Бунчук Оксана Володимирівна

Голова Ради молодих вчених університету, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності. В університеті працює з: 2008 року.

Наукові інтереси: Діяльність просвітницьких товариств в контексті становлення та розвитку педагогічної думки поч. 20 ст. (1917-1920 рр.)

Попелешко Юлія Іванівна

Заступник Ради молодих вчених університету, секретар Ради молодих вчених університету, кандидат педагогічних наукдоцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності. В університеті працює з: 2010 року.

Наукові інтереси: Дослідження процесів формування управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів в процесі навчання у ВНЗ.Ради молодих вчених 

Прокоф’єва Олеся Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, психодрама-практик. Працює психологом-консультантом у Психологічному центрі МДПУ імені Богдана Хмельницького, Центрі психологічної допомоги “Гармонія”. Є членом Київської асоціації психодрами. В університеті працює з 2003 р.

Наукові інтереси: психодрама; практика індивідуального психологічного консультування; психологія маніпуляцій; психологія впливу, групова психотерапія, розробка тренінгів.

Курносова Катерина Віталіївна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ННІ СПМО, член Вченої ради ННІ СПМО, викладач-стажист кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти. В університеті працює з 2014 року.

Наукові інтереси: діти з проблемами розвитку; духовно-моральне виховання дошкільників; особливості розвитку дітей в неблагополучних сім’ях.

 
 

Яковійчук Олександр Володимирович

Заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хіміко-біологічного факультету, член Вченої ради хіміко-біологічного факультету, викладач-стажист кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності хіміко-біологічного факультету.

В університеті працює з 2016 року.

Наукові інтереси: Органічна хімія, біологічна хімія (баланс пероксидного та біологічного окиснення у тканинах сільськогосподарської птиці за фізіологічної норми, та індукції біологічно-активними речовинами).

Карабанов Євген Олексійович

Заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених природничо-географічного факультету, член Вченої ради природничо-географічного факультету, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін. В університеті працює з 2014 р.

Наукові інтереси: гиревий спорт, фітнес технології, професійно-прикладна фізична підготовка.

Чорна Вікторія Володимирівна

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету, член Вченої ради університету, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової освіти. В університеті працює з 2011 року.

Наукові інтереси: історіографічні особливості навчального процесу в школі І ступеня, зокрема сенсорний, творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку.