Екзаменаційна комісія із захисту дипломних робіт за освітнім ступенем магістра № 1.4.2 призначена наказом ректора університету від 20.11.2020 р. №159/01-06 у складі:

Голова комісії:

Шарова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Заступник голови:

Митяй Зоя Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Члени комісії:

Землянська  Аліна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, екзаменатор.

Ляшок Людмила Валеріївна – методист методичного кабінету управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Секретар:

Пономарець Ганна Миколаївна – лаборант кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, секретар.

24 грудня 2020 року заслухала результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) заочної форми навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Представлені на захист магістерські роботи мають високий рівень виконання, а також потужну наукову складову.

До захисту була допущено 15 студентів після відповідного успішного проходження передзахисту на випускових кафедрах: української мови та української і зарубіжної літератури. Оформлення наукових досліджень відповідає всім вимогам, що висуваються до досліджень такого типу. На наукові роботи подано витяг з протоколу засідання випускової кафедри, подання голові ДЕК щодо захисту магістерської роботи та зовнішню рецензію фахівців вищої кваліфікації. Подані до захисту дипломні роботи є результатом власних досліджень здобувачів вищої освіти, яка виконувалася упродовж 1,5 років.

Захист магістерських робіт відбувався на платформі ZOOM. Під час проголошення доповідей були представлені презентації, які демонструвались здобувачами.

По завершенню захисту державна екзаменаційна комісія привітала здобувачів вищої освіти із успішним захистом та присвоїла кваліфікацію: «Магістр освіти. Вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури». Три магістра за результатами заліково-екзаменаційних сесій, складання державного екзамену та захисту магістерської роботи  до вступу в аспірантуру: Форис А.Ю., Романюк Ю.Г., Піскоха Н.Д.

Бажаємо нашим студентам успіхів на освітянській ниві та міцного здоров’я!

 

Інформацію підготувала доцент Шарова Т.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *