Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького

Графік освітнього процесу на 2019/2020 навчльний рік

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм

Методичні рекомендації до створення навчально–методичного комплексу з дисципліни

Зразок індивідуального навчального плану студента