Структурний підрозділ Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького розпочинає свою історію з 2012 року, коли було створено Центр дистанційного навчання.  У 2018 році його реорганізовано у Центр освітніх дистанційних технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 ЦОДТ є структурним підрозділом Університету з нормативно-правовою базою, кадровим, матеріально-технічним забезпеченням. До кадрового складу Центру освітніх дистанційних технологій входить директор центру Наумук Ірина Миколаївна, провідний інженер Сердюк Ірина Минолаївна, лаборант Левіна Людмила Дмитрівна.

Перейти на сайт Центру освітніх дистанційних технологій

Основним завданням Центру освітніх дистанційних технологій є впровадження освітніх дистанційних технологій в Університеті на рівні навчального процесу, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, підвищення кваліфікації. 

Навчальний процес з елементами освітніх дистанційних технологій в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття; практична підготовка; контрольні заходи. 

Центр освітніх дистанційних технологій здійснює:

  • координацію дій структурних підрозділів університету у системі Центру освітніх дистанційних технологій;
  • експертну оцінку електронних навчально-методичних комплексів дисциплін;
  • планування, організацію та контроль навчання студентів у системі ЦОДТ;
  • планування, організацію та контроль діяльності науково-педагогічних працівників кафедр у системі ЦОДТ;
  • допомога у наповненні електронних навчально-методичних комплексів на сайті Центру освітніх дистанційних технологій науково-педагогічним працівникам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.