10 березня 2023 р. на кафедрі географії та туризму в рамках програми «Гість університету» відбулася гостьова лекція Тимошенко Т.О. − кандидата наук з державного управління, доцента кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Президента Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері туризму України на тему: «Сучасні підходи та кращі практики управління туристичними дестинаціями в країнах ЄС».

Під час лекції Тетяна Олександрівна ознайомила присутніх з сучасним станом розвитку туристичної галузі в країнах ЄС, законодавчою базою України та країн ЄС в сфері туристичної індустрії, моделями розвитку туризму, впровадженням концепції сталого розвитку, сучасними підходами розвитку туристичних дестинацій, розкрила кращі практики розвитку туризму в країнах ЄС.

Також були окреслені перспективи подальшого розвитку туризму в Україні та конкретно у Приазов’ї. На лекції були присутні здобувачі спеціальностей 242 Туризм та 014.07 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, науково-педагогічні працівники МДПУ імені Богдана Хмельницького та ВНЗ України, вчителі ЗЗСО Запорізької області.

Дякуємо Тетяні Олександрівні за інформативний, змістовний та цікавий лекційний матеріал, який викликав значний інтерес та жваве обговорення!

Дякуємо здобувачам та колегам за інтерес до нашого заходу, а також сподіваємось на плідну співпрацю на благо подальшої розбудови туристичної галузі в Україні!