Для сучасних наукових і науково-педагогічних працівників важливою є інтеграція до національної і світової наукової спільноти. У цьому напрямку суттєвий вплив на ефективність діяльності співпрацівників Університету становить доступ до наукової інфраструктури та наукових ресурсів, які має заклад.

Здійснення індивідуальних і колективних наукових розвідок відбувається з урахуванням наявних передумов і результатів досліджень в галузі та на перетині наукових напрямів. Наукові і науково-педагогічні  працівники відстежують тенденції розвитку сучасної науки на інституційному, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

З метою надання широких можливостей науковим і науково-педагогічним працівникам Університету для презентації результатів їх теоретичних, методологічних і прикладних  досліджень       було започатковано видання таких збірників наукових праць:

  1. 1. Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті та науці» (гол. ред. Осадчий В.В.);
  2. 2. Збірник наукових праць «Бранта»;
  3. 3. Науковий журнал «Humanitarian paradigm» (гол.ред. Ситник О.М.).

Крім вказаних вище періодичних видань, в Університеті видаються два наукові збірники, що є включеними до списку друкованих періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886):

  1. 1. Науковий журнал «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка» (гол.ред. Сегеда Н.А.);
  2. 2. Збірник наукових праць    «Сучасні    проблеми    моделювання» (гол.ред. Спірінцев Д.В.).

Передбачено, що у цих наукових виданнях розміщуться результати наукових досліджень наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, у тому числі з метою їх апробації. Можливості для публікаційної активності учасників освітнього процесу сприяють поєднанню навчання й досліджень, отриманню наукових ступенів і вчених звань, підвищенню рейтингового оцінювання діяльності здобувачів, наукових і науково-педагогічних працівників, що також має значення й для прийняття на роботу або продовження контракту для останніх, запорукою успішного кар’єрного зростання.

В Університеті створено умови для того, щоб кожний науковець, особливо здобувачі наукового ступеня доктора філософії (PhD) або доктора наук могли не лише взяти участь у презентації власних досліджень, а й одержати додаткові наукові консультації, отримати запрошення до спільних досліджень, результати яких будуть висвітлені у спільних фахових публікаціях.

Наразі в Університеті вивчаються можливості щодо приєднання до міжнародної ініціативи Open Science, готує відповідний проєкт, а також розглядає переваги приєднання до Коаліції з реформування оцінювання досліджень (CoARA) і підписання «Угоди про реформування оцінювання наукових досліджень».