21-22 березня 2019 року доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Світлана Ізбаш була запрошена до участі у сьомій Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку», що організована Академія Української Преси за підтримки Akademiе DW Німеччина та Міністерство освіти і науки України.

Відкрив конференцію президент Академії української преси, професор, доктор філологічних наук Валерій Іванов, який презентував досвід Академії української преси у впровадженні медіаграмотності в Україні.

З вітальним словом до учасників вернувся заступник Міністра освіти і науки України Вадим Карандій, який зазначив, що медіаграмотніть – одна з головних компетентностей, яку необхідно формувати у школярів, студентів та дорослих. Впродовж 2019 року уряд планує підключити всі заклади загальної середньої освіти до Національної освітньої електронної платформи, де будуть розміщені електронні освітні ресурси для шкіл, а також планується залучити вчителів до самостійного створення навчальних ресурсів, в тому числі, з медіаграмотності.

Локальний координатор Академії Deutsche Welle в Україні Маргарита Захарчук зазначила, що медіаграмотніть в Україні посідає перше місце за актуальністю проблематики. Але серед викликів Маргарита зазначила такі:

1) швидкість. Медіа швидко змінюються. Це стосується програмного забезпечення, інформаційних впливів та швидкості створення фейків. Тому кожній людині необхідно постійно вдосконалюватися. Грамотність включає культуру споживання, розвиток критичного мислення. Грамотність передбачає уміння висловлювати свої думки. Необхідно навчитися створювати інформаційні продукти, а не тільки бути споживачем інформації.

2) Залучення дорослої аудиторії 40+ до вивчення медіагармотності, яка буде не тільки критично сприймати інформацію, але й за допомогою інформації вчитися робити своє життя ефективним.

Конференція об’єднала найкращих тренерів з України, Казахстана, Білорусії, Вірменії, Молдови , Грузії та надала можливість зрозуміти головні педагогічні меседжі медіаосвіти, які висловила медіаекспертка, авторка «Практичного посібника з медіаграмотності для мультиплікаторів», керуюча партнерка Академії української преси Тетяна Іванова:

1) Тренінги з медіа грамотності – це не гейміфікація і не інформаційно-розважальний захід, а педагогічно обгрунтована методика, адже до кожної вправи формулюється мета, визначається навичка та передбачається результат, який необхідно діагностувати та моніторити.

2) Для медіапедагога важливо розробити модель медіаграмотності особистості, яка включатиме якості медіаграмотної особистості, визначатиме критерії діагностики медіакомпетентностей. Необхідно провести моніторинг та скорегувати результат.

3) Процес медіаграмотності – сензитивний процес, тому що є привласнене особисте знання. Гра не тільки захоплива процедура, а й розуміння того як розвиватися далі.

4) Головний принцип навчання медіаграмотності – педагогічна рефлексія. Будь-яка навичка має спиратися на досвід учасника, рефлексію його діяльності за допомогою інтерактивних методів.

5) Головна мета – формування критичної дистанції до медіа, медіагігієни, медіадетокса через розуміння власного медіаполя, розуміння того, що медіа не презентують реальність, а репрезентують її, розуміння кому належать медіаканали.

6) У навчанні медіаграмотності необхідно враховувати андрагогічний підхід (специфіка навчання дорослих).

7) Тренінг з медіаграмотності спрямований на формування критичного мислення, досягнення конкретного результату формування медіакомпетентностей, а не на отримання учасниками певної суми знань.

Корисні рекомендації для користувача соціальної мережі Фейсбук представив головний редактор ВД «ОГО», викладач НаУ «Острозька академія», автор книги «Ефективність: книга для тих, хто працює з інформацією» Віталій Голубєв.

 У роботі секції «Медіаосвіта та медіаграмотність у вищій школі, післядипломній педагогічній освіті»  презентовано досвід Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у впровадженні сертифікаційної освітньої програми «Медіапедагогіка, медіаграмотність та медіабезпека», яка реалізується кафедрою педагогіки і педагогічної майстерності (керівник – доцент С. Ізбаш), а також представлено авторську методику викорисатння онлайн дошки Padlet під час проведення тренінгів з медіаграмотності.

Тренери першої і другої фази підготовки тренерів з медіаграмотності взяли участь у п’ятій секції конференції, де завданням було розробити програму тренінгу, спираючись на власний тренерський досвід.
Спочатку тренери об’єдналися у три команди та визначили позитивні і негативні сторони підготовки тренерів з медіаграмотності впродовж першої та другої фаз. Далі кожна команда представила свою програму тренінгу, враховуючи власний досвід, побажання інших учасників та методичні вимоги до розробки програми тренінгу.

Команда тренерів другої фази запропонувала спланувати тренінг на 3 дні таким чином:

День 1. «Я – аналітик». Сформувати навички декодування і розпізнавання різних видів інформації.

День 2. «Я – критик». Змінити ставлення до самої місії медіа в Україні, навчитися критичному медіаспоживанню, десакралізації медіа та визначенню якісного матеріалу.

День 3. «Я – медіалицар-дослідник». Сформувати ставлення, що усі медіа маніпулятивні, виробити навичку розпізнавання маніпуляцій у медіа та навичку відбудови.

Другий день конференції відбувся дуже продуктивно, адже обмін досвідом колег сприяв створенню нової програми тренінгу, яку ми вже готові використовувати на наших подальших навчальних заходах з медіаграмотності.

Всі учасники конференції отримали сертифікати та паперові екземпляри «Практичного посібника з медіаграмотності для мультиплікаторів».

Велика вдячність Академії української преси та Academie DW Німеччина за можливість бути причетною до інноваційного напрямку в українській освіті – формування медіаграмотності.

Інформацію підготувала Ізбаш С.С.

Залишити відповідь