Модель внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Інформаційний бюлетень ШКОЛА ГАРАНТА Типові запитання для фокус-груп в процесі акредитаційної експертизи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Настанова з якості в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Політика у сфері якості в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Фахівці Центру (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План роботи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Анкетування (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Стейкхолдери в освітньому процесі (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Неформальна освіта (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Університет, громада, бізнес, влада – відкрита взаємодія в процесі забезпечення якості вищої освіти: досвід МДПУ імені Богдана Хмельницького” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Заходи (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Результати проведення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  створено з метою підвищення якості освітньої діяльності Університету, моніторингу дотримання норм та стандартів вищої освіти, підвищення якості підготовки фахівців через здійснення безперервного моніторингу освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. В задачі центру входить здійснення аналізу фактів, висунення пропозицій щодо покращення діяльності на робочих нарадах (засіданнях вчених рад інституту/факультетів – для груп освітніх програм, Вченій раді університету – для внутрішньої практики у цілому) та моніторинг за їх виконанням. Діяльність Центру базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки й упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень з проблем моніторингу якості освіти.