Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) – це структурний підрозділ Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Історія інформаційно-обчислювального центру розпочалася у 1999 році, коли при кафедрі інформатики було створено обчислювальний центр, до складу якого увійшли студенти проблемної групи на чолі зі своїм керівником Осадчим В.В.

З того часу інформаційно-обчислювальний центр пройшов шлях від кафедрального та факультетського підпорядкування до відокремленого підрозділу МДПУ імені Богдана Хмельницького. Наказом ректора №242-02 від 18.10.2006 р. інформаційно-обчислювальний центр набув статусу окремого структурного підрозділу університету.

Під керівництвом к.т.н. Павленка О.М. співробітники ІОЦ займаються технічним обслуговуванням комп’ютерної техніки і програмного забезпечення в службах та підрозділах університету; підключенням структурних підрозділів до глобальної мережі; підтримкою працездатності системи веб-сайтів університету.

Головними завданнями інформаційно-обчислювального центру є:

  • здійснення контролю за працездатністю комп’ютерної техніки та локальної мережі університету, а також за їх ефективним використанням;
  • створення та супроводження автоматизованих систем управління університетом;
  • впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес;
  • забезпечення працездатності технічних засобів навчання під час навчального процесу в комп’ютерних класах;

контроль над процесом створенням, впровадження й використання в університеті інформаційних, автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем і мереж та їх безпеки.

Положення про ІОЦ

Новини які підготував Інформаційно-обчислювальний центр: