ІV квартал 2020

Баланс станом на 01.01.2021р.(ф.№1-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.01.2021р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01.01.2021р.(дод.12) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ДКСУ станом на 01.01.2021р.(дод.13) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень за 2020р.(дод.20) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про використання іноземних грантів за 2020р.(дод.22) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за видатками на 01.01.2021р.(дод.23) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д на 01.01.2021р.(дод.25) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за 2020р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за 2020р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 за 2020р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ на 01.01.2021р.(ф.№3-1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.01.2021р.контракт(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.01.2021р.-бюджет(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2021р.-контракт(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і НДУ станом на 01.01.2021р.-бюджет(ф.№3-8) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 2020р.(ф.№2-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух грошових коштів за 2020р.(ф.№3-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про власний капітал за 2020р.(ф.№4-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за 2020р.(ф.№4-2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів(ф.№4-4д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.01.2021р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.01.2021р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.01.2021р.(ф.7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Примітки до річної фінансової звітності за 2020р.(ф.№5-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів станом на 01.01.2020р.(дод.14) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка за 2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ІІІ квартал 2020

Баланс станом на 01.10.2020р.(ф.№1-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.10.2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про використання іноземних грантів за 9 місяців 2020р.(дод.22) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.10.2020р.(дод.23) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д №7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01.10.2020р. (дод.26) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про депозитні операції на 01.10.2020р.(дод.17) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.10.2020р.-БЮДЖЕТ(ф.№3-2)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.10.2020р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ на 01.10.2020р.(ф.№3-1)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.10.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.10.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.10.2020р.(ф№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за 9 місяців 2020р.(ф.№4-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів КПКВК 2201160 за 9 місяців 2020р.(ф.№4-4)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за 9 місяців 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за 9 місяців 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за 9 місяців 2020р.(ф.№2д)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за 9 місяців 2020р.(ф.№2д)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 за 9 місяців 2020р.(ф.№2д)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020р.(ф.№2-дс)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка за 9 місяців 2020р.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

ІІ квартал 2020

Баланс станом на 01.07.2020р.(ф.№1-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.07.2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про використання іноземних грантів за І півріччя 2020р.(дод.22) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.07.2020р.(дод.23) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д на 01.07.2020р.(дод.26) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про депозитні операції на 01.07.2020р.(дод.17) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.07.2020р.-БЮДЖЕТ(ф.№3-2)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.07.2020р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ на 01.07.2020р.(ф.№3-1)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.07.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.07.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.07.2020р.(ф№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за І півріччя 2020р.(ф.№4-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів КПКВК 2201160 за І півріччя 2020р.(ф.№4-4)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за І півріччя 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за І півріччя 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за І півріччя 2020р.(ф.№2д)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за І півріччя 2020р.(ф.№2д)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 за І півріччя 2020р.(ф.№2д)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2020р.(ф.№2-дс)(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка за І півріччя 2020р.(ПЕРЕГЛЯНУТИ)

І квартал 2020

Баланс станом на 01.04.2020р.(ф.№1-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.04.2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про використання іноземних грантів за І квартал 2020р.(дод.22) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.04.2020р.(дод.23) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебуторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д на 01.04.2020р.(дод.26) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про депозитні операції на 01.04.2020р.(дод.17) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.04.2020р.-БЮДЖЕТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів станом на 01.04.2020р.-КОНТРАКТ(ф.№3-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах науково-дослідних установ на 01.04.2020р.(ф.№3-1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.04.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.04.2020р.(ф.№7д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.04.2020р.(ф№7д.1) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за І квартал 2020р.(ф.№4-2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за І квартал 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за І квартал 2020р.(ф.№4-1д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за І квартал 2020р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за І квартал 2020р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 за І квартал 2020р.(ф.№2д) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 Звіт про фінансові результати за І квартал 2020р.(ф.№2-дс) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка за І квартал 2020р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)