Тема: «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами»

№ держреєстрації: 0119U002003

Мета дослідження полягає у розробці методологічних засад психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими потребами; визначенні й обґрунтуванні умов ефективного формування готовності членів сім’ї до виховання дітей з особливими потребами.

Царькова

Керівник проекту:

доктор психологічних наук,  доцент

Царькова Ольга Вікторівна

Проектна група:

відповідальний виконавець проекту,
кандидат психологічних наук, доцент
Прокоф’єва Олеся Олексіївна

доктор філологічних наук, доцент
Гармаш Олена Леонідівна

кандидат педагогічних наук, доцент
Приладишева Лідія Миколаївна

кандидат педагогічних наук
Чорна Вікторія Володимирівна