Здобувач: ШЕДЛОВСЬКА ЯНА ІГОРІВНА

Тема дисертаційного дослідження: «Дешифрування та аналіз багатовимірних фотограмметричних зображень високої просторової розрізненості»  (Автореферат) (Дисертація)

 Науковий керівник: 

Гнатушенко Володимир Володимирович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України, м. Дніпро).

Роботу виконано в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара України Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро).

Офіційні опоненти: 

Ванін Володимир Володимирович – доктор технічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Національного технічного університету України («Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ) (Відгук);

Щербина Віктор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної механіки та комп’ютерного проектування ім. В.М. Найдиша» (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь) (Відгук).

Захист відбудеться 27 квітня 2020 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, МДПУ імені Богдана Хмельницького, ауд. 35.


Здобувач: ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання резонансу хитної пружини» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник

Семків Олег Михайлович – доктор технічних наук, професор, проректор-начальник відділу організації служби (Національний університет цивільного захисту України).

Робота виконана у Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків).

Офіційні опоненти: 

Караєв Олександр Гнатович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри сільськогосподарських машин (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного) (Відгук);

Залевська Ольга Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») (Відгук).

Захист відбудеться 28 вересня 2020 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, МДПУ імені Богдана Хмельницького, ауд. 35.


Здобувач: КРАВЦІВ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА

Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання покриття об’єктів з урахуванням обмежень спеціального виду» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: 

Соболь Олександр Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту   (Національний університет цивільного захисту України).

Робота виконана у Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків).

Офіційні опоненти: 

Аушева Наталія Миколаївна – доктор технічних наук, доцент,  професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») (Відгук);

Реута Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) (Відгук).

Захист відбудеться 26 вересня 2019 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, МДПУ імені Богдана Хмельницького, ауд. 35.


Здобувач: ТРУШКОВ ГЕРМАН ВІТАЛІЙОВИЧ

Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання поверхонь багатозахідної чистової черв’ячної фрези» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник:

Ісмаілова Неллі Петрівна  – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерної механіки (Військова академія (м. Одеса))

Робота виконана у Військовій академії Міністерства оборони України (м. Одеса).

Офіційні опоненти: 

Куценко Леонід Миколайович  – доктор технічних наук, професор,  професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки  (Університет цивільного захисту України (м. Харків)) (Відгук);

Яблонський Петро Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)) (Відгук).

Захист відбудеться 27 березня 2019 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач: ДАНІЛІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання розміщення  неорієнтованих еліпсів за заданими обмеженнями» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник:

Комяк Валентина Михайлівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний університет цивільного захисту України)

Робота виконана в Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків).

Офіційні опоненти:

Аушева Наталія Миколаївна – доцент,  професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») (Відгук);

Мартин Євген Володимирович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій (Львівський державний  університет безпеки життєдіяльності) (Відгук).

Захист відбудеться 5 квітня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач: ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання вертикального планування земельної ділянки засобами точкового БН-числення» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник:

Караєв Олександр Гнатович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри сільськогосподарських машин (Таврійський державний агротехнологічний університет)

Робота виконана в Таврійському державному агротехнологічному університеті (м. Мелітополь).

Офіційні опоненти:

Куценко Леонід Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України) (Відгук);

Залевська Ольга Валеріївна – кандидат технічних наук, ст. викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені І.Сікорського) (Відгук).

Захист відбувся 21 вересня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач: ЗАЛЕВСЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання процесів нелінійної динаміки методом фрактальної апроксимації» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник:

Ванін Володимир Володимирович – доктор технічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)

Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

Офіційні опоненти:

Куценко Леонід Миколайович – доктор технічних наук, професор,  професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України) (Відгук);

Захарова Тетяна Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проектування технічних систем (Сумський національний аграрний університет) (Відгук).

Захист відбувся 15 вересня 2016 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач: ТАБАКОВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Тема дисертаційного дослідження: «Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з врахуванням їх додаткових властивостей» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник:

Ткаченко Володимир Пилипович – кандидат технічних наук,  професор, завідувач кафедри медіасистем і технологій (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Офіційні опоненти:

Юрчук Володимир Петрович – доктор технічних наук,  професор, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») (Відгук);

Сидоренко Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») (Відгук).

Захист відбувся 15 вересня 2016 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач: ХОЛОДНЯК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Тема дисертаційного дослідження: «Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник:

Гавриленко Євген Андрійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної геометрії ім. В.М. Найдиша Таврійського державного агротехнологічного університет.

Робота виконана в Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Офіційні опоненти:

Ванін Володимир Володимирович – доктор технічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Відгук);

Реута Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Відгук).

Захист відбувся 28 квітня 2016 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.02 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.