Положення про порядок роботи системи електронного документообігу в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ про роботу ПК ППО МДПУ імені Богдана Хмельницького з березня 2015 по березень 2020 р.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ ректора за 2023 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ в.о. ректора за 2022 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ ректора за 2021 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ ректора за 2020 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ ректора за 2019 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ ректора за 2018 рік(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ЗВІТ ректора за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Статут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформація про склад керівних органів університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Науково-педагогічний склад (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Структура університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2021-2024 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Конференцію трудового колективу МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2023 року №429 “Про затвердження складу Наглядової ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Склад Наглядової ради МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наглядову раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про академічну доброчесність у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Кодекс академічної доброчесності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підготовку і видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію інклюзивного навчання в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про комісію по трудових спорах у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Протокол засідання Комісії по трудових спорах МДПУ імені Богдана Хмельницького від 05.01.2023 року №1 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про проведення атестації бібліотечних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Про атестацію педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Комісію  з проведення оцінки корупційних ризиків МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-технічну експертну комісію МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інструкція про порядок ведення обліку документів, що містять службову інформацію в МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і мають публікації у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus aбo Web of Science Core Collection (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента ів МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма розвитку міжнародної діяльності в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наукову школу в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію студентської наукової роботи  здобувачів вищої освіти (освітній рівень: бакалавр, магістр) у Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про визнання іноземних документів про освіту в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Інформація випускникам, щодо видачі документів про освіту:

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту (наукові ступені) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 (ПЕРЕГЛЯНУТИ) з 01 січня 2021 року згідно з Переліком обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) (ПЕРЕГЛЯНУТИ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021  № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Заклади вищої  освіти виготовляють документи про вищу освіту самостійно.

В МДПУ імені Богдана Хмельницького з 2021 року затверджено та видано дипломи наступних зразків:

Зразки документів про вищу освіту:

Процедура перевірки документів про вищу освіту фізичними особами наступна:

 • необхідно зайти на сайт http://inforesurs.gov.ua;
 • натиснути в правому нижньому кутку кнопку «Перевірка документа за даними ЄДЕБО»;
 • у формі, яка з’явилась на екрані, заповнити обов’язкові поля;
 • поставити відмітку про згоду на обробку персональних даних.

Обов’язково зверніть увагу на правила перевірки, що розміщені по праву сторону від форми заповнення!

Положення про студентські квітки державного зразка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про моніторинг працевлаштування здобувачів вищої освіти і випускників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Прийом до закладу вищої освіти:

 

Аспірантам та докторантам:

 • Правила прийому до аспірантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Правила прийому до докторантури (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про виробничу (педагогічну) практику здобувачів третього рівня вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Вакантні посади, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах:

 • Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про роботу конкурсної комісії по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Оголошення  конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (31.03.2021 – 30.04.2021) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Оголошення  конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (31.08.2021- 30.09.2021) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Оголошення  конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників з 01 вересня по 01 жовтня 2021 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників з 30 серпня 2023 року по 29 вересня 2023 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг: