12 жовтня 2020 р. науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених разом з Радою молодих вчених було проведено науковий семінар для здобувачів вищої освіти третього рівня І курсу «Наукова діяльність молодого вченого». Захід був ініційований та проведений головою наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених канд. пед. наук, старшим викладачем кафедри початкової освіти Чорною В.В. і заступником голови канд. пед. наук, старшим викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І.О.

На заході підіймалися питання щодо особливостей написання фахових статей, надано інформацію щодо структури, обсягу дисертаційного проєкту, оформлення списку використаних джерел. Також здобувачі вищої освіти третього рівня мали змогу отримати інформацію щодо електронних каталогів науково-методичної літератури України, архівних джерел, соціальних мереж для молодих вчених (Google Scholar, ORCID, ResearcherID, ReseacherGate) та ін.

Захід закінчився безліччю питань від присутніх, що свідчить про необхідність та актуальність порушеної теми.

Залишити відповідь