Баланс (форма №1) на 01 січня 2017 р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 загальний фонд станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість(крім форми 7д) станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Довідка до форми 3-2 станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 спеціальний фонд станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 загальний фонд на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 спеціальний фонд станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими прграмами  КПКВК2201210 станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  КПКВК 2201160 на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за  іншими джерелами надходження  КПКВК 2201160 на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей за 2016 рік. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про результати фінансової діяльності на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух грошових коштів станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про рух необоротних активів станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Обсяги власних надходжень станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Пояснювальна записка станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Реєстри про залишки коштів на реєстраційних рахунках станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Форма 3-1 станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Форма 3-2( контракт) станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Форма 3-2(бюджет) станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Форма 3-8(бюджет) станом  на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Форма 3-8(контракт) станом на 01.01.2017р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

ІІІ квартал 2016

Баланс (форма №1) на 01 жовтня 2016 р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.10.2016р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.10.2016р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.10.2016р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 на 01.10.2016р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 на 01.10.2016 р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 на 01.10.2016 р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 на 01.10.2016 р (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

ІІ квартал 2016

БАЛAHC (форма №1) нa 1 липня 2016 p. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 на 01.07.2016 р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

І квартал 2016

БАЛAHC (форма №1) нa 1 квітня 2016 p. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201040 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами КПКВК 2201160 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201040 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду КПКВК 2201160 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звітпро заборгованість за окремими програмами КПКВК 2201210 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВК 2201160 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201040 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВК 2201160 на 01.04.2016р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)