Анкета першокурсника (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Запобігання конфлікту інтересів, розповсюдження булінгу та сексуальних домагань очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Здобувачі вищої освіти про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання в МДПУ» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ очима роботодавця» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Університет очима випускників» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Якість викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Якість освітніх послуг у процесі дистанційного навчання очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Якість практичної підготовки  очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Основні корупційні ризики очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Якість освітніх програм очима науково-педагогічних працівників» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкета «Навчання через дослідження очима аспірантів» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

АНКЕТА«Виявлення проблем щодо запобігання, попередження та протидії булінгу, дискримінації та сексуальним домаганням очима науково-педагогічних працівників та співробітників університету» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

АНКЕТА«Виявлення проблем щодо запобігання, попередження та протидії булінгу, дискримінації та сексуальним домаганням очима здобувачів освітнього процесу» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)