Положення про сертифікаційні освітні програми Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма  заходів з реалізації системи професійного зростання науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (2021 – 2022 н.р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма  заходів з реалізації системи професійного зростання науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр неперервного професійного розвитку освітян у рамках роботи “Методичної майстерні педагога Нової української школи” проводить Сесії практико орієнтованих методичних заходів для освітян.

Зимова сесія  Методична майстерня педагога нової української школи з 08.01.2020- по 10.01.2020 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Осіння сесія Методичної майстерні педагога Нової української школи з 28.10.2018- по 01.11.2018 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: СВІТОВІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ, УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ”(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

 

План роботи Науково-методичної ради університету на березень 2019 року.

Методична майстерня педагога нової української школи весіння сесія.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План заходів Центру неперервного професійного розвитку освітян у рамках роботи “Методичної майстерні педагога Нової української школи”

Зимова сесія з 08.01.2019- по 24.01.2019** (ПРОГРАМА ФОРУМУ)

Осіння сесія з 30.10.2018- по 02.11.2018**

** Зареєструватися на будь-який захід можна за посиланням, або натиснувши на відповідний курс, що поданий у таблиці плану заходів.

 

Порядок видачі сертифікатів про проходження підвищення кваліфікації відповідно до рішення колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 15.05.2018 (протокол № 3) та наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 29.11.2018 № 711

 

Центр неперервного професійного розвитку освітян є осередком неформальної професійної освіти, спрямованої на професійне зростання вчителів заклади загальної освіти,  інноваційних навчальних закладів, викладачів закладів вищої освіти. Метою діяльності Центру є створення умов для стимулювання інноваційної діяльності педагогів і педагогічних колективів.

 Основними завданнями Центру є такі:

  • сприяти розвитку методологічної культури педагогів, формування атмосфери творчості та пошуку в педагогічних колективах; 
  • залучення науковців для інтеграції науки і практики;

Напрями діяльності Центру

  • організація діяльності проблемних і творчих груп для вирішення актуальних для закладів загальної освіти проблем; 
  • проведення курсів для вчителів з актуальних проблем сучасної освіти;
  • первинна експертиза та апробація авторських НМК педагогів;
  • організація роботи з молодими фахівцями; 
  • випуск інтерактивного методичного матеріалу на сайті МДПУ імені Богдана Хмельницького

 

Започатковано Методичну майстерню педагога НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Про діяльність Методичної майстерні вчителя нової української школи Центру неперервного професійного розвитку освітян

Навчальний семінар “Алгоритм формування іншомовної комунікативної компетентності особистості” (доповідач – декан філологічного факультету, доцент Коноваленко Тетяна Василівна);

Навчальний семінар “Опанування англійської мови засобами онлайн-технологій” (доповідач – доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Гуров Сергій Юрійович).

Актуальний зміст наукової і методичної роботи кафедр як маркер якісної освіти в умовах освітніх реформ