Семінар для НПП «Оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів вищої освіти»

У грудні 2022 року на кафедрі методики навчання германських мов у режимі онлайн на платформі Zoom конференції доцентом Матюхою Г.В. було проведено семінар з «Оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів вищої освіти», зокрема з формувального оцінювання успішності навчання.

Доповідь супроводжувалась презентацією, в якій використовувались матеріали Центру освітніх досліджень та інновацій, зокрема роботи Міжнародної конференції OECD/CERI International Conference «Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy” Assessment for Learning. Formative Assessment.

На семінарі висвітлювались найголовніші питання організації формувального оцінювання, як от:

  • В чому виявляється формувальна функція оцінювання?
  • Чому сприяє формувальне оцінювання?
  • На чому робиться акцент у формувальному оцінюванні?
  • В чому виявляється фокус формувального оцінювання?
  • Яким чином формувальне оцінювання впливає на удосконалення системи освіти в цілому?
  • Які елементи формувального оцінювання є ключовими?
  • Які елементи формувального оцінювання є ключовими?
  • Які особливості формувального оцінювання?
  • Засоби формувального оцінювання.

Також присутнім було схарактеризовано «Портфоліо» здобувача з предмету як одна з форм формувального оцінювання, в якій зазначаються «сильні» і «слабкі» сторони засвоєння навчального матеріалу, цікавий й не дуже, новий і відомий матеріали, що допомагають здобувачеві визначитись с планом удосконалення власних знань, навичок і вмінь з ОК, з діями, спрямованими на «заповнення» прогалин в знаннях та загальне підвищення якості оволодіння навчальною дисципліною.

Ще однією формою впровадження формувального оцінювання в освітній процес філологічного факультету було запропоновано роботу в команді – «Проект», адже розподіл обов’язків під час його виконання передбачає врахування рівня володіння знаннями з дисципліни, інтересів здобувачів, бажань дізнатись нового, подолати труднощі, виправити попередні недоліки тощо.

По завершенню роботи семінару всім учасником було запропоновано надати відповідь на питання «З чим у Вас асоціюється формувальне оцінювання?»

Всі відповіді задовольнили доповідача:

Рефлексія.  Самоаналіз. Самооцінка.

Г.В.Матюха запросила присутніх на семінарі оцінити власне розуміння матеріалу за допомогою смайликів:

Бажаючі, щоб перевірити себе, пройшли з цієї теми тестування.


Семінар-тренінг на тему “Інноваційні технології професійної діяльності концертмейстера ЗВО в умовах дистанційного навчання”

22.10.2021 концертмейстери кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії ННІСПМО (зав.каф. професор Сегеда Н.А,) провели семінар-тренінг на тему “Інноваційні технології професійної діяльності концертмейстера ЗВО в умовах дистанційного навчання”. Захід було спрямовано на удосконалення медіа компетентності концертмейстерів у проведенні практичних занять в умовах дистанційної освіти у вищій школі; формування умінь роботи з музичним програмним забезпеченням; інтеграцію традиційних та інноваційних методів роботи. 

На початку семінар-тренінгу Харченко Ю.Т. та Врубель Г.Ф. розглянули такі теоретичні питання як застосування можливостей цифрових медіа-технологій в процесі практичної роботи в режимі off/online та адаптації інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти. 

Мітєва А.М. закцентувала увагу на завданнях концертмейстера під час online навчання. Застосування технічного обладнання та online платформ для більш ефективного навчання здобувачів освіти у вокальному класі. Ознайомлено з етапами запису аудіо файлів та специфічними навичками для успішної роботи концертмейстера для опанування матеріалу здобувачами освіти.

Переверзєва О.В. продемонструвала можливості адаптації партитури музичного твору для роботи з хоровим колективом у графічному редакторі GIMP, нотному редакторі MuseScore, аудіо редакторі Audacity. Була продемонстрована технологія створення необхідної фонотеки з вільним доступом для усіх учасників освітнього процесу на платформі YouTube.

Наприкінці семінару-практикуму його учасники мали можливість доповнити інформацію щодо практичного використання інформаційних технологій та різного програмного забезпечення відповідно до власного досвіду, ділились враженням щодо розширення можливостей інтеграції традиційних та інноваційних методів роботи на практичних заняттях та обговорено тематику для подальших тренінг-зустрічей. Своє враження і подальші побажання щодо вдосконалення інфомедійної грамотності концертмейстерів в нових освітніх умовах висловили присутні на семінарі старший викладач Брежнєва С.Б., Сопіна Л.Г., викладач Багрій Т.Є. Завідувачка кафедри професорка Сегеда Н.А. відзначила високий методологічний рівень, практичну спрямованість доповідей учасників заходу та висловила побажання науково оформити виступи у вигляді статті або тез для поширення актуального досвіду роботи концертмейстера ЗВО в умовах дистанційного навчання.


Використання технологій дистанційного навчання на платформі сайту ЦОДТ в процесі навчання у змішаному форматі

З метою якісної організації навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 13 вересня 2021 р. директором центру освітніх дистанційних технологій Чорною Альоною Віталіївною та директором центру ІТ та комп’ютерного дизайну Павленком Олександром Михайловичем був проведений майстер-клас «Використання технологій дистанційного навчання на платформі сайту центру освітніх дистанційних технологій в процесі навчання у змішаному форматі».

В роботі майстер-класу прийняли участь завідувачі кафедр та лаборанти, відповідальні за технічне забезпечення організації освітнього процесу у дистанційному форматі.

Під час майстер-класу було змодельовано декілька сценаріїв проведення навчальних занять в процесі навчання у змішаному форматі, зокрема: студенти та викладач працюють повністю в дистанційному режимі; частина студентів з викладачем працюють в аудиторії, а інші студенти – в онлайн режимі; викладач знаходиться на самоізоляції та проводить заняття в онлайн режимі, а студенти в цей час знаходять в аудиторії.

Ведучі спеціалісти відповіли на усі запитання присутніх та побажали усім учасникам освітнього процесу плідної роботи.


Вдосконалюємо методику студентоцентрованого навчання

27 жовтня 2020 року деканом філологічного факультету, доцентом Т.В. Коноваленко було проведено методичний майстер-клас «Реалізація студентоцентрованого підходу в освітній діяльності: західноєвропейський досвід» для науково-педагогічних працівників університету. Цей загальноуніверситетський захід було спрямовано на підвищення якості освітнього процесу, зокрема підсилення його студентоцентрованості. Зокрема учасникам майстер-класу було запропоновано практичні рекомендації щодо принципів студентоцентрованого навчання, ознайомлення здобувачів з навчальними дисциплінами та освітньою програмою, конкретні приклади практичних завдань, шляхи організації рефлексії й зворотного зв’язку, форми студентоцентрованого контролю.

Презентація до загальноуніверситетського вебінару в рамках реалізації програми професійного зростання науково-педагогічних працівників університету “РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД” (ДЕТАЛЬНІШЕ)


Вебінар для гарантів освітніх програм «Реалізація програм академічної мобільності в умовах пандемії»

12 жовтня 2020 року у межах програми професійного зростання НПП МДПУ імені Богдана Хмельницького за ініціативи начальника відділу міжнародних зв’язків Катерини Аверіної було проведено вебінар для гарантів освітніх програм. Обговорювалися питання щодо організації міжнародної діяльності в умовах пандемії та були презентовані програми академічної мобільності для здобувачів вищої освіти.

Академічна мобільність в цілому – це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість усім учасникам освітнього процесу брати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих фахівців. Участь в програмах академічної мобільності дає здобувачам вищої освіти можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях всесвітньої культури.

Академічна мобільність в МДПУ організована впровадженням механізму студентського обміну та участю здобувачів в програмах семестрового навчання, подвійних дипломів, індивідуальних грантів.  Розвиваючи мобільність учасників освітнього процесу, МДПУ приймає участь в процесах інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває процес підготовки професіоналів, висококваліфікованих фахівців; підтримує соціальні, економічні, культурні, політичні взаємовідносини та зв’язки з іншими країнами.

Перелік діючих програм академічної мобільності в МДПУ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1EjJa96XhjORRbyeiq0nOVHYKUvI96siM/view


«Пошук грантових можливостей для науково-педагогічних працівників»

23.09.2020 відбувся плановий захід центру неперервного професійного розвитку освітян. Міжнародним відділом університету було організовано і проведено онлайн майстер-клас «Пошук грантових можливостей для науково-педагогічних працівників». Під час заходу учасники мали змогу дізнатися: про програми діяльності фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну; “тверді” та “м’які” проекти; специфіку міжнародних проектів. Був зроблений огляд програм ЄС: Горизонт 2020, Еразмус+, Європа креативна, транскордонні програми та інші.


Серія майстерень від Франциско Ресто, викладача зі Сполучених Штатів Америки

Серія майстерень від Франциско Ресто, викладача зі Сполучених Штатів Америки14 грудня на філологічному факультеті відбулась серія методичних майстерень, які провів Франциско Ресто – викладач, який у рамках співпраці Сполучених Штатів Америки з Україною надає методичну підтримку у сфері викладання англійської мови. Запросила до МДПУ викладача декан філологічного факультету Т.В. Коноваленко, в організації заходу допомагали голова науково-методичної ради університету Н.Є. Мілько та доцент кафедри іноземних мов О.О. Чорна.

 

 


Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців педагогічної освіти

28 листопада 2019 р. відбувся науково-методичний семінар «Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців педагогічної освіти». Організаторами заходу стали викладачі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності (проф. Коробченко А.А., доц. Ізбаш С.С.).

Метою семінару було поглиблення знань про інноваційні технології навчання, обґрунтування доцільності впровадження сучасних технологій в освітній  процес з метою формування конкурентоспроможних фахівців педагогічної освіти.

 


Семінар «Критерії якості освітньої програми» для гарантів освітніх програм і студентів

Семінар «Критерії якості освітньої програми» для гарантів освітніх програм і студентів27 листопада 2019 року в стінах головного корпусу університету було проведено семінар «Критерії якості освітньої програми». Захід зібрав гарантів освітніх програм і студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Голова постійно діючої комісії Вченої ради університету із експертизи якості освітніх програм спеціальностей, доктор педагогічних наук Сегеда Н.А. розповіла присутнім про парадигмальні зміни в процедурі акредитації освітніх програм, тому необхідно чітко дотримуватися критеріїв якості.

 

 


Майстер-клас як обмін досвідом

Майстер-клас як обмін досвідом19 листопада 2019 р. кафедрою української і зарубіжної літератури було організовано і проведено майстер-клас «Візуалізація навчального матеріалу на уроках літератури як засіб підвищення якості філологічної освіти» для здобувачів вищої освіти та учителів-практиків. Серед учасників заходу були студенти IV та IМ курсів, які готуються до виробничої (педагогічної) практики у закладах освіти, а також учителі української мови і літератури та зарубіжної літератури ЗОШ №22, №5, Мелітопольського ліцею-інтернату, Мелітопольського вищого професійного училища, Костянтинівського НВО №1 «Таврія» та КЗ «Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу Є.І. Носаль».


Методичний тренінг «Впровадження компетентнісно-орієнтованих форм і методів навчання у НУШ»

Методичний тренінг «Впровадження компетентнісно-орієнтованих форм і методів навчання у НУШ»24 квітня на природничо-географічному факультеті відбувся загальноуніверситетський методичний тренінг «Впровадження компетентнісно-орієнтованих форм і методів навчання у Новій українській школі».

Присутні викладачі природничо-географічного та філологічного факультетів під час тренінгу розглянули такі питання…

 

 


Семінар для викладачів «Ознайомлення з освітніми інтернет-ресурсами та сервісами»

30 січня у залі засідань Вченої ради університету відбувся навчально-методичний семінар для викладачів «Ознайомлення з освітніми інтернет-ресурсами та сервісами».

В роботі семінару, що був ініційований і проведений начальником інформаційно-обчислювального центру, старшим викладачем кафедри ботаніки та садово-паркового господарства О.М. Павленком, взяли участь більш ніж 40 викладачів університету.