7 грудня 2021 року відбулося засідання Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. В засіданні приймав участь перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Нові вимоги суспільства до рівня освіти, освіченості та розвитку професійно важливих якостей особистості на різних етапах професіогенезу неодмінно потребують внесення змін до вже відпрацьованих освітніх технологій і, відповідно, технологій професійної підготовки майбутніх фахівців.

Сучасні тенденції зростання соціального запиту щодо збільшення кількості фахівців, здатних у нестабільних пандемічних умовах існування світового суспільства до ефективної самореалізації, конкурентоспроможності, партнерської взаємодії, життєстійкості актуалізує постійний пошук технологій та методів забезпечення якісної підготовки майбутнього фахівця.

Перехід у нову освітню траєкторію змішаного адаптивного навчання стимулює впровадження інтегративних компонентів поєднання традиційних та інноваційних технологій у проекції «суб’єкти освітньої діяльності – інформаційний простір». В процесі якісної підготовки майбутніх фахівців в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в умовах дистанційного навчання відбувається інтегративне поєднання традиційних освітніх технологій та інноваційних з урахуванням Стандартів вищої освіти України із галузей знань, траєкторії розвитку soft та hard компетенцій, як чинників конкурентоспроможності, та можливостей діджиталізації сучасної освіти.

Під час засідання було презентовано роботу плагіну Exabis Games, який додає ігровий аспект до будь-якого курсу (інтерактивні тести, вікторини тощо); роботу плагіну Amanote, який дозволить користувачам робити чіткі та структуровані замітки (текстові, графічні або аудіо), що пов’язані з матеріалами курсу; використання платформи синхронного спілкування Discord; роботу інноваційного стартапу Camtouch в освітньому процесі та акцентовано увагу на його можливостях. Також продемонстровано досвід використання сучасних методів навчання та викладання в умовах дистанційного навчання за допомогою інноваційних освітніх технологій, таких як: інтерактивні ігри «Найрозумнійший», «Брейн-ринг», веб-квести, техніки кейс-методу, сторітеллінг, кроссенс та інші.