Положення про Наглядову раду МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому іноземних громадян (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповення до Положення про Вчену раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповення до Положення про Вчену раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про факультет (інститут) МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про канцелярію МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про докторантуру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільног віку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію соціально-психологічної адаптації першокурсників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про атестацію педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Нагородження Почесною грамотою, грамотою та цінним подарунком (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Присвоєння почесного звання “Ветеран університету” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок щорічного звітування директора інституту, декана факультету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Проведення конкурсу студентських творчих робіт імені Івана Франка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Всеукраїнську олімпіаду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр дистанційного навчання університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (нтсімв) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду ветеранів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію готельно-ресторанної справи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращого куратора академічної групи” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

     Доповнення до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про гарантів освітніх програм (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підготовче відділення (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Редакційно-видавничий відділ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ) 

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ) 

Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ) 

Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зразок індивідуального навчального плану студента (ПЕРЕГЛЯНУТИ) 

Положення про організацію фізичного виховання і спорту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок навчання з питань охорони праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система управління охороною праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відділ з Профорієнтаційної роботи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про евакуаційну та евакоприймальну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про штаб цивільної оборони (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Облікову політику (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітньо-інформаційний центр “Інноваційні обрії української словесності” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок надання платних послуг (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА МДПУ імені Богдана Хмельницького  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2017-2020 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Концепція розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2014-2018 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про дипломні роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підвищення кваліфікації (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок навчання з питань охорони праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Система управління охороною праці (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок роботи конкурсної комісії по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про визнання іноземних документів про освіту в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про гарантів освітніх програм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про визнання іноземних документів про освіту у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про сертифікаційні освітні програми Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію Вченої ради Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького з експертизи якості освітніх програм спеціальностей (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про планування та облік  роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про академічну доброчесність у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про особливості виборчої системи та порядок обрання ректораМелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про виборчу комісію з питань виборів ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організаційний комітет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Наказ про затвердження складу Наглядовоі ради (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про визнання іноземних документів про освіту в Мелітопольському державному педагогічному університеті  імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок роботи конкурсної комісії по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про науково-методичну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про курсові роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про особливості виборчої системи та порядок обрання ректораМелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про виборчу комісію з питань виборів ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організаційний комітет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Науково-методичну раду Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про комісію вченої ради університету з іншомовної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок та процедуру виготовлення документів про вищу освіту (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про перезарахування освітніх компонентів та визначення академічної різниці у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про переведення здобувачів вищої освіти з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кваліфікаційні (дипломні) роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про куратора ECTS Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду факультету та навчально-наукового інституту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про кафедру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Стратегія розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького 2013-2023 рр.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
Положення про Конференцію трудового колективу МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)