КПКВК 2201160. “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх без практики”

Зведенна форма штатного розпису на 01.09.2017 р. КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Штатний розпис на 01.09.2017р. КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зведена форма штатного розпису на 01.01.2017р.КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Штатний розпис на 01.01.2017р.КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

КПКВК 2201040. “Дослідження,наукові та науково-технічні розробки,виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень”

Штатний розпис на 01.01.2017 наука (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни до штатного розпису на 01.03.2017 наука (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Зміни до штатного розпису на 01.09.2017 наука (ПЕРЕГЛЯНУТИ)