі результати. Дослідження засвідчили усталеність думки  мешканців міста щодо позиціонування Мелітополя як міста інтеркультурного. Так, при розробці «Стратегії розвитку міста Мелітополь до 2020 року» з урахуванням думки не тільки експертів, але і його пересічних мешканців (проведено 10 фокусних груп і анкетне опитування серед більш ніж 12 тисяч респондентів), було виявлено, що 55,2% опитаних основну перевагу міста, порівняно з іншими містами України, бачать у його географічному розташуванні, 26,4% – у сприятливих кліматичних умовах, майже чверть (24,0%) респондентів – у його інтеркультурності. Якщо два перших фактори є об’єктивними і традиційно масово відзначаються в опитуваннях мелітопольців, то показники третього свідчать про визнання широкою громадськістю інтеркультурності  як стійкого компоненту бренду міста. Тому є всі підстави вважати, що виконана робота значною мірою сприяє консолідації думок городян із багатьох важливих питань.

Важливо зазначити, що системотворчим суб’єктом розробки стратегій і методів упровадження міської політики на попередніх етапах роботи став Центр Соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, чия активна діяльність дала можливість не тільки проводити поточний моніторинг, але й своєчасно оцінювати ефективність взаємодії органів самоврядування та національно-культурних товариств, визначати пріоритети в розробці інтеркультурної політики щодо реалізації «Стратегії розвитку міста Мелітополь».

Чинний «План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015–2020 рр.» повинен стати основою для майбутньої роботи з поглиблення інтеркультурних інтегративних процесів і, безумовно, буде всіляко підтримуватися мерією.

Основна мета пропонованого Плану – працювати разом заради подальшого розвитку міжкультурного Мелітополя як міста-лідера мережі інтеркультурних міст в Україні, створюючи умови та нові можливості для динамічного, інклюзивного, по-справжньому міжкультурного суспільства за участі всіх мешканців незалежно від їх етнічного походження, віросповідання, віку, статі, освіти.

План чітко визначає сьогоденні й перспективні потреби міста, поєднуючи собою п’ять тематичних напрямків, і є однією з найперших подібних ініціатив в Україні. Пріоритетними напрямками втілення Плану  є:

·       міжкультурна свідомість, освіта та міжкультурне спілкування;

·       активізація громадської діяльності, економічне та інформаційне забезпечення інтеркультурного розвитку;  

·       інтеркультурне планування та облаштування креативного міського простору;

·       привітальна політика міста та культурно-духовні практики громади;

·       туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної інтеграції міста.

Ми переконані, що розроблення інтеркультурної моделі міста Мелітополя та планування його міжкультурної діяльності сприятиме створенню єдиного за своєю суттю в Україні know-how, яким зможемо поділитися з нинішніми і майбутніми членами мереж інтеркультурних міст України, зміцнюючи свій імідж як міста-лідера, -інноватора, -центруінтеркультурної діяльності і залишаючись взірцем міжкультурних взаємин на теренах України.

Інтеграційна тема 1

 

МІЖКУЛЬТУРНА СВІДОМІСТЬ, ОСВІТА

ТА МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ

 

Основною метою напряму є реалізація потенціалу освіти і науки у розвитку суб’єктів міського громадянського простору, формування їх міжкультурної свідомості та навичок міжкультурної комунікації.

Пріоритетними напрямками є:

·       сприяння соціальній адаптації та громадянській інтеграції представників молодого покоління як активних, компетентних громадян;

·       набуття знань, вмінь та навичок міжкультурної комунікації;

·       розвиток основних системоутворюючих компонентів міжетнічної свідомості громадян.

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА  1.1

Сприяння об’єднанню громади міста задля розбудови і розвитку демократичної, правової, соціальної держави й громадянського суспільства

 

Операційне

завдання1.1.1

Підвищення рівня громадянської ідентичності та міжкультурної інформованості мешканців міста

Відповідальні

Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління освіти Мелітопольської міської ради, наукові бібліотеки ВНЗ, Мелітопольський міський краєзнавчий музей

Термін

Міжнародний день толерантності (листопад 2015, 2016, 2017 рр.), Міжнародний день рідної мови (лютий 2016, 2017 рр.), День Європи (травень 2016 р., травень 2017 р.), День Соборності (січень 2016, 2017 рр.), День культурного розмаїття (травень  2016, 2017 рр.)

Очікувані результати

Організація панорамно-вітражних виставок до Міжнародного дня толерантності, Дня рідної мови, Дня Європи й Дня культурного розмаїття

 

Операційне

завдання 1.1.2

Підвищення рівня міжкультурної свідомості, толерантності серед учнівської та студентської та молоді

Відповідальні

Управління освіти Мелітопольської міської ради, вищі навчальні заклади

Термін

Вересень-червень 2015-2016 рр.

Вересень-червень 2016-2017 рр.

Очікувані результати

Організація лекторію, екскурсій з історії та культури народів Запорізького краю

 

Операційне завдання  1.1.3

Підвищення рівня міжкультурної комунікації молоді

Відповідальні

Управління освіти Мелітопольської міської ради, вищі навчальні заклади, національно-культурні товариства

Термін

Листопад 2015, 2016, 2017 рр., травень 2016, 2017 рр., лютий 2016, 2017 рр.

Очікувані результати

Проведення молодіжних соціальних акцій, флеш-мобів, квестів, спортивних ігор з елементами національної атрибутики (Міжнародний день толерантності, День культурного розмаїття, День рідної мови)

 

Операційне завдання 1.1.4

Формування міжкультурної комунікативної компетенції учнівської молоді загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Відповідальні

МДПУ ім. Б. Хмельницького

Термін

Листопад 2016 р., жовтень 2017 р.

Очікувані результати

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні засади формування міжкультурної свідомості учня як потреба та необхідність»;

Проведення регіонального круглого столу «Організація процесу формування у дітей навичок міжкультурної комунікації в культурно-освітньому просторі»

 

Операційне завдання  1.1.5

Підготовка загальноміського конкурсу «Створи бренд міста з елементами інтеркультурної символіки» серед учнівської та студентської молоді

Відповідальні

Управління освіти Мелітопольської міської ради, вищі навчальні заклади

Термін

Травень 2016 р.

Очікувані результати

Презентація проектів (бренд міста з елементами інтеркультурної символіки

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 1.2

Формування інтеркультурної компетентності як системи знань та навичок

 

Операційне завдання  1.2.1

Формування електронних інформаційних фондів бібліотек мовами етнічних спільнот міста

Відповідальні

Відділ культури Мелітопольської міської ради, Управління освіти Мелітопольської міської ради, вищі навчальні заклади

Термін

Січень 2016 р.

Очікувані результати

Розробка та запуск веб-сторінки на сайті бібліотек

 

Операційне завдання 1.2.2

Формування навичок міжкультурного спілкування у дітей

Відповідальні

Єврейський общинний центр (Стаценко Г.В.), спілка ГО « Рада національних товариств»

Термін

Січень 2016 р.

Очікувані результати

Відкриття дитячого міжкультурного етноцентру з виховання толерантності та міжкультурної комунікації на базі єврейського общинного центру

 

Операційне завдання  1.2.3

Створення студентського етнокультурного театру

Відповідальні

Центр болгаристики (Пачев С.І.) 

Термін

Жовтень 2015 р.

Очікувані результати

Проведення театральних вистав, присвячених культурі етнічним спільнотам регіону

 

Операційне

завдання  1.2.4

Формування навичок національного рукоділля

Відповідальний

Центр освіти дорослих МДПУ ім. Б.Хмельницького

Термін

Грудень 2015 р.

Очікувані

результати

Організація курсів «Дизайн подарунків власними руками з елементами національної символіки» та «Сучасна мода з елементами національного декору»

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 1.3

Реалізація міжкультурної комунікативної компетентності в культурно-освітньому просторі міста

 

Операційне завдання 1.3.1

Підвищення рівня знання державної мови

Відповідальні

МДПУ ім. Б. Хмельницького

Термін

Жовтень-травень 2015-2016рр

Жовтень-травень 2016-2017рр

Очікувані результати

Організація курсів вивчення української мови

 

Операційне

завдання  1.3.2

Підвищення рівня міжкультурної обізнаності учнівської молоді

Відповідальні

Управління освіти Мелітопольської міської ради, спілка ГО «Рада національних товариств»

Термін

Лютий 2016 р.

Очікувані результати

Створення культурно-освітніх центрів етнічних спільнот у загальноосвітніх школах (із залученням волонтерів – представників національних спільнот)

 

Операційне завдання  1.3.3

Знайомство молоді з творами місцевих поетів та письменників

Відповідальні

ГО "Мелітопольське літературне об'єднання ім. П.Ловецького «Літо» (Непомняща С.В.)

Термін

Травень 2016 р., 2017 р.

Листопад 2015 р., 2017 р.

Лютий 2016 р., 2017 р.

Очікувані результати

Проведення «Літературних читань (віталень)» до Дня культурного розмаїття, Міжнародного дня толерантності, Дня рідної мови

 

Операційне завдання 1.3.4

Популяризація мов етнічних спільнот

Відповідальні

Спілка ГО «Рада національних товариств», караїмське національно-культурне товариство, єврейський общинний центр

Термін

Листопад 2016 р.

Очікувані результати

Міжкультурна «Етноабетка» та караїмський посібник «Хай лунає рідна мова»

 

Інтеграційна тема 2

 

АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

 

Основною метою напряму є соціально-економічне та інформаційне забезпечення інтеркультурного єднання міста  у партнерстві з громадським суспільством, владою, бізнесом та засобами масової інформації.

Пріоритетними напрямками для громадського, економічного та інформаційного забезпечення інтеркультурного єднання є:

·         активізація соціальності громадян у формуванні розвиненого громадянського суспільства та в культурній і політичній консолідації української нації;

·         налагодження соціального партнерства професійних та громадських організацій і рухів, засобів масової інформації, національних громад, бізнес-структур для формування відповідальності за збереження і зміцнення інтеркультурності регіону;

·         використання етнічного розмаїття як ресурсу економічного розвитку;

·         використання засобів масової інформації як механізму міжкультурного  діалогу.

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 2.1

Консолідація громадянського суспільства інтеркультурного міста

 

 

Операційне завдання

 2.1.1

Проведення моніторинга досліджень  ресурсного потенціалу громадського активу міста

Відповідальні

Управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохороними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв’язку з громадкістью, Спілка громадських організацій «Рада національних товариств»

Термін

Щоквартально

Очікувані результати

Щоквартально оновлення бази даних громадських організацій на сайті Мелітопольської міської ради, зареєстрованих у місті

 

 

Операційне завдання

 2.1.2

Проведення конкурсів проектів і програм для громадських організацій за пріоритетними напрямками, які визначаються міською  радою

Відповідальні

Управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохороними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв*язку з громадкістью, Мелітопольська міська рада

Термін

Щорічно до 01.06.

Очікувані результати

Положення про порядок проведення конкурсів проектів і програм для громадських організацій міста;

щорічне фінансування проектів і програм для громадських організацій, які стали переможцями за пріоритетними напрямками

 

 

Операційне завдання

 2.1.3

Моніторингове дослідження щодо ролі соціального середовища в формуванні інтеркультурної політики міста

Відповідальні

Центр соціологічних досліджень  МДПУ

ім. Б.Хмельницького

Термін

Грудень 2016 р., грудень 2017 р.

Очікувані результати

Звіт за результатами опитування «Соціально-культурний простір міста очима мелітопольців» та оприлюднення даних в засобах масової інформації

 

Операційне завдання

2.1.4

Забезпечення консолідації громадської діяльності на основі широкомасштабного діалогу в рамках інтеркультурної політики

Відповідальні

МДПУ ім. Б. Хмельницького, громадські організації, національно-культурні товариства, Спілка громадських організацій «Рада національних товариств»

Термін

Липень 2015 р.

Вересень 2016 р.

Січень 2017 р.

Очікувані результати

Заснування філософського клубу «Культура діалогу»,

школи толерантності на базі інтеркультурного музею «Кале»

 

 

Операційне завдання

 2.1.5

Ініціювання заходів щодо встановлення пам’ятних знаків  історичним особам, діяльність яких  пов’язана з інтеркультурним  розвитком регіону

Відповідальні

МДПУ ім. Б. Хмельницького, національно-культурні  товариства, Мелітопольський міський краєзнавчий музей, інтеркультурний музей «Кале», Спілка громадських організацій «Рада національних товариств», ГО «Спілка краєзнавців Мелітополя», Управління містобудування та архітектури, відділ культури

Термін

Липень 2015 – січень 2016 рр.

Очікувані результати

Встановлення пам’ятних знаків видатним історичним особам міста

 

Операційне завдання

 2.1.6

Реалізація культурно-мистецьких проектів з метою відродження національних культур і збереження кращих національних традицій

Відповідальні

Відділ культури, МДПУ ім. Б. Хмельницького, національно-культурні товариства, Спілка громадських організацій «Рада національних товариств", Управління стратегічного розвитку (Качура)

Термін

Серпень 2015 р.

Очікувані результати

Міжнародний форум за участю представників мережі інтеркультурних міст Європи та України

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 2.2

Інтеркультурний розвиток міста в партнерстві з бізнесом

 

 

 

Операційне завдання

 2.2.1

Підготовка проектів щодо інфраструктурної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва для молоді, представників етнічних спільнот та вимушених переселенців

Відповідальні

ГО «Комітет майбутнього»

Термін

Липень 2015 р.

Липень 2016 р.

Очікувані результати

-        Створення бізнес-інкубатора та коворкінг-центру;

-        організація бізнес-школи для представників етнічних спільнот та вимушених переселенців

 

Операційне завдання

 2.2.2

Розвиток народних та етнічних промислів

Відповідальні

Національно-культурні товариства, Спілка громадських організацій «Рада національних товариств», інтеркультурний музей «Калє»

Термін

Жовтень 2016 р.

Жовтень 2017 р.

Очікувані результати

Презентація-ярмарка виробів народних та етнічних промислів

 

 

 

Операційне завдання

2.2.3

Формування простору корпоративно-соціального партнерства шляхом налагодження бізнес-зв’язків з містами-побратимами і містами української та європейської мережі інтеркультурних міст

Відповідальні

Управління стратегічного розвитку міста,  міська координаційна  рада  з питань бізнесу у м.Мелітополі, ГО «Комітет майбутнього», національно-культурні товариства, Спілка громадських організацій «Рада національних товариств», відділ з розвитку промисловості, відділ з  розвитку підприємництва та захисту прав споживачів

Термін

Вересень 2015 р.- грудень 2017 р.

Очікувані результати

Укладання угод про співробітництво

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 2.3

Інформаційне забезпечення взаємодії влади та громадськості в рамках консолідації інтеркультурної громади

 

Операційне завдання

2.3.2

Використання засобів масової інформації як дієвого механізму інтеркультурного діалогу; сприяння  їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та національно-культурними товариствами

Відповідальні

Місцеві та регіональні ЗМІ

Термін

Грудень 2015 р., грудень 2016 р., грудень 2017 р.

Очікувані результати

Підготовка медіа-проектів:

·        «Тижні національних культур»,

·       «Готую для тебе – думаю про тебе»,

·       «Мелітополь інтеркультурний вітає!»

 

 

Операційне завдання

2.3.4

Здійснення  постійного  моніторингу  грантів і конкурсів для залучення коштів на підтримку інформаційного забезпечення заходів з інтеркультурного розвитку регіону

Відповідальні

Управління стратегічного розвитку міста,  місцеві та регіональні засоби масової інформації

Термін

Липень 2015 р. – грудень 2017 р.

Очікувані результати

Розміщення інформації на інвестиційному порталі виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

 

 

Інтеграційна тема 3

 

ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

 

Основною метою напряму є формування креативного простору міста, оптимізація творчих мейнстримів і підвищення рівня комфортності зон культури та дозвілля.

Пріоритетними напрямками є:

·        формування мережі атрактивних місць з урахуванням історико-культурного потенціалу на основі визначеної єдиної системи символів інтеркультурного бренду міста;

·        забезпечення можливостей для творчої самореалізації мешканців різних вікових, соціальних та культурних груп, підтримку місцевих культурних традицій, міжкультурного діалогу та розвитку нових творчих ініціатив;

·        активізація міської громади як креативного ресурсу інтеркультурного міста;

·        розвиток і просування проекту Меліто Парк;

·        реконструкція та розвиток мережі локальних культурно-дозвіллєвих та 1 рекреаційних зон як простору обміну творчими ідеями та досвідом.

·         

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 3.1

Популяризація інтеркультурної унікальності міста

 

Операційне завдання 3.1.1

Створення офіційного інтеркультурного бренд-буку міста

Відповідальні

Рекламна агенція «Візард»

Термін

Вересень 2016 р.

Очікувані результати

Розроблення інтеркультурного бренд-буку міста

 

Операційне завдання 3.1.2

Поширення та популяризації інтеркультурного бренду міста

Відповідальні

Управління стратегічного розвитку міста, інформаційний відділ, спілка ГО «Рада національних товариств»

Термін

Травень 2016 р.

Очікувані результати

Проведення інформаційної кампанії з використанням засобів зовнішньої реклами, ЗМІ, соціальних мереж із популяризації інтеркультурного бренду міста

 

 

Операційне завдання 3.1.3

Імплементація інтеркультурного бренд-буку в інфраструктурі міста

Відповідальні

Управління містобудування та архітектури, спілка ГО «Рада національних товариств»

Термін

Травень- вересень 2016 р.

Травень- вересень 2017 р.

Очікувані результати

·       Організація стріт-арту транспортних ланок між мікрорайонами (мости, балки та ін.), зупинок громадського транспорту (історична частина міста) з використанням інтеркультурної символіки

·       Проведення заходів з графіті та wall-art із використанням інтеркультурної тематики

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 3.2

Створення інформаційної бази культурних ресурсів міста

 

Операційне завдання 3.2.1

Формування інформаційної бази культурних, спортивних та мистецьких грантових пропозицій

Відповідальні

Управління стратегічного розвитку міста, Громадська рада

Термін

Грудень 2015 р.

Очікувані результати

-      електрона розсилка тематичних грантових пропозицій громадським організаціям міста

 

Операційне завдання 3.2.2

Інформаційна підтримка розвитку культурно-дозвіллєвої, мистецької та спортивної інфраструктури як ресурсу розвитку інтеркультурного міста

Відповідальні

Управління стратегічного розвитку міста, Відділ культури Мелітопольської міської ради, управління освіти, управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради, вищі навчальні заклади

Термін

Серпень-листопад 2015 р.

Вересень 2015 р.-квітень 2016 р.

Квітень – жовтень 2016 р.

Очікувані результати

-      створення електронної інформаційної бази культурно-дозвіллєвих і мистецьких об’єднань та спортивних клубів і гуртків

 

Операційне завдання 3.3.3

Розширення можливостей городян щодо поінформованості та доступу до культурних послуг

Відповідальні

Відділ культури Мелітопольської міської ради, Громадська рада

Термін

Квітень 2016 р.

Очікувані результати

Створення сторінки у соціальних мережах «Афіша Інтеркультуного Мелітополя»

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА№ 3.3

Формування простору відкритості, креативності та інтеркультуного діалогу

«Мелітополь – місто відкритих можливостей»

 

Операційне завдання3.3.1

Творче переформатування локальної культурно-дозвіллєвої інфраструктури з активним залученням інтеркультурних громад

Відповідальні

Управління містобудування та архітектури, відділ культури Мелітопольської міської ради, управління освіти, управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради, спілка ГО «Рада національних товариств»

Термін

Квітень-жовтень 2016 р.

Квітень-жовтень 2017 р.

Очікувані результати

-      оновлення й удосконалення культурних, дозвіллєвих та спортивних об’єктів локального значення

-      проведення Дня сусіда у мікрорайонах, дворах багатоповерхівок та локаціях приватного сектору та місцях компактного проживання етнічних спільнот

 

Операційне завдання 3.3.2

Популяризація відкритих майданчиків для творчої самореалізації  городян на базі центрального міського парку відпочинку та дозвілля «МЕЛІТО-ПАРК»

Відповідальні

Дирекція центрального міського парку, спілка ГО «Рада національних товариств»

Термін

Липень-жовтень 2015 р.

Квітень-жовтень 2016 р.

Квітень-жовтень 2017 р.

Очікувані результати

Надання майданчиків для творчої самореалізації городян:

«Час чеської мови» біля фонтану у парку; флеш-моб «Додай болгарської!»; «Волейбол з  німецької» тощо

 

Операційне завдання3.3.3

Розширення можливостей громадян міста реалізовувати власні культурні, мистецькі проекти та їх функціональна підтримка

Відповідальні

Дирекція центрального міського парку, відділ культури

Термін

Травень-вересень 2016 р.

Очікувані результати

Надання майданчиків для художнього та прикладного мистецтва

 

Інтеграційна тема 4

 

ПРИВІТАЛЬНА ПОЛІТИКА МІСТА

ТА КУЛЬТУРНО-ДУХОВНІ ПРАКТИКИ ГРОМАДИ

 

Основною метою напряму є консолідація інтеркультурної громади міста з новоприбулими, сприяння привітальній політиці та духовним практикам громадян на основі загальноєвропейських демократичних цінностей.

Пріоритетними напрямками є:

·       здійснення психологічного супроводу і надання методичної допомоги активістам, волонтерам, державним службовцям, з метою створення найбільш комфортних умов для людей, які опинилися в складній ситуації.

·       розвиток новітніх практик толерантності, міжетнічного та міжконфесійного спілкування на основі загальнолюдських цінностей для продовження діалогу між представниками влади, конфесійними спільнотами, мешканцями міста та новоприбулими.

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 4.1

Створення комплексної привітальної програми для новоприбулих

 

Операційне завдання 4.1.1

 

 

Належна підготовка відповідальних за прийом новоприбулих (співробітників міської адміністрації, представників громадських і релігійних організацій, волонтерів та інших)

Відповідальні

Мелітопольська міська організація Червоного Хреста України,  управління  соціального захисту населення, МДПУ ім. Б. Хмельницького (Фалько Н.М.)

Термін

Вересень-листопад 2015 р.

Очікувані результати

Розробка привітальної програми для новоприбулих «Дом дома»;

організація тренінгів для відповідальних за новоприбулими

 

Операційне завдання 4.1.2

 

 

Виявлення професійного ділового потенціалу новоприбулих у нових умовах для подальшого можливого працевлаштування, започаткування власної підприємницької діяльності тощо

Відповідальні

МДПУ ім. Б. Хмельницького (Фалько Н.М.), Центр зайнятості

Термін

Листопад-грудень 2015 р.

Очікувані результати

Тестування знань, вмінь та навичок новоприбулих для їх інтеграції в міську громаду

 

Операційне завдання 4.1.3

 

 

Відчуття комфортності новоприбулих, зменшення соціальної дистанції між вимушеними переселенцями та городянами

Відповідальні

Мелітопольська міська організація Червоного Хреста України, МДПУ ім. Б. Хмельницького (Фалько Н.М.), Центр зайнятості

Термін

Жовтень 2015 р.

Очікувані результати

Організація тренінгів

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 4. 2

Урегулювання конфліктів цінностей та формування здорового ментального клімату

 

Операційне завдання 4.2.1

Формування й розширення простору громадської злагоди й міжкультурного порозуміння

Відповідальні

Міська організація Червоного Хреста, штаб по роботі з переселенцями, МДПУ ім. Б. Хмельницького (Фалько Н.М.)

Термін

Вересень 2015 р. – вересень 2016 р.

Очікувані результати

Створення фахової групи міжкультурних посередників в зонах ризиків

 

Операційне завдання 4.2.2

Інтеграція переселенців у міську громаду

Відповідальні

Караїмське національно-культурне товариство «Джамаат», Міжконфесійна рада, МДПУ ім. Б.Хмельницького (Олексенко Р.І.)

Термін

Жовтень 2015 р, квітень-жовтень 2016 р.,

квітень-жовтень 2017 р.

Очікувані результати

Створення нових культурно-дозвіллєвих майданчиків на базі інтеркультурного етнографічного музею «Кале», інтеркультурного табору «Всесвіт» та агробіологічного комплексу МДПУ ім. Б.Хмельницького

 

Операційне завдання 4.2.3

Сприяння адаптації іноземних студентів до умов навчання у вищих навчальних закладах та життя міської інтеркультурної спільноти

Відповідальні

МДПУ ім.Б.Хмельницького (Фалько Н.М.)

Термін

Жовтень 2015 р.

Очікувані результати

Організація консультативного пункту соціально-культурної адаптації студентів-іноземців

 

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 4. 3

Сприяння міжконфесійній злагоді та взаємопорозумінню релігійних спільнот

 

Операційне завдання 4.3.1

Інформування мешканців міста про проведення міжкультурних богослужінь, спільних свят, передач, акцій тощо

Відповідальні

міжконфесійна Рада

Термін

Вересень-листопад 2015 року

 

Очікувані результати

Створення сайту «Віра та вірність» та

міжконфесійної карти (Інтернет або друкований ресурс) із зазначенням місця знаходження релігійних громад  міста

 

Операційне завдання 4.3.2

Проведення міжконфесійних релігійних заходів служителів церкви з представниками громадськості

Відповідальні

Відділ культури, Міжконфесійна Рада

Термін

Дні національних і релігійних свят

Очікувані результати

Молитовні сніданки/громадські трапези; міжконфесійні молитви (молебні) під час проведення національних та релігійних свят, днів пам’яті та  жалоби

 

Операційне завдання 4.3.3

Залучення вимушених переселенців та представників релігійних організацій і національних товариств до проведення етнокультурних заходів

Відповідальні

Відділ культури, Спілка ГО «Рада національних товариств», міжконфесійна Рада, штаб переселенців

Термін

Вересень 2015 р. – вересень 2016 р.

Очікувані результати

Сценарії та календарний план заходів: «Дні національних культур «Грецькі корені олімпіад»; «Караїмська кухня для кожного»; «Болгарське свято Баби Марти»; «Крила весни» тощо

 

Інтеграційна тема 5

ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО

ЯК ЧИННИКИ  МІЖКУЛЬТУРНОЇ   ІНТЕГРАЦІЇ

 

Основною метою напряму є формування привабливого іміджу інтеркультурного Мелітополя засобами туризму та краєзнавства; реалізація комплексу туристичних і краєзнавчих заходів, спрямованих на створення конкурентоспроможного туристичногопродукту.

Пріоритетними напрямками є:

·         покращення якості й асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів інтеркультурної спрямованості;

·         здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності з метою підтримки в’їзного та внутрішнього туризму;

·         використання краєзнавчого й туристичного потенціалу для інтеркультурного розвитку міста;

·         визначення перспектив подальшого розвитку туризму та краєзнавства в інтеркультурному місті.

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 5.1

Розвиток краєзнавчого руху в міжкультурному просторі м. Мелітополь

 

Операційне завдання 5.1.1

Комплексне накопичення і систематизація знань про інтеркультурний Мелітополь

Відповідальні

ГО «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», відділ культури, Мелітопольський міський краєзнавчий музей, МДПУ ім. Б. Хмельницького

Термін

Вересень 2017 р.

Очікувані результати

Підготовка історико-краєзнавчого нарису «Мелітополь-інтеркультурне місто»

 

Операційне завдання 5.1.2

Визначення та популяризація етнокультурних пам’яток міста

Відповідальні

Мелітопольський міський краєзнавчий музей,

МДПУ ім. Б. Хмельницького, ГО «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», управління містобудування та  архітектури

Термін

Червень 2016 р.

Очікувані результати

Складання переліку (реєстру) етнокультурних пам’яток;

розроблення нових тематичних екскурсій інтеркультурної спрямованості;

розробка дизайн-макету «Стометрівка»

 

Операційне завдання 5.1.3

Поширення інформації про історико-культурну спадщину національних культур громади міста

Відповідальні

Мелітопольський міський краєзнавчий музей, МДПУ ім. Б. Хмельницького, ГО «Спілка краєзнавців Мелітопольщини»

Термін

Жовтень 2016 р.

Очікувані результати

Підготовка макетів інформаційно-рекламної продукції історико-культурної спадщини

м. Мелітополя

 

 

ОПЕРАЦІЙНА МЕТА 5.2

Аналіз туристичногопотенціалу для формування привабливого іміджу інтеркультурного Мелітополя

 

Операційне завдання 5.2.1

Оцінка ресурсного потенціалу розвитку міського туризму

Відповідальні

Мелітопольський міський краєзнавчий музей, відділ муніципального маркетингу та прогнозування, ГО «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», Приазовський національний природний парк, ГО «Мелтуркласт», ГО «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», ГО «Мелітопольський клуб туризму «Дельта»

Термін

Березень 2017 р.

Очікувані результати

Складання реєстру (електронного й друкованого каталогів) об’єктів, які можуть бути залучені до інтеркультурних туристично-екскурсійних маршрутів;

створення бази даних (електронного й друкованого каталогів) суб’єктів туристичної діяльності та  підприємств туристичної індустрії

 

 

Операційне завдання5.2.2

Розробка стратегічних орієнтирів розвитку туристичної галузі Мелітополя

Відповідальні

Відділ муніципального маркетингу та прогнозування, МДПУ ім. Б. Хмельницького, громадська організація «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», Приазовський національний природний парк, ГО «Мелтуркласт», громадська організація «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», ГО «Мелітопольський клуб туризму «Дельта»

Термін

Грудень 2017 р.

Очікувані результати

Створення концепції розвитку туризму «Мелітополь туристичний – 2020»

 

 

Операційне завдання5.2.3

Інформаційна підтримка розвитку краєзнавства та туризму в інтеркультурному місті

Відповідальні

Громадська організація «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», Приазовський національний природний парк, ГО «Мелтуркласт», громадська організація «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», ГО «Мелітопольський клуб туризму «Дельта»

Термін

Квітень 2016 р.

Очікувані результати

Створення макетів  туристичної промоушен-продукції;

організація туристично-інформаційного центру на базі ГО «Мелтуркласт»

 

Операційне завдання5.2.4

Налагодження міжрегіональних і міжнародних інтеркультурних туристичних зв’язків

Відповідальні

Відділ муніципального маркетингу та прогнозування, МДПУ ім. Б. Хмельницького, громадська організація «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», Приазовський національний природний парк, ГО «Мелтуркласт», громадська організація «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», ГО «Мелітопольський клуб туризму «Дельта»

Термін

Грудень 2016 р.

Очікувані результати

Розробка й організація туристичних маршрутів та екскурсійних програм до міст-побратимів

м. Мелітополя та мережі інтеркультурних міст України і Європи

 

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Управління реалізацією «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015–2020 рр.», схваленого Мелітопольською міською радою, буде здійснювати робоча група, затверджена розпорядженням міського голови.

До складу робочої групи буде залучено представників органів влади, депутатського корпусу, наукових та освітніх закладів, громадських організацій, національно-культурних товариств, ЗМІ, підприємців, громадськості, а також експертів Програми інтеркультурних міст Ради Європи та інших зацікавлених суб’єктів.  Очолює робочу групу міський голова.

З  метою контролю за ходом реалізації Плану робоча група буде проводити свої засідання щоквартально. На засіданнях заслуховується інформація про результати моніторингу Плану, а також звіти осіб, відповідальних за виконання його конкретних завдань.

Моніторинг та оцінку реалізації Плану здійснюють управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету, відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, Спілка громадських організацій «Рада національних товариств». Робоча група зобов’язана аналітично оцінювати результати виконання й рекомендувати  прийняття тих чи інших рішень щодо оптимізації або корекції Плану.

Додатковим інструментом для відстеження та аналізу процесу міжкультурного розвитку міста Мелітополя у порівнянні з українськими містами та містами інших країн Європи є європейський «Індекс міжкультурних міст», який спонукає до більшої саморефлексії, стимулює пошук і набуття нових знань, заохочує до вдосконалення. «Індекс міжкультурних міст» супроводжується набором рекомендацій і пропозицій, розроблених Радою Європи, щодо пошуків натхнення і запозичення досвіду  успішної практики.

Фінансування заходів, визначених Планом, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету в межах реальних можливостей; субвенцій із державного та обласного бюджетів; спонсорських коштів, у тому числі благодійних акцій; грантів міжнародних культурних інституцій, амбасад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Керівники проекту:

Мінько Сергій Анатолійович - секретар Мелітопольської міської ради, голова робочої групи;

Рудакова Ірина Володимирівна - перший заступник міського голови;

Федоров Іван Сергійович - заступник міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради;

Бойко Світлана Олександрівна - заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань;

Дубініна Олена Василівна - керуючий справами виконкому Мелітопольської міської ради, заступник голови робочої групи;

Тімофєєв Павло Анатолійович – начальник управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв'язку з громадськістю;

Афанасьєва Людмила Василівна - директор Центру соціологічних досліджень МДПУ ім. Б.Хмельницького - заступник голови робочої групи;

Ксенія Хованова-Рубікондо - експерт Ради Європи з питань Інтеркультурноі Політики та Науковий Радник Програми "Інтеркультурні Міста" РЄ, Страсбург, Франція, консультант.

 

Інтеграційна тема 1:Міжкультурна свідомість, освіта та міжкультурне спілкування

 Керівники робочої групи: Єлісєєв Ігор Анатолійович – начальник управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області; Молодиченко Валентин Вікторович - ректор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького; Стаценко Ганна Володимирівна - голова правління громадської організації «Мелітопольська міська єврейська община»

 

Члени робочої групи:

 1. Букрєєва Ірина Вікторівна - кандидат філософських наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

2. Глинська Людмила Федорівна - кандидат філософських наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

3. Ґудзь Віктор Васильович - кандидат історичних наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

4. Демченко Галина Іванівна - провідний спеціаліст управління освіти Мелітопольської міської ради;

5. Єфіменко Інна Сергіївна - директор Центральної бібліотечної системи м.Мелітополь;

 6. Ковпак Світлана Вікторівна - директор Мелітопольського навчально-виховного комплексу №16 Мелітопольської міської ради Запорізької області;

7. Коржевнікова Алла Власівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач МДПУ ім.Б.Хмельницького;

8. Мельник Світлана Володимирівна - директор Мелітопольської гімназії №19 Мелітопольської міської ради;

9. Митяй Зоя Олегівна - кандидат філологічнихнаук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

10. Муртазієв Ернест Гафарович - викладач-стажист кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

11. Пачев Сергій Іванович - кандидат історичних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

12. Прийма Сергій Миколайович - проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

13. Покуса Інна Миколаївна - заступник директора з науково-методичної роботи спеціалізованої школи №23;

14. Ручка Лариса Олександрівна - методист методичного кабінету управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області;

15. Солоненко Анатолій Миколайович - перший проректор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького;

16. Тараненко Галина Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

17. Ченцов Олександр Миколайович - директор Малої академії наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради;

18. Ялпачик Софія Геліївна - член правління національно-культурного караїмського товариство «Джамаат».

 

Інтеграційна тема 2: Активізація громадської діяльності, економічне та інформаційне забезпечення інтеркультурного розвитку

 

Керівники робочої групи: Бойко Світлана Олександрівна - заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань; Арабаджі Олена Семенівна - кандидат географічних наук, доцент, проректор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького; Козерятська Наталія Михайлівна - голова комітету з розвитку духовності, моралі, культури, краєзнавства, туризму, благодійності та міжнаціональних відносин громадської ради при виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради

 

Члени робочої групи:

1. Абрамович Анна Юріївна- головний редактор КП «ТРК-Мелітополь» Мелітопольської міської ради;

2. Віслогузова Наталія Данилівна - член член правління національно-культурного караїмського товариство «Джамаат»;

3. Григорович Олександра Валеріївна- начальник відділу муніципального маркетингу та прогнозування  управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради;

4. Демідова Альбіна Павлівна - заступник голови правління Мелітопольської громадської організації «Російській Дім»;

5. Качура Анастасія Євгенівна- начальник управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради;

6. Левада Ольга Михайлівна- кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

7. Лещенко Катерина Олександрівна – член громадської організації «Комітет майбутнього. Солідарність і відповідальність»;

8. Макаров Юрій Сергійович- член правління національно-культурного караїмського товариство «Джамаат»;

9. Попенко Ярослав Володимирович - кандидат історичних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

10. Рудакова Ірина Володимирівна - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

11. Самбур Марина Леонідівна - директор телерадіокомпанії «MTB-плюс»;

12. Сінделі Ірина Миколаївна- голова громадської ради при виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради;

13. Синицька Юлія Ігорівна - кореспондент КУ "Мелітопольська міськрайонна газета "Новий день"

14. Троїцька Тамара Серафимівна- доктор філософських наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

15. Фокарді Олексій Корадович- голова громадської організації «Комітет майбутнього. Солідарність і відповідальність»;

16. Форис Анна Юріївна - редактор Інтернет-порталуnews.mspravka.info.

 

Інтеграційна тема 3: Інтеркультурне планування та облаштування креативного міського простору

 

Керівники робочої групи: Кириленко Любов Володимирівна - начальник відділу культури Мелітопольської міської ради; Орлов Андрій Володимирович - кандидат філософських наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького; Сорокін Олександр Володимирович - арт-директор рекламного агентства «Візард»

Члени робочої групи:

1.              Бабаєва Наталія Олегівна - керівник молодіжного клубу громадської організації «Мелітопольська міська єврейська община»

2.              Глебова Наталя Іванівна - кандидат соціологічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

3.              Губська Наталія Юріївна - начальник управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради

4.              Денисюк Надія Михайлівна - голова правління громадської організації майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Надія»

5.              Донець Ірина Федорівна - директор Центру дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради

6.              Єгорова Ольга Ігорівна - секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу культури Мелітопольської міської ради

7.              Іванова Наталя Анатоліївна - депутат Мелітопольської міської ради

8.              Кардашов Володимир Миколайович - кандидат педагогічних наук, директор Мелітопольської філії Київського університету реклами

9.              Маслов Станіслав Андрійович - студент 3-го курсу спеціальності «соціологія» Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького

10.          Мирошниченко Галина Геннадіївна - голова правління громадської організації «Мелітопольське національно-культурне караїмське товариство «Джамаат»

11.          Науменко Людмила Миколаївна - член правління громадської організації «Мелітопольське Україно-Польське культурно-просвітнє товариство «Полонія»

12.          Плехун Роман Сергійович креативний директор рекламного агентства «Візард»

13.          Прохоренко Ксенія Андріївна - член громадської організації «Мелітопольська міська єврейська община»

14.          Сажнєв Михайло Леонідович - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського педагогічного університету ім. Б.Хмельницького

15.          Семікін Михайло Олександрович - кандидат філософських наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

16.          Сердюк Валентина Вікторівна - керівник гуртків Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

17.          Сукач Артем Сергійович - студент 3-го курсу спеціальності «соціологія» Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького.

 

Інтеграційна тема 4: Привітальна політика міста та культурно-духовні практики громади

Керівники робочої групи: Фалько Наталя Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Троїцька Олена Михайлівна - кандидат філософських наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Брицин Михайло Васильович - пресвітер релігійної громади «Церква Євангельських християн «Благодать»

 

Члени робочої групи:

1.              Віслогузова Наталя Данилівна - член правління караїмської громади «Джамаат», адміністратор центра «Кале»;

2.              Гайденко Марія Олексіївна - студентка денної форми навчання спеціальності «соціологія», Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

3.              Гонсьор Адам Адамович - настоятель релігійної громади Успіння Пресвятої Діви Марії римсько-католицької церкви (костьолу) м. Мелітополя Запорізької області, Харківсько-Запорізької діє цезії;

4.              Дем’яненко Анатолій Миколайович - представник християнської харизматичної Церкви «Нове покоління»;

5.              Журавльов Валентин Анатолійович - пастор Вільної церкви Євангельських Християн «Джерело життя»;

6.              Креницький Петро Адамович - настоятель релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці Донецько-Харківського Екзархату Української греко-католицької церкви в м. Мелітополі;

7.              Мирошник Денис Васильович - Дзогген-община в м. Мелітополі;

8.              Нємикін Анатолій Валерійович - пастор релігійної громади Апостольської Християнської Церкви України «Слово Життя» міста Мелітополя Запорізької області;

9.              Протоієрей Максим (Смирнов) - благочинний церков міста Мелітополя Української православної церкви;

10.          Смагін Олександр Сергійович - голова релігійної громади свідомості Крішни міста Мелітополь Запорізької області.

 

Інтеграційна тема 5: Туризм і краєзнавство як чинники міжкультурної інтеграції міста

 

Керівники робочої групи: Ібрагімова Лейла Різаївна - директор Мелітопольського міського краєзнавчого музею; Арсененко Ірина Анатоліївна  - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького; Харченко Віктор Кузьмич - голова правління туристичного кластеру Мелітопольщини «Мелтуркласт».

Члени робочої групи:

1.              Байтеряков Олег Зуфарович - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

2.              Марченко Оксана Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

3.              Донченко Лариса Михайлівна - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

4.              Донець Ірина Анатоліївна - кандидат географічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького;

5.              Барабоха Наталя Миколаївна - завідувач наукового відділу Приазовського національного природного  парку;

6.              Бернага Наталія Юріївна - голова правління громадської організації Запорізького обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні;

7.  Беца Оксана Миколаївна - науковий співробітник Мелітопольського міського краєзнавчого музею;

8.  Єрмак Валентина Андріївна - господар агросадиби «Гостини у Валентини»;

9.  Ібрагімова Зарема Ісмаіловна - молодший науковий співробітник Мелітопольського міського краєзнавчого музею;

10.          Кара Поліна Олексіївна - головний спеціаліст відділу муніципального маркетингу та прогнозування управління стратегічного розвитку міста, секретар робочої групи по створенню проектної розробки міської моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополь на 2015-2020 рр.»;

11.          Красько Наталія Сергіївна - член правління громадської організації «Мелітопольське товариство болгарської культури «Балкани»;

12.          МаргарянМарінеЛьоваівна - молодіжна організація "Вірменське товариство "Масіс"

13.          Різник Володимир Іванович - голова правління громадської організації «Спілка краєзнавців Мелітопольщини»;

14.          Сорокіна Цвєтана Володимирівна - лаборант Мелітопольського державного педагогічного  університету ім. Б. Хмельницького;

15.          Суханова Євгенія Вячеславівна - молодший науковий співробітник Мелітопольського міського краєзнавчого музею;

16.          Топалова Олеся Іллівна - президент громадської організації Мелітопольський клуб туризму «Дельта»;

17.          Фоміна Ольга Олександрівна - молодший науковий співробітник Мелітопольського міського краєзнавчого музею.