ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ за темами науково-дослідної  роботи, що виконувались  на кафедрах до 2020 року


Збірник матеріалів Студентського науково-практичного онлайн форуму, який відбувся у м. Мелітополі 22 листопада 2019 р.


ІІ МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ»
за участю Ради молодих вчених і Наукового товариства студентів і молодих вчених (27 квітня 2018 р.)

Програма

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


І ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ

«Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» (Мелітополь, 24 квітня 2019 року)

Програма

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ І ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Регіональна міждисциплінарна конференція “Актуальні питання здоров’я населення у третьому тисячолітті” НАКАЗ


Збірник тез за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНЦІОНУВАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ”


І ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ” (ПРОГРАМА ФОРУМУ)

 

Регіональний практичний семінар «Використання методів арт-терапії в корекції емоційно-вольової сфери учасників освітнього процесу»
Мета: Вдосконалити професійні здібності та компетентності практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл міста та району для використання арт-терапевтичних методів у корекції емоційної сфери учасників освітнього процесу

 

Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя”

 

Регіональна науково-практична конференція «Соціально-психологічна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії»

 

Семінар-тренінг «Методична скарбничка майбутнього вчителя Нової української школи»
Метою проведення семінару стали презентації основних наукових інновацій з формування компетентностей в системі освіти в контексті Нової української школи.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до розвитку творчої активності дітей та молоді в культурно-освітньому просторі»

 

ІV науково-просвітницький семінар вчителів початкових класів «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»
Метою проведеного семінару стала зацікавленість вчителів міста та району у вирішенні проблеми з формування життєвих компетентностей молодших школярів  на основі безперервної екологічної просвіти, виховання   почуття приналежності до великого світу природи.

 

Науково-методичний семінар «Використання сучасних інноваційних інструментів в роботі психолога: на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя»
Мета: Ознайомити учасників семінару з особливостями використання сучасних інноваційних інструментів психологом Нової української школи (на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя»), актуалізація професійних компетентностей та процесу саморозвитку й саморефлексії фахівців у галузі освіти

 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології»

 

Тренінг-соціодрама «Сучасна школа: інструкція користувача»
Мета: Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя в період навчання в закладі вищої педагогічної освіти, формування здатності до діалогічного спілкування між суб’єктами сучасного освітнього процесу

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя в умовах реалізації концепції нової української школи»

 

Майстер-клас «Методична скарбничка вчителя початкових класів Нової української школи»
Мета заходу:

 • ознайомити учасників майстер-класу із сучасними технологіями навчання учнів початкових класів через залучення до практичної діяльності;
 • ознайомити вчителів з особливостями організації освітньо-виховного процесу в умовах запровадження Концепції Нової української школи;
 • продемонструвати особливості організації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства»;
 • показати різноманітні форми освітньо-виховного процесу, які застосовується в оновленому руслі, відповідно до сучасної освітньої політики

 

Майстер-клас «Сучасні інноваційні технології в освітньому процесі Нової української школи»
Мета: Ознайомлення учасників майстер-класу з особливостями використання сучасних інноваційних технологій в освітньому просторі Нової української школи,  актуалізація професійних  компетентностей та процесу саморозвитку фахівців у галузі освіти,  сприяння ефективній побудові особистісної та професійної траєкторії фахового зростання

 

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання»

 

І Всеукраїнський форум-презентація «Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття»

 

ІІІ Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку»
Метою проведення семінару стали презентації основних наукових досягнень членів студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» з формування еколого-орієнтованих цінностей в системі безперервної екологічної освіти в контексті Нової української школи.

 

Семінар-тренінг «Булінг у закладах освіти: реалії сучасності»
Мета: ознайомлення учасників семінару з психолого-педагогічними особливостями проявів булінгу у сучасному освітньому просторі та визначення методів його профілактики та запобігання.

 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «ВІДРОДЖЕННЯ»

 

Науково-методиний семінар «Зв’язок дошкільних навчальних та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у вихованні дітей старшого дошкільного віку художньо-естетичного спрямування»

 

ІІІ Науково-практичний  семінар  «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами»
Мета: Визначити ефективні шляхи формування освітяни м. Мелітополя та інклюзивного середовища

 

ІV регіональна науково-практична конференція учнівської молоді “Людина і світ”

 

Науково-практичний семінар «Система роботи практичного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку»
Мета: Вдосконалити професійні здібності та компетентності практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл Мелітопольського району щодо врахування вікових особливостей школярів в освітньому процесі

 

Семінар-тренінг Розвиток початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
Мета: Підвищення професійної компетентності вчителів початкових класів Мелітопольського району в контексті реалізації завдань Нової української початкової школи.


Майстер-клас Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я»

Чудеснее песка нет для детей забавы,
Его всегда имеется в достатке,
Течёт он нежно так сквозь руки,
Что не сравнить его ни с чем…

Йоахим Рингельнац “Детский песок”

 

Сьогодні взаємодія з піском, або пісочна терапія, стає найпопулярнішою в психологічній, психотерапевтичній та педагогічній практиці. Недарма кажуть, що шлях, яким має рухатися потік життя, написаний на піску. В рамках презентації майстер-класу розкривається проблема формування, зміцнення, збереження і відновлення психологічного благополуччя особистості, що була, є і буде завжди актуальною.

Авторська техніка об’ємної пісочної мандали «Грані власного Я» зорієнтована на притаманний кожній людині внутрішній потенціал здоров’я і сили. Вона акцентує увагу на природному вияві думок, почуттів та настрою в творчості, прийняття особистості такою, якою вона є. Для клієнта – це спосіб розповісти про свої проблеми, продемонструвати свої страхи та позбавитись їх, а також емоційного напруження.

Пляшечка з пісочною картиною вражає і дивує. Яким загадковим чином хаос піщинок зміг укластися в настільки дивовижні і складні візерунки, колірні структури і навіть повноцінні малюнки? Малювати піском в пляшці захоплююче і цікаво! Реалізація даної техніки  допомагає включитися у творчий процес з перших хвилин після початку заняття навіть його найменшим учасникам. Малювати піском відносно не важко, і це дає можливість людині  дослідити власні можливості, ресурси та грані.  Пісок несе в собі можливість трансформації. Ця “розмова” рук з піском дає величезний психокорекційний ресурсний ефект.

          1 листопада 2018 року викладачі кафедри психології – Царькова Ольга Вікторівна (д.психол.н., доцент) та Варіна Ганна Борисівна (ст. викл.) провели майстер клас «Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я». Приймали участь у майстер-класі 12 практичних психологів з різних шкіл м. Мелітополя.

          Метою заходу було ознайомлення учасників  з особливостями використання інноваційних  технологій в просторі нової української школи (на прикладі створення об’ємної пісочної мандали), актуалізація професійних  компетентностей та процесу саморозвитку й саморефлексії фахівців у галузі освіти. В рамках майстер-класу учасники:

 • ознайомилися з особливостями використання мандали в арт-терапевтичному просторі;
 • дізналися про специфіку методу пісочної анімації в психокорекційній та консультативній практиці;
 • визначили алгоритм створення об’ємної пісочної мандали.

          Апогеєм участі у майстер-класі стала індивідуальна робота зі створення особистої пісочної мандали «Грані власного Я», де психологи мали змогу:

 • усвідомити різні сторони власної особистості, свої потенцій і можливості;
 • підвищити рівень психологічної компетенції;
 • познайомитися з новими засобами самопізнання. особистісного зростання, прийняття себе;
 • відновити душевну рівновагу та гармонію;
 • пізнати свою унікальність та неповторність разом з нами та чарівним піском.

Матеріал підготували Варіна Г.Б. та Царькова О.В.