У 2022-2023 рр. продовжив свою роботу Центр трансферу технологій Університету, метою діяльності якого є розвиток співробітництва з провідними європейськими науковими центрами трансферу технологій та університетами, удосконалення стану підготовки кваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень відповідно до світових стандартів, сприяння розвитку інноваційної діяльності в Університеті та регіоні, забезпечення трансферу результатів (проєктів) науково-дослідної діяльності за допомогою патентування технологій, розвитку міжнародного співробітництва у галузі трансферу технологій.

Центр трансферу технологій надає такі послуги: розміщення інформації в Національній мережі трансферу технологій, міжнародних мережах комерціалізації (технологічні запити та пропозиції); надання послуг технологічного брокера в мережі трансферу технологій; пошук перспективних проєктів за замовленням інвестора; пошук інвесторів і партнерів для реалізації інноваційних проєктів; пошук для замовника технологічних рішень, нових технологій і продуктів; просування та супровід пропозиції (запиту) замовника; комплексні послуги мережевого трансферу (від технологічного аудиту та маркетингу до просування й супроводу пропозиції/ запиту замовника).

На базі кафедр Університету створені міжгалузеві кластери разом зі структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємцями, громадськими організаціями, що сприяють подальшій розробці концепції підготовки висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців й інноваційному розвиткові регіону.

З метою підписання нових Договорів про співпрацю в Університеті наразі розробляються програми співпраці закладу і окремих підрозділів з громадами, бізнес-партнерами, дослідницькими університетами, науковими закладами для створення навчально-науково-виробничих кластерів, науково-бізнесових, технологічних платформ тощо.

Налагоджена взаємовигідна співпраця Університету з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами (органами державної та місцевої влади, громадськими організаціями, представниками бізнесу), що позитивно впливатиме на сферу вищої освіти і дасть найбільш відчутні результати.

Підписано «Рамкову Угоду між Мелітопольським виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області та Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького в галузі туризму» та «Меморандум про співпрацю з комунальною установою «Агенція розвитку Мелітополя».

З метою сприяння творчому пошуку інноваційних розробок, ефективному використанню об’єктів інтелектуальної власності, успішному впровадженню інновацій, науковцями Університету було отримано 115 свідоцтв про реєстрацію авторського права інтелектуальної власності (на комп’ютерні програми, збірку літературних творів, твори образотворчого мистецтва, наукові твори, наукові статті, навчальні посібники, методичні рекомендації).

Окрім того, представниками Центру трансферу технологій надано консультативну допомогу в розробці різних проєктів, які отримують фінансову підтримку. Так, науково-педагогічні представники Центру соціологічних досліджень є членами робочої групи з розробки й реалізації «Стратегії розвитку Мелітополя до 2030 року», «Маркетингової стратегії міста Мелітополь», «Комплексної програми з інтеркультурної взаємодії м. Мелітополь на 2021-2023 р.р.» та здійснює науковий супровід з моніторингу виконання програми, що спрямована на міжкультурну інтеграцію міста Мелітополь.

З метою сприяння творчому пошуку інноваційних розробок, ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності, успішного впровадження інновацій науково-педагогічними співробітниками Університету було розроблено проєктні пропозиції для їх реалізації в «Стратегії розвитку міста Мелітополь до 2030 року», що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 

Стратегічний напрям

А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування

Назва проєкту: Розвиток туристичної інфраструктури в місті Мелітополі
Цілі проєкту:

1. Благоустрій та інформаційне забезпечення туристично привабливих територій для відвідування та відпочинку мешканців, гостей та туристів міста.

2.   Створення привабливого туристичного об’єкту Мелітополя за рахунок облаштування оглядового майданчика в центрі міста.

3. Створення об’єктів готельного типу економ класу для розміщення молоді та мобільних молодіжних груп туристів.

Територія впливу проєкту: Запорізька область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Споживачі туристичних послуг м. Мелітополя. Орієнтовна кількість – близько 300000 осіб: мешканці м. Мелітополя, Мелітопольського району, внутрішні та іноземні туристи (у т.ч. транзитні), гості регіону, користувачі мережі Інтернет для планування туристичних подорожей.

Туристичні підприємства,  туристичні інформаційні центри, користувачі бібліотек, працівники закладів культури, музейних закладів, інші надавачі туристичних послуг.

Стислий опис проєкту:

1. Благоустрій та інформаційне забезпечення туристично привабливих територій для відвідування та відпочинку мешканців, гостей та туристів міста, а саме: створення інформаційних табличок обраних об’єктів; визначення партнерів та підрядної організації; підготовка проектної документації; благоустрій туристично привабливих територій; озеленення та відновлення зелених насаджень обраних територій; розміщення інформаційних двомовних табличок.

2. Оглядовий майданчик у центрі міста дозволить туристам та місцевим жителям насолоджуватися мальовничою   панорамою на нижню частину міста й долину річки Молочна. Він може стати важливою начальною або кінцевою точкою всіх міських екскурсій, дозволить значній кількості місцевих жителів і гостей міста спостерігати за різноманітними феєрверками, лазерними і світловими шоу, які можуть бути організовані на спеціальних майданчиках у нижній частині міста тощо.

3. Створення об’єктів готельного типу економ класу для розміщення молоді та мобільних молодіжних груп туристів.

Очікувані результати:

1. Сворено туристично привабливі територій у межах міста для комфортного перебування місцевих жителів, гостей та туристів.

2. Створено привабливий туристичний об’єкт Мелітополя – оглядовий майданчик у центрі міста.

3. Створено об’єкти готельного типу економ класу для розміщення молоді та мобільних молодіжних груп туристів.

Ключові заходи проєкту:

1. Благоустрій та інформаційне забезпечення туристично привабливих територій для відвідування та відпочинкумешканців, гостей та туристів міста:

–  благоустрій інфраструктури туристично привабливих територій;

– озеленення та відновлення зелених насаджень обраних територій;

–  розміщення інформаційних двомовних табличок для туристів.

2. Створення привабливого туристичного об’єкту Мелітополя за рахунок облаштування оглядового майданчику в центрі міста:

– розробка проектно-кошторисної документації;

– будівельні роботи та благоустрій території;

– урочисте відкриття об’єкта й внесення до туристичних маршрутів.

3. Створення об’єктів готельного типу економ класу для розміщення молоді та мобільних молодіжних груп туристів:

– створення готелю економ класу (хостел) на 7 кімнат на базі гуртожитків ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище» з окремим входом та благоустрій прилеглої території;

– створення об’єктів готельного типу економ класу на базі інших об’єктів усіх форм власності.

Період здійснення: 2019–2022 рр.
Інше:

У команді проєкту:

Мелітопольський   державний   педагогічний   університет   імені Богдана Хмельницького

Подорожний Сергій Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

Стратегічний напрям: А. Місто розвинутого бізнесу із сприятливими умовами  інвестування
Назва проєкту Формування бази туристичних ресурсів Мелітополя та їх промоція
Цілі проєкту

Привернення уваги громади до своєї історичної та культурної спадщини.

Розширення туристичних потоків та збільшення доходів в бюджет міста.

Формування високого рівня доступності всієї території міста та забезпечення її зафіксованим зручним та доступним визначенням з наочним закріпленням у міському просторі.

Укладання та розповсюдження комплексного довідково- інформаційного туристичного путівника

Територія впливу проєкту місто Мелітополь
Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Туристи та гості міста, майбутні мешканці міста, потенційні інвестори, мешканці міста, місцеві підприємці, представники органів місцевого самоврядування

Стислий опис проєкту

Планується проведення інвентаризації наявних туристичних обʼєктів міста; створення Списку туристичних ресурсів із визначенням туристичних об’єктів, що підлягають занесенню до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та Державного реєстру нерухомих пам’яток України; розробка облікової та технічної документації туристичних ресурсів для державної реєстрації (облікова картка, історична довідка, туристичний паспорт обʼєкта) з метою отримання Висновку ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, Управління містобудування та архітектури Запорізької ОДА.

У місті поступово буде замінено покажчики вулиць на нові з двомовною інтерпретацією. На всіх вокзалах, а також у парках буде розміщено табло з QR-кодами найцікавіших об’єктів та установ міста. Вуличні покажчики також оснащено QR-кодами для отримання інформації про вулиці, парки та цікаві об’єкти міста. Більшість отримувачів вигод є переважно пасивними споживачами інформаційних продуктів, однак також бере участь у процесах закріплення позиціонування.

Опис туристичного потенціалу, туристичних ресурсів і зон відпочинку, діяльності підприємств індустрії туризму, провідних видів туризму (фестивальний, гастрономічний, пізнавальний, культурний, спортивний, садівничий, айпітуризм, промисловий, військовий, зелений туризм, етнотуризм), туристичних маршрутів і туристичних об’єктів на основі довідково-інформаційних, картографічних (карти, схеми), статистичних, ілюстративних та фотоматеріалів планується виготовити як друкований довідник та розмістити в електронному варіанті в інтернеті.

Очікувані результати

Сформовано високий рівень доступності всієї території міста та система інформування мешканців міста про зміни в його інфраструктурі;

Сворено зручне визначення об’єктів туристичної інфраструктури та пристосовано територію міста до потреб відвідувачів;

Спрощено орієнтування туристів;

Збільшено кількість туристичних відвідувань міста в цілому.

Забезпечено територію міста зафіксованим зручним та доступним визначенням через наочне закріплення в міському просторі;

Збільшення кількості туристів та відповідно доходу місцевого бюджету.

Ключові заходи проєкту

1. Проведення інвентаризації наявних туристичних обʼєктів міста:

– з виявленням власників та користувачів об’єктів, факту перебування цих об’єктів на Державному обліку як пам’яток культурної спадщини та наявної на них облікової документації;

– зі встановленням наявності туристичного паспорту, паспорту памя’ятки, технічного паспорту БТІ по туристичних об’єктах.

2. Напрацювання та створення Списку туристичних ресурсів із визначенням туристичних об’єктів, що підлягають занесенню до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

3. Розробка облікової та технічної документації туристичних ресурсів для державної реєстрації, як-от: облікова картка, історична довідка, туристичний паспорт обʼєкта.

4. Подання необхідних документів на розгляд Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, Управління містобудування та архітектури Запорізької ОДА.

Отримання Висновку ради.

5. Розміщення інформації щодо походжень назв вулиць та історико-культурних об’єктів українською та англійською мовами в інтернеті.

6. Напрацювання та встановлення:

–  інформаційних табличок з QR-кодами;

–  охоронних дощок на пам’ятках культурної спадщини.

7. Розробка інтерактивної карти туристичних обʼєктів міста.

8. Залучення органів місцевого самоврядування сусідніх районів, ОТГ, громадськості до вивчення ситуації, напрацювання плану дій та виконання можливих заходів щодо збереження Дендропарку, маєтку та Дачі Фелібера як туристичних обʼєктів м. Мелітополя та регіону.

Видання та розповсюдження комплексного довідково- інформаційного туристичного путівника.

Період здійснення

2020–2022 роки

Інше:

У команді проєкту:

***, *** МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

Стратегічний напрям: А. Місто розвинутого бізнесу зі сприятливими умовами інвестування.
Назва проєкту: Hard-кластер «Приазовський туристичний альянс»
Цілі проєкту:

Створення конкурентоспроможного на ринку туристичної індустрії ресурсно-територіального угрупування. Промоція кластера та його окремих дестинацій. Збільшення туристичного потенціалу м. Мелітополя. Покращення економічного стану в місті за рахунок доходів від кластеру (створення нових робочих місць). Розвиток традиційних альтернативних та альтернативних видів туризму як у місті, так і в регіоні.

Територія впливу проєкту: Запорізька область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Залучення інвестицій щодо розвитку кластеру та його окремих складових; збільшення туристичної привабливості нашого регіону та його окремих атракцій, туристичних дестинацій; збільшення відвідувачів нашого міста з туристсько-пізнавальною метою.

Стислий опис проєкту: Проєкт спрямований на виконання сучасних викликів в умовах трансформації національної туристичної індустрії України. На часі туристична галузь Запорізької області належить до привабливих сфер застосування кластерних технологій.
Очікувані результати: Створення взаємодіючого механізму відносин між суб’єктами туристичної діяльності на базі туристсько-ресурсного потенціалу Запорізької області. Підвищення конкурентоздатності продукції чи послуг членів кластера на ринках різних рівнів. Кластерізація туризму сприяє налагодженню порозуміння між державними і бізнесовими колами при вирішенні економічних проблем регіону.
Ключові заходи проєкту:

Оцінка ресурсного потенціалу та виявлення його латентних складових для визначення порядку дестинацій в кластері; створення дестинацій І, ІІ порядку та тематичних дестинацій. Розробка концептуальних засад щодо визначення м. Мелітополь – туристичною дестинацію І порядку.

Розробка туристичного бренду кожної дестинації та загального бренду для hard-кластер «Приазовський туристичний альянс».

Експедиції з метою збору даних; аналіз і формування пакету даних туристсько-ресурсної бази Запорізької області.

Проведення заходів (кругли столи, форуми) для налагодження співпраці між представниками дестинацій.

Робота з інформаційними центрами; розробка бренду кластера та його промоушн.

Період здійснення: 2019–2022 рр.
Інше:

У команді проєкту:

Арабаджи Олена Семенівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, проректор із заочно-дистанційної форми навчання МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

Стратегічний напрям

А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування

Назва проєкту: Проведення промоційних кампаній та популяризація багатокультурної спадщини Мелітополя як потужного туристичного та інвестиційного потенціалу
Цілі проєкту:

1. Проведення промоційних кампаній з популяризації нематеріальної культурної спадщини Мелітополя як потужного туристичного та інвестиційного потенціалу шляхом виготовлення та розповсюдження іміджевих видань, присвячених інтеркультурності громади.

2. Запровадження фестивалів, традицій частування національних кухонь «Усе найкраще для гостя дорого».

3. Інстутиційна підтримка брендингу багатонаціональної культурної спадщини регіону шляхом створення на території міста Мелітополя музейної кімнати та експозиції єврейської культури.

4. Підвищення рейтингу міста в напрямах фестивального та спортивного туризму шляхом проведення промоційної кампанії туристичного фестивалю «Ethno Power».

Територія впливу проєкту: Запорізька область
Орієнтовна кількість отримувачів вигод 500 000 тис. осіб
Стислий опис проєкту:

1.    Мелітополь сьогодні є транзитним транспортним вузлом для мільйонних сезонних туристичних потоків до сотень баз відпочинку та різноманітних оздоровчо-рекреаційних закладів Азовського узбережжя. Незаслужено лишаються обійденими увагою гостей краю надзвичайно цікаві етнокультурні заходи й етнооб’єкти Мелітополя. Проект спрямований на популяризацію інтеркультурності як вагомої складової туристичного бренду мелітопольської громади. Так само важливо представити свій досвід мирного проживання в Мелітополі представників багатьох етносів потенційним інвесторам як запоруку безпеки та можливостей розвитку сфери гостинності. У межах проекту заплановано виготовлення та розповсюдження серед потенційних інвесторів та туристів книги «Інтеркультурний Мелітополь на смачній скатертині» (елементи кулінарних традицій різних етносів, що протягом століть проживають на спільній території та збагатили гастрономічну культуру міської громади, як поштовх для розвитку гастрономічного туризму); мапи «Путівник інтеркультурним Мелітополем» (туристичні етномаршрути, унікальні фестивальні та інші інтеркультурні заходи, кафе та ресторани етнічної спрямованості з описом фірмових страв); довідника «Гід інтеркультурним Мелітополем» (культурно- історичні туристські локації).

2. З метою відродження традицій національних кухонь, збагачення нематеріальної культурної спадщини Мелітополя, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості інтеркультурного міста в Мелітополі щорічно проводиться фестиваль національної кухні одного з національно-культурних товариств, у межах якого також може бути представлена решта національно-культурних товариств.

Під час заходу його відвідувачі можуть скуштувати національні страви, взяти участь у майстер-класах, придбати сувенірну продукцію.

Планується встановити пам’ятний обеліск «Праведникам Світу» та відкрити музейну кімнату з експозицієй історії мелітопольського єврейства з використанням мультимедійної техніки, де проходитимуть уроки та лекції на тему Голокосту, Голодомору, зустрічі з громадськими діячами, краєзнавцями та представниками національних культурних товариств на території єврейського національно-культурного товариства. Також планується проведення етнічних майстер-класів щодо кухні, ізраїльських і єврейських танців, заняття з арт-юдаїки. Експозицію єврейської культури буде включено в маршрут Мелітопольського краєзнавчого музею.

4. Промоційна кампанія фестивалю «EthnoPower» передбачатиме виготовлення відеоролику, плакатів А3 та розповсюдження через різні канали комунікації; виготовлення сувенірної продукції для розповсюдження та нагородження учасників фестивальних конкурсів. Фестиваль триватиме 3 дні, упродовж яких окрім туристичних змагань буде проведено ряд заходів етнокультурного спрямування: конкурс «міні-юрти», конкурс «туристичної» народної пісні із застосуванням народних інструментів, конкурс «як козаки куліш варили»; конкурс «тулумбасів». Також до програми   включено   показовий   виступ   Запорізької   федерації козацького рукопашу «Спас».

Очікувані результати:

1-2. Збільшення кількості туристів та місцевих жителів , які відвідують міські заклади харчування та туристичні об’єкти етномаршрутів. Підвищення рівня інвестиційної та туристичної привабливості міста та регіону.

Залучення малого бізнесу на ринок послуг сувенірної та гастрономічної продукції.

Створення нових робочих місць.

Збільшення надходжень до місцевого бюджету.

3. Збереження та популяризація єврейської історії, традицій, матеріальної спадщини як невід’ємної складової культури міста, регіону, України. Запобігання проявам ксенофобії в інтеркультурній громаді міста, підвищення його туристичної привабливості, створення нових туристичних локацій.

Збільшення кількості туристів через популяризацію фестивального та спортивного туризму , започаткування щорічного туристичного фестивалю «Ethno Power».

Ключові заходи проєкту:

1. Збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини Мелітополя як потужного інвестиційного та туристичного потенціалу шляхом виготовлення та розповсюдження видань, присвячених інтеркультурності громади:

–  Збір та систематизація матеріалу з зазначенням рецептів страв національних кухонь, культурно-історичних туристських локацій, закладів громадського харчування, садиб зеленого туризму, кафе та ресторанів етнічної спрямованості.

– виготовлення видань: «Інтеркультурний Мелітополь на смачній скатертині», «Путівник інтеркультурним Мелітополем», «Гід інтеркультурним Мелітополем»;

– розповсюдження видань серед потенційних інвесторів та туристів.

2. Підвищення туристичної привабливості міста через запровадження фестивалів традицій частування національних кухонь «Усе найкраще для гостя дорого»:

2019 рік – Фестиваль традицій частування караїмів «Усе найкраще для гостя дорого».

2020 рік – Фестиваль традицій частування греків «Усе найкраще  для гостя дорого».

2021 рік – Фестиваль традицій частування євреїв «Усе найкраще для гостя дорого» .

2022 рік – Фестиваль традицій частування болгар «Усе найкраще для гостя дорого» .

3. Єврейська громада Мелітополя має комплекс будівель і прилеглу до них терріторію. Важливі культові приміщення були побудовані ще в 1890 р. В рамках реалізації проекту планується встановити пам’ятний обеліск «Праведникам Світу», відкрити музейну кімнату з експозицієй історії мелітопольського єврейства з використанням мультимедійної техніки, де проходитимуть уроки та лекції на тему Голокосту, Голодомору, зустрічі з громадськими діячами, краєзнавцями та представниками національних культурних товариств. Також планується проведення етнічних майстер-класів щодо кухні, ізраїльських і єврейських танців, заняття з арт-юдаїки. Експозицію єврейської культури буде включено в маршрут Мелітопольського краєзнавчого музею.

Промоційна кампанія фестивалю «EthnoPower» передбачатиме виготовлення відеоролику, плакатів А3 та розповсюдження через різні канали комунікації; виготовлення сувенірної продукції для розповсюдження та нагородження учасників фестивальних конкурсів.

Період здійснення:

2019–2020 р.р.

Інше:

У команді проєкту:

Афанасьєва Людмила Василівна, кандидат філософських наук, доцент, завідуюч кафедри соціології МДПУ імені Богдана Хмельницького, директор Центру соціологічних досліджень; Арабаджи Олена Семенівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, проректор із заочно-дистанційної форми навчання МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Центр трансферу технологій має важливе значення у розбудові внутрішньої системи забезпечення виконання завдань суспільної місії Університету, а також сприяє напрацюванню зовнішніх зв’язків зі стейкхолдерами різних рівнів, у тому числі громад регіону, національної і міжнародної спільноти, бізнесовими і владними структурами.