• Положення про Центр освітніх дистанційних технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ
   • План роботи Центру освітніх дистанційних технологій (ПЕРЕГЛЯНУТИ)


Структурний підрозділ Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького розпочинає свою історію з 2012 року, коли було створено Центр дистанційного навчання.  У 2018 році його реорганізовано у Центр освітніх дистанційних технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

ЦОДТ є структурним підрозділом Університету з нормативно-правовою базою, кадровим, матеріально-технічним забезпеченням. До кадрового складу Центру освітніх дистанційних технологій входить директор центру Чорна Альона Віталіївна, провідний інженер Сердюк Ірина Минолаївна, лаборант Марков Єгор Вікторович.

Перейти на сайт Центру освітніх дистанційних технологій

Основним завданням Центру освітніх дистанційних технологій є впровадження освітніх дистанційних технологій в Університеті на рівні навчального процесу, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, підвищення кваліфікації. 

Навчальний процес з елементами освітніх дистанційних технологій в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття; практична підготовка; контрольні заходи. 

Центр освітніх дистанційних технологій здійснює:

 • координацію дій структурних підрозділів університету у системі Центру освітніх дистанційних технологій;
 • експертну оцінку електронних навчально-методичних комплексів освітніх компонентів;
 • планування, організацію та контроль навчання студентів у системі ЦОДТ;
 • планування, організацію та контроль діяльності науково-педагогічних працівників кафедр у системі ЦОДТ;
 • допомога у наповненні електронних навчально-методичних комплексів на сайті Центру освітніх дистанційних технологій науково-педагогічним працівникам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
 • розміщення у каталозі анотацій вибіркових освітніх компонентів;
 • розміщення анкет для здобувачів вищої освіти та зовнішніх стейкхолдерів;
 • реєстрація користувачів на сайті ЦОДТ.