Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО

 

Ліцензований обсяг

– Перший (бакалаврський) рівень – 1635 осіб (на рік) 

– Другий (магістерський) рівень – 1190 осіб (на рік)

– Третій (освітньо-науковий) рівень – 85 осіб (на рік)

Фактична кількість осіб, які навчаються в ЗВО

– Денна форма навчання – 2031 особи

– Заочна форма навчання – 1389 особа

– Аспірантура та докторантура – 59 особи