28 листопада 2019 р. відбувся науково-методичний семінар «Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців педагогічної освіти». Організаторами заходу стали викладачі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності (проф. Коробченко А.А., доц. Ізбаш С.С.).

Метою семінару було поглиблення знань про інноваційні технології навчання, обґрунтування доцільності впровадження сучасних технологій в освітній  процес з метою формування конкурентоспроможних фахівців педагогічної освіти.

Учасниками семінару стали викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і здобувачі вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи»).

Професор Коробченко А.А. виступила з доповіддю «Використання сучасних технологій навчання у закладі вищої освіти». Розкрила важливість застосування сучасних педагогічних технологій для підготовки майбутніх вчителів та проаналізовано можливості їх впровадження в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти. Наголосила на тому, що розв’язанням одного з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів, яке можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання.

Доцент Ізбаш С.С. виступила з доповіддю на тему «Можливості онлайн засобів навчання в організації освітнього процесу». Учасники познайомилися з сучасними цифровими засобами та взяли участь у інтерактивних вправах які були проведені за допомогою інформаційно-комунікативних технологій

На семінарі було створено творчу позитивну атмосферу, в якій відбувся продуктивний педагогічний діалог. Викладачі  висловили подяку за можливість взяти участь у семінарі, а також бажання систематичного проведення таких заходів.

Залишити відповідь