Шановні студенти – контрактники!

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького повідомляє Вам про те, що оплата за І семестр навчального року студентами всіх курсів денної форми навчання вноситься до 10.09.2016 року, студентами всіх курсів заочно-дистанційної форми навчання під час осінньої сесії, за ІІ семестр навчального року студентами всіх курсів денної форми навчання та студентами всіх курсів заочно-дистанційної форми навчання вноситься до 03.02.2017 року. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник (студент) сплачує виконавцю (Університету) пеню за кожний день прострочення відповідно до умов договору ( п.5.2 договору укладеного до 2016 року, п.2 розділу «Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань» договору укладеного з 01.09.2016 року)

 

Виходячи з вище переліченого, Ректорат університету звертається до Вас з проханням вносити оплату за надання освітніх послуг своєчасно для уникнення проблем з виконання договірних зобов’язань.

 

Реквізити для оплати за навчання

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Код ОКПО 02125237
Роз/рах. 31250285100641
Банк Держказначейська служба України м.Київ
МФО 820172
Призначення платежу: оплата за навчання П.І.Б (повністю) по спеціальності (указати) курс (указати)

 

Реквізити для оплати за проживання у гуртожитку

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Код ОКПО 02125237
Роз/рах. 31257285200641
Банк Держказначейська служба України м.Київ
МФО 820172
Призначення платежу: оплата за проживання у гуртожитку №_______ П.І.Б (повністю)