Викладачі університету обрані до складу членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України3 червня 2019 року викладачі університету взяли участь у зборах членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, що відбулись у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» м. Київ.

До складу науково-методичних підкомісій  МОН України увійшли:

– завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти, професор Максимов О.С. (НМК 1 Загальна, професійна освіта та спорт, підкомісія 014-2 Середня освіта (біологія та здоров’я людини, хімія, географія);

– завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, професор Сегеда Н.А. (НМК 1 Загальна, професійна освіта та спорт, підкомісія 014-1 Середня освіта (мови і літератури, історія, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво);

– завідувач кафедри інформатики і кібернетики, професор Осадчий В.В. (НМК 1 Загальна, професійна освіта та спорт, підкомісія 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);

– начальник навчального відділу, доцент Сопіна Я.В. (НМК №14 Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти, підкомісія 305 Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників).

– доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Ізбаш С.С. (НМК №14 Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти, підкомісія 301 Освіта впродовж життя, визначення неформального та інформального навчання);

– директор центру освітніх дистанційних технологій, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Наумук І.М. (НМК №14 Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти, підкомісія 302 Дистанційне навчання).

На зборах обговорювався новий етап реформи вищої освіти і визначалися завдання науково-методичних комісій з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальна робота НМК МОН України складалась з двох частин.

Перша частина включала:

  • виступ І.О. Шарова про завдання Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України на період до 2022 року;
  • повідомлення про можливість балотування членів науково-методичних комісій до Галузевих експертних рад;
  • семінар-тренінг: «Сучасний стан та актуальні завдання розроблення стандартів вищої освіти» (модератори: Калашнікова С.А., Таланова Ж.В.).

Друга частина зборів членів НМК МОН України проходила у комісіях і підкомісіях, де відбулось планування роботи підкомісії на наступний період та вибори Голови, Заступника голови та Секретаря Науково-методичної комісії (підкомісії) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Сьогодні, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», введено окрему ланку системи освіти – «Освіта дорослих» і започатковано роботу підкомісії 301 «Освіта впродовж життя, визначення неформального та інформального навчання». У планах роботі цієї підкомісії ініційовано розробку проекту Положення про освіту впродовж життя, внесення пропозицій до проекту Закону України «Про освіту дорослих» та розробку Порядку визнання результатів неформального та інформального навчання.

 

Інформацію підготувала Ізбаш С.С.

Залишити відповідь