Концепція освітньої діяльності МДПУ імені Богдана Хмельницького

Графік освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік

Методичні рекомендації до структури та змісту навчально-методичного комплексу з дисципліни

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Зразок індивідуального навчального плану студента