Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького забезпечений науково-педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами на відповідних рівнях вищої освіти за усіма спеціальностями.

Склад науково-педагогічних працівників на 2022-2023 навчальний рік в університеті було затверджено в кількості 188 осіб, серед яких: докторів наук, професорів – 32, кандидатів наук, доцентів – 101, що становить 70,7 % від загальної кількості науково-педагогічних працівників. Окрім цього, викладання здійснюють 5 заслужених працівників освіти України, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 37 відмінників освіти України.

У структурі університету функціонує навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти, 4 факультети: хіміко-біологічний, природничо-географічний, філологічний та факультет інформатики, математики та економіки, що охоплюють 22 кафедри.

Кадровий склад кафедр, що забезпечують освітній процес у навчально-науковому інституті та на факультетах на відповідних рівнях вищої освіти за усіма спеціальностями є збалансованим. До нього входять доктори філософії, кандидати та доктори наук: біологічних, хімічних, сільськогосподарських, географічних, геологічних, технічних, економічних, педагогічних, філологічних, соціологічних, історичних, філософських, психологічних, фізико-математичних, мистецтвознавчих, фізичного виховання та спорту, державного управління. Склад усіх кафедр сформовано відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.