ІV квартал 2017

Довідка про використання іноземних грантів за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.01.2018 р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,які не відображаються у формі № 7д станом на 01.01.2018 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрити, затверджені законом про Державний бюджет України за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д) станом на 01.01.2018 КПКВК 2201040 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д) станом на 01.01.2018 КПКВК 2201040 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д) станом на 01.01.2018 КПКВК 2201160 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д) станом на 01.01.2018 КПКВК 2201160 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д) станом на 01.01.2018 КПКВК 2201190 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (ф №7д1) станом на 01.01.2018 року КПКВК 2201210 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Баланс (форма 1-дс) на 01.01.2018 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про власний капітал (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 за 2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201190 за 2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 за 2017 р.  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 за 2017 рік (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 за 2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух грошових коштів за 2017 р.  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансові результати за 2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Примітки до річної фінансової звітності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

ІІІ квартал 2017

Баланс на 01.10.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про використання іноземних грантів за ІІІ квартал 2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.10.2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість окрім форми 7-д станом на 01.10.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Держаний бюджет України за ІІІ квартал 2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 10.2017 р. КПКВК 2201040 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 10.2017 р. КПКВК 2201040 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 10.2017 р. КПКВК 2201160 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 10.2017 р. КПКВК 2201160 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 10.2017 р. КПКВК 2201190 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами станом на 01 10.2017 р. КПКВК 2201210 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 р.КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 р.КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2017 р.КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за ІІІ квартал 2017 р.КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за ІІІ квартал 2017 р.КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 р. КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансовий результат за ІІІ квартал 2017 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

ІІ квартал 2017

Баланс на 01.07 2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.07.2017 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість, окрім форми №7д станом на 01.07.2017 року  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2017 року КПКВК 2201040 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2017 року КПКВК 2201040 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2017 року КПКВК 2201160 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2017 року КПКВК 2201160 за спеціальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2017 року КПКВК 2201190 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами станом на 01.07.2017 року КПКВК2201210 за загальним фондом (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року КПКВК 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року КПКВК 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ квартал 2017 року КПКВК 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження  і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за ІІ квартал 2017 року КПКВК2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження  і використання коштів, отриманих як плата за послуги  за ІІ квартал 2017 року КПКВК2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про фінансовий результат за ІІ квартал 2017 року  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

І квартал 2017

Баланс на 01.04.2017р 0002 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01.04.2017 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про отримані та використані асигнування ( в розрізі КЕКВ) за 1 квартал 2017 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Держбюджет України за 1 квартал 2017 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д,№7м) на 01.04.2017 року 2201040 (2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д,№7м) на 01.04.2017 року 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д,№7м) на 01.04.2017 року 2201160 (2) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д,№7м) на 01.04.2017 року 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№7д,№7м) на 01.04.2017 року 2201190 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (ф.7д.1,№7м.1) на 01.04.2017 року 2201210 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф.№4-2д,№4-2м) за 1 квартал 2017 року 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.№4-1д, №4-1м) за 1 квартал 2017 року 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.№4-1д,№4-1м) за 1 квартал 2017 року 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання загального фонду (ф.№2д,№2м) за 1 квартал 2017 року 2201040 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.№2д,№2м) за 1 квартал 2017 року 2201160 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)