02-03 листопада 2023 р. в МДПУ імені Богдана Хмельницького відбулась І Міжнародні виставка «Рефлексивно-конструктивні новації забезпечення якості вищої освіти», присвячена 100-річчю МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Виставка спеціалізувалась на такій тематиці: інноваційні форми і види підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та посилення кадрового складу; технологічні рішення щодо популяризації і дотримання академічної доброчесності; результати грантової і проєктної діяльності в освіті і науці; наукові розробки в освіті і освіта крізь призму наукових досліджень; міждисциплінарні і міжнародні освітні програми; освітні програми та освітні компоненти, які з’явилися у відповідь на пандемію та війну; освітньо-наукові кластери з різними групами стейкголдерів; TeachHub; технологічні рішення забезпечення функціонування університету у критичних умовах.

Насичена програма виставки містила круглі столи “Розвиток туризму в період невизначеності” з партнером університету турфірмою «Асоль» і “Модернізація змісту освіти через партнерство і співпрацю” спільно з ГО «Прогресильні» в рамках ініціативи «Острівці Прогресильності»; постерні сесії «Здоров’язбережувальні освітні технології у професійній підготовці майбутніх освітян» (ст. викл. О.Ковальчук), «Освітні програми в умовах війни: актуальність, проєктування, затребуваність» (доц. І. Букреєва), «Міждисциплінарний вектор підготовки майбутніх фахівців до інноваційної наукової діяльності» (ст. викл. Г. Варіна), «Quality Assurance in Higher Education: A Case Study of Teaching Literature» (доц. Н. Акулова), «Проєктна діяльність – рушійна сила оновлення змісту освіти» (доц. Т. Коноваленко), «Теорія і практика розвитку стресостійкості майбутнього вчителя засобами музичного і хореографічного мистецтв в умовах сучасних життєвих викликів» (канд. пед. н., ст. викл. С. Терещенко), «Досвід розробки і впровадження освітніх програм, які з’явилися у відповідь на пандемію і війну: міжгалузева освітньо-наукова програма “Гарденотерапія”, освітньо-професійна програма “Клінічна і реабілітаційна психологія”» (доц. О. Прокоф’єва, доц. Н. Туровцева); майстер-класи «Дослідний центр імені Дмитра Донцова: освіта крізь призму наукових досліджень» (проф. О. Ситник), «Сучасні наукові підходи до вирішення проблем ділового мовлення» (доц. В. Пачева), «Проєктування Lego роботів як засіб розвитку STEM-мислення» (доц. А. Чорна), «Розвиток інноваційного мислення у студентів за допомогою динамічних вправ при вивченні дисциплін математичного циклу» (канд. матем. н., ст. викл. А. Яковенко), «British National Corpus in English Language Teaching: Author’s Method» (проф. Я. Капранов), «Google- додатки, як засіб формування безпечного освітнього середовища» (доц. А. Кожевникова), «Методичні аспекти застосування поштових марок під час вивчення фахових дисциплін на прикладі вивчення географії» (доц. О. Байтеряков).

Упродовж заходу відбувся обмін досвідом оновлення змісту вищої освіти, підвищення її якості; використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у створенні навчальних матеріалів, дослідженнях і викладанні; майстерності в організації навчання й викладання; залучення ключових стейкголдерів до реалізації освітньої діяльності та її вдосконалення.