Практична підготовка здобувачів вищої освіти

* Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у МДПУ

* Система оцінювання виробничої (педагогічної) практики студентів IV–V курсів

* Угода про проведення педагогічної практики студентів МДПУ

* Направлення на практику

* Довідка на оплату праці