Центр дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького було створено у 2012 році.

ЦДН є структурним підрозділом Університету з нормативно-правовою базою, кадровим, матеріально-технічним забезпеченням. До кадрового складу ЦДН входить директор центру Наумук Ірина Миколаївна, інженер-програміст Петровський Віталій Вікторович та старший лаборант Корзун Наталія Іванівна.

Основним завданням ЦДН є впровадження елементів дистанційного навчання в Університеті на рівні навчального процесу, довузівської підготовки, підвищення кваліфікації. 

Навчальний процес з елементами дистанційного навчання в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття; практична підготовка; контрольні заходи.

ЦДН здійснює:

  • координацію дій структурних підрозділів університету у системі дистанційного навчання;
  • експертну оцінку дистанційних курсів;
  • планування, організацію та контроль навчання студентів у системі дистанційного навчання;
  • планування, організацію та контроль діяльності науково-педагогічних працівників кафедр у системі ДН;
  • допомога у наповненні електронних навчально-методичних комплексів на сайті дистанційного навчання науково-педагогічним працівникам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.