Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Графік освітнього процесу на 2021/2022 навчальний рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми освітнього компоненту (навчальної дисципліни, практики) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зразок індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)