Викладачі кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії провели веб-консультації магістрантів щодо організації перед захисту магістерських робіт17.04.2020 для магістрантів освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) заочного і денного відділення кафедрою теорії і методики музичної освіти та хореографії було організовано інформаційно-консультативний вебінар з проблеми методологічної культури педагога-музиканта. Наукове консультування проводили професор Сегеда Н.А., доц. Василенко Л.М.. Також на вебінарі були присутні доц. Червонська Л.М, доц. Федоров М.П, доц. Назаренко І.М. Були прослухані доповіді за темами магістерських робіт Бурдун Ю., Глотової В., Вольської Ю., Королькової А., Кулініч К., Ліпко А., Марченко А., Пех В., Чабанової Н. та Ягірської Т.

Після кожного виступу магістранти мали можливість отримати рекомендації від професорсько-викладацький складу, які здебільшого полягали у наступних позиціях: уточнення тематики згідно з термінологією Закону України «Про освіту»; конкретизація об’єкту та предмету досліджень; корекція постановки мети та завдань згідно з проблематики кожного дослідження.

Модератор вебінару проф. Сегеда Н.А. актуалізувала питання дотримання принципів академічної доброчесності у викладенні і презентації матеріалів магістерських досліджень, необхідності якісної самоорганізації у дотриманні вимоги МОН України до атестації, а саме – у питаннях забезпечення особистої ідентифікації магістрантів в умовах захисту магістерської роботи онлайн.

Наприкінці веб-консультації магістранти отримали рекомендації щодо оформлення робіт згідно внутрішніх положень МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *