Кирієнко Олександр Геннадійович

Голова Ради молодих вчених університету, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін. В університеті працює з 2021 року. Здобувач ІІІ освітньо-наукового рівня Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Наукові інтереси: педагогічні засади формування здоров’язбережувальних компетентностей дорослого населення; тренерська діяльність; психологія спорту; менеджмент у футболі; арбітраж у футболі

Негрій Ольга Іванівна

Заступник Голови Ради молодих вчених університету, викладач-стажист кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи. В університеті працює з 2022 року. Також з 2022 року є здобувачкою ІІІ освітньо-наукового рівня Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Наукові інтереси: інклюзивна освіта; моральне виховання старших дошкільників; педагогічна підтримка родин з питань раннього розвитку, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

Олійник Ірина Сергіївна

Секретар Ради молодих вчених університету, доктор філософії за спеціальністю «Фізична культура і спорт», старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін. В університеті працює з 2022 року.

 

Наукові інтереси: психологія спорту та фізичного виховання, психологічний клімат в спортивному колективі, тренерська діяльність, підготовка спортсменів до змагальної діяльності.

 

Таблер Тетяна Іванівна

   Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету. Асистент кафедри математики і фізики. Заступник декана з навчальної роботи факультету інформатики, математики та економіки. В університеті працює з 2009 року.

     Наукові інтереси: використання сучасних комп’ютерних засобів навчання на уроках математики; методика використання комп’ютерних засобів для підвищення мотивації учнів до вивчення математики.

Тутова Ганна Федорівна

Викладач-стажист кафедри ботаніки і садово-паркового господарства. В університеті працює з 2023 року. Здобувачка ІІІ освітньо-наукового рівня Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Наукові інтереси: роль дощових черв’яків в агрегатоутворенні антропогенних ґрунтів.

 

Топалов Євген Миколайович

Асистент кафедри германської філології. В університеті працює з 2022 року.

 

 

Наукові інтереси: переклад

 

Дудко Ярослава Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності. В університеті працює з 2010 року.

 

Наукові інтереси: інноваційний менеджмент в освіті; виховна робота у закладах вищої педагогічної освіти; інноваційні педагогічні технології; організаційно-педагогічні засади організації недискримінаційного освітнього середовища.

 

Чорна Альона Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики. В університеті працює з 2014 року.

 

Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні технології; STEM-освіта; робототехніки; дистанційне навчання; освітні технології; управління проєктами.

 

Сидоренко Андрій Ігорович

Викладач-стажист, асистент кафедри біології людини та екології. В університеті працює з 2012 року.

 

 

Наукові інтереси: орнітологія; орнітофауністика; біорізноманіття; взаємодія вітрових електростанцій із компонентами навколишнього природного середовища.

 

Свириденко Ганна Василівна

Викладач,  асистент кафедри початкової та спеціальної освіти. Здобувачка ІІІ освітньо-наукового рівня  Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. В університеті працює з 2022 року.

 

 

Наукові інтереси: становлення і розвиток інклюзивної освіти в Україні;  порушення шкільних навичок у дітей з особливими освітніми потребами.

 

Множинська Вікторія Вікторівна

Здобувачка 4 курсу вищої освіти філологічного факультету, спеціальність 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська). В університеті навчається з 2019 року.

 

 

Наукові інтереси: впровадження інклюзивної освіти в освітній процес; запозичення іншомовних слів з різних мов; аналіз творів за різними темами.