Оновлене інфо від МОН України:
1. Мережа спеціалізованих вчених рад (станом на 4 березня 2020 року)
2. Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради (станом на 4 березня 2020 року)

Інфо з https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad