Програма вебінарів для українських вчених, які проведе компанія Clarivate у лютому 2022 року


Графік проведення звітних конференцій за темами науково-дослідної роботи, що виконувались на кафедрах до 2021 року


Вебінар українською мовою на тему “Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites” 


Програма Регіональної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»


Участь представників МДПУ імені Богдана Хмельницького у звітній кампанії УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ, яка входить до Світової асоціації європейських студій (ECSA-World).


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОЄКТУ НАПРЯМУ ЖАНА МОНЕ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

18 грудня 2020 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція в рамках імплементації проєкту напряму Жана Моне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity an dinclusion forsustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці із проєктами – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

В рамках тренінгу «Європейські цінності для сталого розвитку освіті» працювали: Секція 1. «Європейські цінності для сталого розвитку . Модуль 1. Болонський процес як чинник сталого розвитку освіти. Олена Оржель, доктор наук з державного управління, член команди Проєкту Жана Монне EVDISD. Модуль 2. «Цінності прогресу або прогрес цінностей: освіта і сталий розвиток» Олена Яценко, кандидат філософьких наук, доцент, член команди Проєкту Жана Моне. Модуль 3. «Практичні інструменти аналізу та сталого розвитку освітнього середовища». Марья Нестерова, доктор філос. наук, професор, Професор Кафедри Жана Монне SCAES та академічний координатор Проєкту Жана Монне EVDISD Рефлексія над питаннями інклюзії та сталого розвитку, їх дихотимічному зв’язку, а також поштовх до внутрішнього діалогу та трансформації особистісних ціннісних засад. У роботі конференції приймали участь науково-педагогічні працівники МДПУ ім.Б.Хмельницького, здобувачі наукового ступеня доктора філософії (PhD).


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБЛИВОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ” 18-19 КВІТНЯ 2019 РОКУ


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ за темами науково-дослідної  роботи, що виконувались  на кафедрах до 2020 року


Збірник матеріалів Студентського науково-практичного онлайн форуму, який відбувся у м. Мелітополі 22 листопада 2019 р.


ІІ МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ»
за участю Ради молодих вчених і Наукового товариства студентів і молодих вчених (27 квітня 2018 р.)

Програма

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


І ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦІЯ

«Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» (Мелітополь, 24 квітня 2019 року)

Програма

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ І ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Регіональна міждисциплінарна конференція “Актуальні питання здоров’я населення у третьому тисячолітті” НАКАЗ


Збірник тез за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції  “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНЦІОНУВАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ”


І ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ” (ПРОГРАМА ФОРУМУ)

Регіональний практичний семінар «Використання методів арт-терапії в корекції емоційно-вольової сфери учасників освітнього процесу»
Мета: Вдосконалити професійні здібності та компетентності практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл міста та району для використання арт-терапевтичних методів у корекції емоційної сфери учасників освітнього процесу

 

Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя”

 

Регіональна науково-практична конференція «Соціально-психологічна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії»

 

Семінар-тренінг «Методична скарбничка майбутнього вчителя Нової української школи»
Метою проведення семінару стали презентації основних наукових інновацій з формування компетентностей в системі освіти в контексті Нової української школи.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до розвитку творчої активності дітей та молоді в культурно-освітньому просторі»

 

ІV науково-просвітницький семінар вчителів початкових класів «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»
Метою проведеного семінару стала зацікавленість вчителів міста та району у вирішенні проблеми з формування життєвих компетентностей молодших школярів  на основі безперервної екологічної просвіти, виховання   почуття приналежності до великого світу природи.

 

Науково-методичний семінар «Використання сучасних інноваційних інструментів в роботі психолога: на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя»
Мета: Ознайомити учасників семінару з особливостями використання сучасних інноваційних інструментів психологом Нової української школи (на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя»), актуалізація професійних компетентностей та процесу саморозвитку й саморефлексії фахівців у галузі освіти

 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології»

 

Тренінг-соціодрама «Сучасна школа: інструкція користувача»
Мета: Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя в період навчання в закладі вищої педагогічної освіти, формування здатності до діалогічного спілкування між суб’єктами сучасного освітнього процесу

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя в умовах реалізації концепції нової української школи»

 

Майстер-клас «Методична скарбничка вчителя початкових класів Нової української школи»
Мета заходу:

 • ознайомити учасників майстер-класу із сучасними технологіями навчання учнів початкових класів через залучення до практичної діяльності;
 • ознайомити вчителів з особливостями організації освітньо-виховного процесу в умовах запровадження Концепції Нової української школи;
 • продемонструвати особливості організації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства»;
 • показати різноманітні форми освітньо-виховного процесу, які застосовується в оновленому руслі, відповідно до сучасної освітньої політики

 

Майстер-клас «Сучасні інноваційні технології в освітньому процесі Нової української школи»
Мета: Ознайомлення учасників майстер-класу з особливостями використання сучасних інноваційних технологій в освітньому просторі Нової української школи,  актуалізація професійних  компетентностей та процесу саморозвитку фахівців у галузі освіти,  сприяння ефективній побудові особистісної та професійної траєкторії фахового зростання

 

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання»

 

І Всеукраїнський форум-презентація «Етика релігій і конфесійне ціннісне розмаїття»

 

ІІІ Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку»
Метою проведення семінару стали презентації основних наукових досягнень членів студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» з формування еколого-орієнтованих цінностей в системі безперервної екологічної освіти в контексті Нової української школи.

 

Семінар-тренінг «Булінг у закладах освіти: реалії сучасності»
Мета: ознайомлення учасників семінару з психолого-педагогічними особливостями проявів булінгу у сучасному освітньому просторі та визначення методів його профілактики та запобігання.

 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «ВІДРОДЖЕННЯ»

 

Науково-методиний семінар «Зв’язок дошкільних навчальних та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у вихованні дітей старшого дошкільного віку художньо-естетичного спрямування»

 

ІІІ Науково-практичний  семінар  «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами»
Мета: Визначити ефективні шляхи формування освітяни м. Мелітополя та інклюзивного середовища

 

ІV регіональна науково-практична конференція учнівської молоді “Людина і світ”

 

Науково-практичний семінар «Система роботи практичного психолога щодо створення умов для формування в учнів мотивації до навчання, самовиховання та саморозвитку»
Мета: Вдосконалити професійні здібності та компетентності практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл Мелітопольського району щодо врахування вікових особливостей школярів в освітньому процесі

 

Семінар-тренінг Розвиток початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»
Мета: Підвищення професійної компетентності вчителів початкових класів Мелітопольського району в контексті реалізації завдань Нової української початкової школи.


Майстер-клас Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я»

Чудеснее песка нет для детей забавы,
Его всегда имеется в достатке,
Течёт он нежно так сквозь руки,
Что не сравнить его ни с чем…

Йоахим Рингельнац “Детский песок”

 

Сьогодні взаємодія з піском, або пісочна терапія, стає найпопулярнішою в психологічній, психотерапевтичній та педагогічній практиці. Недарма кажуть, що шлях, яким має рухатися потік життя, написаний на піску. В рамках презентації майстер-класу розкривається проблема формування, зміцнення, збереження і відновлення психологічного благополуччя особистості, що була, є і буде завжди актуальною.

Авторська техніка об’ємної пісочної мандали «Грані власного Я» зорієнтована на притаманний кожній людині внутрішній потенціал здоров’я і сили. Вона акцентує увагу на природному вияві думок, почуттів та настрою в творчості, прийняття особистості такою, якою вона є. Для клієнта – це спосіб розповісти про свої проблеми, продемонструвати свої страхи та позбавитись їх, а також емоційного напруження.

Пляшечка з пісочною картиною вражає і дивує. Яким загадковим чином хаос піщинок зміг укластися в настільки дивовижні і складні візерунки, колірні структури і навіть повноцінні малюнки? Малювати піском в пляшці захоплююче і цікаво! Реалізація даної техніки  допомагає включитися у творчий процес з перших хвилин після початку заняття навіть його найменшим учасникам. Малювати піском відносно не важко, і це дає можливість людині  дослідити власні можливості, ресурси та грані.  Пісок несе в собі можливість трансформації. Ця “розмова” рук з піском дає величезний психокорекційний ресурсний ефект.

          1 листопада 2018 року викладачі кафедри психології – Царькова Ольга Вікторівна (д.психол.н., доцент) та Варіна Ганна Борисівна (ст. викл.) провели майстер клас «Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я». Приймали участь у майстер-класі 12 практичних психологів з різних шкіл м. Мелітополя.

          Метою заходу було ознайомлення учасників  з особливостями використання інноваційних  технологій в просторі нової української школи (на прикладі створення об’ємної пісочної мандали), актуалізація професійних  компетентностей та процесу саморозвитку й саморефлексії фахівців у галузі освіти. В рамках майстер-класу учасники:

 • ознайомилися з особливостями використання мандали в арт-терапевтичному просторі;
 • дізналися про специфіку методу пісочної анімації в психокорекційній та консультативній практиці;
 • визначили алгоритм створення об’ємної пісочної мандали.

          Апогеєм участі у майстер-класі стала індивідуальна робота зі створення особистої пісочної мандали «Грані власного Я», де психологи мали змогу:

 • усвідомити різні сторони власної особистості, свої потенцій і можливості;
 • підвищити рівень психологічної компетенції;
 • познайомитися з новими засобами самопізнання. особистісного зростання, прийняття себе;
 • відновити душевну рівновагу та гармонію;
 • пізнати свою унікальність та неповторність разом з нами та чарівним піском.

Матеріал підготували Варіна Г.Б. та Царькова О.В.