– Денна форма навчання – 2473 особи
– Заочна форма навчання – 1131 особа
– Аспірантура та докторантура – 62 особи