Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Графік освітнього процесу на 2023/2024 навчальний рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми освітнього компоненту (навчальної дисципліни, практики) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зразок індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Настанова з якості в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Політика у сфері якості в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік ризиків. Звітна інформація про ризики на 2022-2023 рр. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

План з усунення ризиків у МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2023-2024 н.р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)