Про організацію та якість неформальної освіти в МДПУ імені Богдана Хмельницького  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Рекомендації Центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу за результатами анкетування «Якість освітніх програм очима науково-педагогічних працівників» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Рекомендації Центру експертизи та моніторингу якості освітнього процесу за результатами анкетування «Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти» (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті із дотриманням вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ЕN ISO 9001:2018 (доповідь на Вченій раді університету 29.11.2022 р.) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік ризиків за 2022 навчальний рік в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План-звіт заходів з усунення ризиків в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ

Аналіз рекомендацій, наданих Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та плану заходів щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації освітніх програм у 2019-2022 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної і мистецької освіти – Заходи щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації освітніх програм – 2022р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Хіміко-біологічний факультет – Заходи щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації освітніх програм – 2022 р.  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Природничо-географічний факультет – Заходи щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації освітніх програм – 2022р.  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Факультет інформатики, математики та економіки – Заходи щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації освітніх програм – 2022р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Філологічний факультет – Заходи щодо удосконалення освітньої діяльності та усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації освітніх програм – 2022 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Внутрішня акредитація PhD програм (2021 рік) (ПЕРЕГЛЯНУТИ

Моніторинг якості запровадженої в університеті бально-накопичувальної системи оцінювання результатів навачання здобувачів ЗВО та науково-педагогічних працівників (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку науково-комерційної діяльності в умовах дистанційної роботи в університеті (ПЕРЕГЛЯНУТИ)