Роль університетів у підготовці людського капіталу є неоціненною. Крім того суспільна місія нашого Університету та його внесок у розвиток економіки всієї країни та Запорізького регіону є надзвичайно важливою. Крім внутрішнього оцінювання якості освіти, низки показників ефективності наукової і громадської діяльності учасників освітнього процесу, своєрідним орієнтиром розвитку ЗВО є й його місце у  міжнародних та всеукраїнських рейтингах. Наразі питання життєстійкості і вміння адаптуватися до функціонування у непередбачуваних і критичних умовах також сприймається як ознака якості й репутації нашого Університету.  

Ступінь інтеграції будь-якого закладу вищої освіти в інтернет-простір можна оцінити за допомогою Webometrics Ranking of World’s Universities – Вебометричного рейтингу університетів світу, який відображає популярність та представництво закладів освіти у мережі Інтернет та є складником консолідованого рейтингу закладів вищої освіти в Україні. Алгоритм розрахунку рейтингу Webometrics враховує загальну кількість сторінок сайту університету, проіндексованих пошуковою системою Google, кількість зовнішніх гіперпосилань на домен університету; кількість на сайті університету файлів у форматах Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft PowerPoint (.ppt) та інші.

Для підвищення світового інформаційного рейтингу всі веб-ресурси Університету (сайти інституту/факультетів, бібліотеки, приймальної комісії, відділу міжнародних зв’язків, сайту абітурієнта, відділу аспірантури та докторантури) було об’єднано під єдиним університетським доменом mdpu.org.ua, при цьому у 2022 р. завдяки підтримці від Міністерства освіти і науки України наш Університет безкоштовно отримав ще один корпоративний домен mspu.edu.ua, на базі якого здійснюється функціонування окремих напрямів інституційної діяльності.

Дослідницька група Cybermetrics Lab оприлюднює рейтинг Webometrics двічі на рік (у січні та липні). Сайт Університету (mdpu.org.ua) згідно з показниками за липень 2022 року посідає 65 місце серед 312 закладів вищої освіти України,  що на 6 позицій вище у порівнянні з 2021 роком (71 місце). У липні 2023 р. Університет посів 73 місце в цьому рейтингу.

За показниками рейтингу веб-порталу UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг вищих навчальних закладів світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів, у 2022 р. сайт mdpu.org.ua посів 59-ту сходинку серед 185 закладів вищої освіти України, а у 2023 р. – 51-ше місце в рейтингу.

У 2022 році Університет посів 125 місце в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України, тоді як у минулому році (2021) – знаходився на 123-124 місця Консолідований рейтинг вишів України 2022 року – Освіта.UA (osvita.ua). Проте, зважаючи на тимчасове переміщення, суттєве уповільнення функціонування у перші місяці війни, зниження на одну позицію все ж таки  свідчить про певну стабільність і стійкість нашого Університету. У 2023 р. Університет покращив показники й посів 114 місце рейтингу. У щорічному академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ 200 Україна 2022» Університет посів 87 місце в рейтингу серед 200 найкращих університетів України (для порівняння: у 2021 р. – 73 позиція), проте результати цього рейтингу були опубліковані на початку червня 2022 р., у доволі скрутний період (особливо для щойно переміщених і постраждалих від війн ЗВО). У 2023 р. Університет знову покращив свій результат і піднявся на 75 місце.

Позиції МДПУ в рейтингу «Топ 200 Україна 2022»

   Рис. 1. Рейтинг «ТОП-200»

Також в одному з підрейтингів 2022 р. «Кращі педагогічні виші» − Університет увійшов у ТОП-10 кращих педагогічних вишів і посів 9 місце Найкращі педагогічні заклади освіти України – Освіта.UA (osvita.ua), а в 2023 р. – 8 місце, і є єдиним переміщеним в Топ-10 цих університетів.

У підрейтингу закладів вищої освіти Запоріжжя та Запорізької області Університет у 2022 році посів 6 місце Рейтинг закладів вищої освіти Запоріжжя – Освіта.UA (osvita.ua), а у 2023 р. піднявся на 4 сходинку.

Аналіз рейтингових позицій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького свідчить про те, що починаючи з другого півріччя 2022 р. він почав відновлювати і посилювати свої позиції у напрямах якості освітнього процесу, наукової і громадської діяльності та реалізації завдань суспільної місії  на теренах України та у світовому освітньо-науковому просторі.