Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ

Доповнення 1 до Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ

Доповнення 2 до Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ

Доповнення 3 до Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ

 

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ

Доповнення до Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ

 

Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників МДПУ

 

Положення про дипломні роботи

Доповнення до Положення про дипломні роботи

 

Положення про переведення студентів контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в МДПУ

Доповнення до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

 

ПРАВИЛА призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти МДПУ

Доповнення до ПРАВИЛ призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти МДПУ

Зміни до Правил призначення академічних і соціальних стипендій

 

Положення про дисципліни вільного вибору студентів в МДПУ

Зміни та доповнення до Положення про дисципліни вільного вибору в МДПУ

 

Положення про курсові роботи в МДПУ

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання студентів МДПУ

 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в МДПУ

Доповнення до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в МДПУ

 

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в МДПУ

Положення про сертифікатні освітні програми МДПУ

          Зміни до положення про сертифікатні освітні програми МДПУ

Положення про керівників проектних груп із розроблення освітніх програм та гарантів освітніх програм у МДПУ

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у МДПУ

Положення про куратора ЄКТС