Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького

Графік освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми освітнього компоненту (навчальної дисципліни, практики)

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Зразок індивідуального навчального плану студента