Структурний підрозділ Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького розпочинає свою історію з 2012 року, коли було створено Центр дистанційного навчання.  У 2018 році його реорганізовано у Центр освітніх дистанційних технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 ЦОДТ є структурним підрозділом Університету з нормативно-правовою базою, кадровим, матеріально-технічним забезпеченням. До кадрового складу Центру освітніх дистанційних технологій входить директор центру Наумук Ірина Миколаївна, інженер-програміст Петровський Віталій Вікторович та старший лаборант Корзун Наталія Іванівна.

Основним завданням Центру освітніх дистанційних технологій є впровадження освітніх дистанційних технологій в Університеті на рівні навчального процесу, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, підвищення кваліфікації. 

Навчальний процес з елементами освітніх дистанційних технологій в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття; практична підготовка; контрольні заходи. 

Центр освітніх дистанційних технологій здійснює:

  • координацію дій структурних підрозділів університету у системі Центру освітніх дистанційних технологій;
  • експертну оцінку електронних навчально-методичних комплексів дисциплін;
  • планування, організацію та контроль навчання студентів у системі ЦОДТ;
  • планування, організацію та контроль діяльності науково-педагогічних працівників кафедр у системі ЦОДТ;
  • допомога у наповненні електронних навчально-методичних комплексів на сайті Центру освітніх дистанційних технологій науково-педагогічним працівникам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.