Положення про Наглядову раду МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Приймальну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Апеляційну комісію (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Правила прийому іноземних громадян (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Вчену раду університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповення до Положення про Вчену раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни та доповення до Положення про Вчену раду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про факультет (інститут) МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про канцелярію МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про докторантуру МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільног віку (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію соціально-психологічної адаптації першокурсників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про атестацію педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Нагородження Почесною грамотою, грамотою та цінним подарунком (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Присвоєння почесного звання “Ветеран університету” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Порядок щорічного звітування директора інституту, декана факультету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Проведення конкурсу студентських творчих робіт імені Івана Франка (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Всеукраїнську олімпіаду (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр дистанційного навчання університету (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (нтсімв) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Раду ветеранів (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Лабораторію готельно-ресторанної справи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про проведення огляду-конкурсу на “Кращого куратора академічної групи” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в МДПУ

     Доповнення до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти МДПУ

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в МДПУ

Освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про підготовче відділення (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Редакційно-видавничий відділ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про рейтингове оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)