Чорна Вікторія Володимирівна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, член Вченої ради університету, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової освіти. В університеті працює з 2011 року.

Наукові інтереси: історіографічні особливості навчального процесу в школі І ступеня, зокрема сенсорний, творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку.

Яковенко Ірина Олександрівна

Заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти. В університеті працює з 2011 року.

Наукові інтереси: організація і управління процесом фасилітації, тренінгу; дослідження методу асоціації у художньо-естетичному напрямку

Кочкурова Ольга Володимирівна

Секретар наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Працює в університеті з 2010 року.

Наукові інтереси: проблема становлення професійної ідентичності сучасного вчителя; професійне зростання студентів-майбутніх психологів.

Ніколаєвич Олександра Вікторівна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету інформатики, математики та економіки, асистент кафедри економіки, управління та адміністрування. В університеті працює з 2014 року.

Наукові інтереси: Теорія макроекономічних коливань в умовах циклічності економіки.

Йоркіна Надія Володимирівна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хіміко-біологічного факультету, секретар Ради молодих вчених університету, член науково-методичної комісії хіміко-біологічного факультету, асистент кафедри екології та зоології. В університеті працює з 2009 року.

Наукові інтереси: біоіндекація урбоекосистем.

Хрущ Юлія Миколаївна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених природничо-географічного факультету, член науково-методичної комісії природничо-географічного факультету.

В університеті працює з 2009 року.

Наукові інтереси: туризм, рекреаційна географія, країнознавство

Гурова Тетяна Юріївна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови. В університеті працює з 2012 року.

Наукові інтереси: Компетентнісний підхід у вивченні англійської мови; інтерактивні технології у формуванні комунікативної компетентності філологів.