1 жовтня викладачі кафедри проф. Осадчий В.В., Осадча К.П. та Круглик В.С. брали участь у міжнародній конференції ICT in Education, Research, and Industrial applications  (ICTERI-2021), що проходила у Херсонському державному університеті з 28 вересня по 2 жовтня.

Проф. Осадчий В.В. виступив керівником секції «ICT as a Vocational Development Tool & Synthetic Learning Environment«, а також наші викладачі представили доповідь на семінарі «3L-Person» на тему «Modeling of the adaptive system of individualization and personalization of future specialists’ professional training in the conditions of blended learning».

Цього року до участі у «ICTERI-2021»  зареєструвалося понад 220 учасників. Серед них представники таких країн як: Україна, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Польща, Казахстан, Іспанія, В’єтнам, Киргизстан, Туреччина, Італія, Азербайджан, Швеція, Австрія, Грузія, Греція, Канада, Іран, Бельгія, Болгарія, Македонія, Франція. До конференції долучилися вчені і практики, педагоги і фахівці ІТ-компаній, зацікавлені технологічними дослідженнями, розробленням бізнес-додатків, інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктур, використання яких властиве освітній, науковій та промисловій галузям.

За результатами проведення ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках» ICTERI – 2021 найкращі статті будуть опубліковані в електронному виданні CEUR-WS.org університету Анхен (Німеччина) та у міжнародному науковому виданні Springer (Springer Communications in Computer and Information Science (CCIS) series), які індексуються у наукометричній базі Scopus.

ICTERI – це рецензована Міжнародна конференція з інформатики, яка збирає науковців та практиків, зацікавлених у технологічному прогресі та бізнес-застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктур.