Здобувач:  Мартьянова Марія Євгеніївна

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Алена (Еміля-Огюста Шартьє) (1868-1951)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сущенко Андрій Віталійович  – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Джус Оксана Володимирівнадоктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Відгук).

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна –  доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Відгук).

Захист відбудеться 29 вересня 2021 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Бурцева Олена Георгіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Бєльчев Павло Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Поясок Тамара Борисівнадоктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. (Відгук)

Духаніна Наталія Мар’янівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». (Відгук)

Захист відбудеться 12 травня 2021 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Сєводнєва Катерина Олегівна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток освіти в Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Дяченко Марія Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Шумілова Ірина Федорівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету (Відгук).

Діденко Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Відгук).

Захист відбудеться 24 березня 2021 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Чорна Альона Віталіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського  державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Хоменко Віталій Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (Відгук);

Вінник Максим Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету (Відгук).

Захист відбувся 25 листопада 2020 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Жейнова Світлана Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Федорова Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Гаврилюк Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. (Відгук)

Корольова Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук,  заступник директора з освітнього процесу Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області. (Відгук)

Захист відбувся 02 червня 2020 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Моренко Ольга Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення засобами проектної діяльності». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Сайко Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного університету імені В.Г.Короленка. (Відгук)

Спіріна Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук,  доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. (Відгук)

Захист відбувся 03 червня 2020 року о 1000 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Великжаніна Дар’я Василівна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Гомонюк Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. (Відгук)

Неїжпапа Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (Відгук)

Захист відбувся 03 червня 2020 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Казаннікова Олена Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в процесі виробничої практики» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Вайнола Ренате Хейкіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; (Відгук)

Корнят Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. (Відгук)

Захист відбувся 2 жовтня 2019 року о 1000 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Червоненко Катерина Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Калаур Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; (Відгук)

Волкова Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. (Відгук)

Захист відбувся 2 жовтня 2019 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Бірюк Дмитро Олександрович

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти кінця XX – початку XXI століття» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя; (Відгук)

Крижко Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету. (Відгук)

Захист відбувся 3 жовтня 2019 року о 1000 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Конюхов Сергій Леонідович

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Хоменко Віталій Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики  Бердянського державного педагогічного університету; (Відгук)

Вінник Максим Олександрович – кандидат педагогічних наук, проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету. (Відгук)

Захист відбувся 19 червня 2019 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Рибалко Наталія Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження: «Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Федорова Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Кучай Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; (Відгук)

Скриль Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (Відгук)

Захист відбувся 19 червня 2019 року о 1030 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Ануфрієва Ольга Федорівна

Тема дисертаційного дослідження: «Професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Рибалко Людмила Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Сегеда Наталя Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; (Відгук)

Кіріленко Олена Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». (Відгук)

Захист відбувся 18 червня 2019 року о 1030 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Брежнєва Світлана Борисівна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів-колоністів на Півдні України (кінець XVIII – початок XX ст.)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Соколова Алла Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; (Відгук)

Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». (Відгук)

Захист відбувся 17 квітня 2019 року о 1200 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Єщенко Марина Георгіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток довузівської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Відгук);

Шевченко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, директор Комунального закладу «Василівська гімназія «Сузір’я» – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької області (Відгук).

Захист відбувся 31 жовтня 2018 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Березіна Ольга Олексіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Щербакова Катерина Йосипівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету.

Роботу виконано в Маріупольському державному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя (Відгук);

Єськова Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Відгук).

Захист відбувся 5 червня 2018 року о 10.00 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.


Здобувач:  Маврін Віталій Володимирович

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Відгук);

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Відгук).

Захист відбувся 5 червня 2018 року о 1230 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Загребельна Олена Олександрівна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Кравченко Любов Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; (Відгук)

Елькін Марк Веніамінович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Відгук)

Захист відбувся 4 травня 2018 року о 10.00 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь, Запорізька обл.


Здобувач:  Мілько Наталя Євгенівна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Троїцька Тамара Серафимівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.  

Офіційні опоненти:

Гуренко Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету (Відгук);

Таланова Людмила Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та мовознавства Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) (Відгук).

Захист відбувся 4 травня 2018 року о 12.30 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь, Запорізька обл.