1 листопада 2023 року доцент кафедри германської філології Лілія Калужська та доценти кафедри методики викладання германських мов Аліна Маслова та Ольга Гончарова розпочали проведення занять практичної частини курсу «Strengthening the EU values through education and training» в межах реалізації міжнародного проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers» Project Jean Monnet.

Мета практичної частини курсу – навчити здобувачів освіти 4 курсу філологічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького імплементувати ключові цінності ЄС в виховання та процес викладання англійської мови в ЗЗСО.

В процесі навчання учасники мають підготувати Портфоліо майбутнього вчителя іноземних мов «How I promote EU common values through my teaching», в якому буде представлена:
📍 інформація про здобувача, як майбутнього вчителя англійської мови;
📍погляд здобувача на важливість та можливості використання цінностей ЄС як основи формування аксіологічної моделі в роботі викладача англійської мови;
📍 власні розробки фрагментів уроків.

Під час занять увагу присутніх було зосереджено на питаннях формування системи цінностей в освіті країн-членів ЄС; формуванні взаємовідносин здобувачів та вчителя під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, а також ролі вчителя у впровадженні базових європейських цінностей в систему вітчизняної освіти.

Студентам надаються практичні рекомендації щодо планування уроку з формування толерантності. Увага здобувачів притягується до можливостей профілактики булінгу на заняттях з англійської мови в ЗЗСО.

Проєкт «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» № 101083321 – SEUCV ETT- ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне має на меті покращення освітньо-педагогічного процесу в Україні, наближення його до європейських стандартів у сфері викладання іноземних мов, створення основи для вивчення та викладання іноземних мов з раннього віку та поширення спільних цінностей ЄС.

Сайт проєкту: https://mv.mdpu.org.ua/viddil-mizhnarodnyh-zv-yazkiv/project-jean-monnet-strengthening-the-eu-common-values-through-the-policy-of-multilingualism-in-the-education-and-training-of-future-teachers/