Положення про організацію освітнього процессу в МДПУ

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ

Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників МДПУ

Положення про дипломні роботи

Положення про переведення студентів контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в МДПУ

Доповнення до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення

 

ПРАВИЛА призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти МДПУ

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти МДПУ

Положення про курсові роботи в МДПУ

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання студентів МДПУ

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в МДПУ

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в МДПУ

Положення про сертифікаційні освітні програми МДПУ

Положення про керівників проектних груп із розроблення освітніх програм та гарантів освітніх програм у МДПУ.  (Зміни до положення)

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у МДПУ

Положення про куратора ECTS

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти