Здобувач:  Бурцева Олена Георгіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Бєльчев Павло Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Поясок Тамара Борисівнадоктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. (Відгук)

Духаніна Наталія Мар’янівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». (Відгук)

Захист відбудеться 12 травня 2021 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Сєводнєва Катерина Олегівна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток освіти в Запорізькому краї другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Дяченко Марія Дмитрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Шумілова Ірина Федорівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету (Відгук).

Діденко Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Відгук).

Захист відбудеться 24 березня 2021 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Чорна Альона Віталіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського  державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Хоменко Віталій Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (Відгук);

Вінник Максим Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету (Відгук).

Захист відбувся 25 листопада 2020 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Жейнова Світлана Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Федорова Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Гаврилюк Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. (Відгук)

Корольова Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук,  заступник директора з освітнього процесу Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області. (Відгук)

Захист відбувся 02 червня 2020 року об 1100 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Моренко Ольга Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення засобами проектної діяльності». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Сайко Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного університету імені В.Г.Короленка. (Відгук)

Спіріна Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук,  доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. (Відгук)

Захист відбувся 03 червня 2020 року о 1000 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Великжаніна Дар’я Василівна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах». (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Гомонюк Олена Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. (Відгук)

Неїжпапа Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (Відгук)

Захист відбувся 03 червня 2020 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Казаннікова Олена Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в процесі виробничої практики» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Вайнола Ренате Хейкіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; (Відгук)

Корнят Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. (Відгук)

Захист відбувся 2 жовтня 2019 року о 1000 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Червоненко Катерина Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Калаур Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; (Відгук)

Волкова Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. (Відгук)

Захист відбувся 2 жовтня 2019 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Бірюк Дмитро Олександрович

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти кінця XX – початку XXI століття» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя; (Відгук)

Крижко Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету. (Відгук)

Захист відбувся 3 жовтня 2019 року о 1000 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Конюхов Сергій Леонідович

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Хоменко Віталій Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики  Бердянського державного педагогічного університету; (Відгук)

Вінник Максим Олександрович – кандидат педагогічних наук, проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету. (Відгук)

Захист відбувся 19 червня 2019 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Рибалко Наталія Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження: «Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Федорова Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Кучай Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; (Відгук)

Скриль Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (Відгук)

Захист відбувся 19 червня 2019 року о 1030 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Ануфрієва Ольга Федорівна

Тема дисертаційного дослідження: «Професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Рибалко Людмила Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Сегеда Наталя Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; (Відгук)

Кіріленко Олена Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». (Відгук)

Захист відбувся 18 червня 2019 року о 1030 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Брежнєва Світлана Борисівна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів-колоністів на Півдні України (кінець XVIII – початок XX ст.)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя.

Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Соколова Алла Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; (Відгук)

Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». (Відгук)

Захист відбувся 17 квітня 2019 року о 1200 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Єщенко Марина Георгіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток довузівської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Відгук);

Шевченко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук, директор Комунального закладу «Василівська гімназія «Сузір’я» – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької області (Відгук).

Захист відбувся 31 жовтня 2018 року о 1300 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Березіна Ольга Олексіївна

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Щербакова Катерина Йосипівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету.

Роботу виконано в Маріупольському державному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Фунтікова Ольга Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету м. Запоріжжя (Відгук);

Єськова Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Відгук).

Захист відбувся 5 червня 2018 року о 10.00 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.


Здобувач:  Маврін Віталій Володимирович

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Нечипоренко Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, ректор КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР.

Робота виконана в Класичному приватному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Відгук);

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Відгук).

Захист відбувся 5 червня 2018 року о 1230 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.


Здобувач:  Загребельна Олена Олександрівна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Кравченко Любов Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; (Відгук)

Елькін Марк Веніамінович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Відгук)

Захист відбувся 4 травня 2018 року о 10.00 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь, Запорізька обл.


Здобувач:  Мілько Наталя Євгенівна

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі» (Автореферат) (Дисертація)

Науковий керівник: Троїцька Тамара Серафимівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота виконана у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.  

Офіційні опоненти:

Гуренко Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету (Відгук);

Таланова Людмила Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладу та мовознавства Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) (Відгук).

Захист відбувся 4 травня 2018 року о 12.30 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Гетьманська, 20,  м. Мелітополь, Запорізька обл.