Ми будемо працювати з різними дітьми

Під таким гаслом 2 квітня 2019року відбулася студентська акція в рамках гранту для молодих вчених МОН України «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 0119U002003). Мета акції – привернути увагу громадськості до проблем дітей з порушенням аутичного спектру.

У рамках акції студенти кожного факультету роздавали сині стрічки (як підтримки дітей з даним захворюванням) та інформаційні буклети з загальною інформацією про цю хворобу. (Детальніше…)


Як студенти презентували свою майбутню професію

27 листопада Радою молодих вчених університету (канд. пед. наук Бунчук О.В.) і Науковим товариством студентів і молодих вчених (канд. пед. наук Чорна В.В., канд. пед. наук Яковенко І.О., Севоднєва К.О.) було проведено «Science battles».

У заході прийняли участь команди, учасники яких представляли свою майбутню професію – вчителі хімії, математики, музичного мистецтва, початкових класів, української та іноземної мов. (Детальніше…)


“Любов до науки”. Запрошуємо взяти участь!


Науковий семінар «Наукова діяльність молодого вченого»

12 жовтня 2020 р. науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених разом з Радою молодих вчених було проведено науковий семінар для здобувачів вищої освіти третього рівня І курсу «Наукова діяльність молодого вченого».

Захід був ініційований та проведений головою наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених канд. пед. наук, старшим викладачем кафедри початкової освіти Чорною В.В. і заступником голови канд. пед. наук, старшим викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І.О. (Детальніше…)


Молоді вчені відвідали семінар у Харкові

У рамках реалізації гранту для молодих вчених МОН України «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 0119U002003).

Старший викладач кафедри початкової освіти Чорна В. В. та ст. викл. кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Яковенко І.О. відвідали семінар-тренінг «Індивідуальна програма розвитку дитини з ОПП» організований тренінговим центром «Ладо» (м.Харків). (Детальніше…)


Організація психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Активний початок нового року запропонували молоді вчені університету.

В рамках наукової теми «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (керівник д.психол.н., доц. Ковальова О.В.) 15 січня 2020 року на замовлення Відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області в Лабораторії психології здоров’я відбувся науково-методичний семінар «Організація психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти». (Детальніше…)


Наукова робота молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Тема: «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами»

№ держреєстрації: 0119U002003

Мета дослідження полягає у розробці методологічних засад психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими потребами; визначенні й обґрунтуванні умов ефективного формування готовності членів сім’ї до виховання дітей з особливими потребами. (Детальніше…)


Урочисті заходи до Всесвітнього Дня науки за мир та розвиток

Днями в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулися урочисті заходи, присвячені Всесвітньому Дню науки за мир та розвиток, ініційованому міжнародною організацією UNESCO.

1-2 листопада 2018 р. відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підході до розвитку творчої активності дітей та молоді в культурно-освітньому просторі». Конференція працювала за такими напрямами:

  1. Проблема творчого розвитку особистості в умовах сьогодення.
  2. Тенденції формування творчої активності особистості в системі культурно-освітнього простору.
  3. Інноваційні технології розвитку творчої особистості в спеціальній та інклюзивній освіті. (Детальніше…)

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Чорна Вікторія Володимирівна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, член Вченої ради університету, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової освіти. В університеті працює з 2011 року.

Наукові інтереси: історіографічні особливості навчального процесу в школі І ступеня, зокрема сенсорний, творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку. (Детальніше…)


Журнал “Еврика”

ЗНАЙОМТЕСЬ! ЦЕ – МИ!

Редакційно-видавнича колегія запрошує до публікації у науково-практичному журналі «Еврика» школярів, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, молодих вчених та усіх, кому не байдужа сучасна наука.

Засновниками та видавцями журналу є Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів, аспірантів про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (Детальніше…)


Конкурси та фестивалі

Інноваційні розробки, стартапи

Положення про ХХІ Регіональний конкурс обдарованої молоді

Положення про ІХ-й Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва “Медовий край” (Детальніше…)


Рада молодих вчених і наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Метою діяльності Ради молодих вчених є сприяння реалізації прав молодих вчених, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх інтересів.

Метою діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вченихє створення умов для розкриття наукового і творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація науки, розвиток інноваційної діяльності.

Станом на 2017 рік в університеті працюють 55 молодих вчених, що складає 18 % від складу науково-педагогічних працівників, серед молодих вчених: 3 доктори наук, 46 кандидатів наук, 10 осіб мають вчене звання доцента, 1 працює на посаді професора, 2  завідують кафедрами, 11 осіб задіяні в управлінських структурах університету. (Детальніше…)