Анкета «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти»

Анкета «Запобігання конфлікту інтересів, розповсюдження булінгу та сексуальних домагань очима здобувачів вищої освіти»

Анкета «Здобувачі вищої освіти про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання в МДПУ»

Анкета «Інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті очима здобувачів вищої освіти»

Анкета «Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти»

Анкета «Удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ очима роботодавця»

Анкета «Університет очима випускників»

Анкета «Якість викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною очима здобувачів вищої освіти»

Анкета «Якість освітніх послуг у процесі дистанційного навчання очима здобувачів вищої освіти»

Анкета «Якість практичної підготовки  очима здобувачів вищої освіти»